06 april 2009

Se, ljuset slagit mörkrets makt idag

Se, ljuset slagit mörkrets makt idag
- o ära, halleluja till Guds Lamm! -
för dödens seger blev dess nederlag
- o ära, halleluja till Guds Lamm!
Han stått upp
full av makt,
han vann seger
som han sagt.
Dödens udd han brutit av,
till ett väntrum gjort vår grav
- o ära, halleluja till Guds Lamm!

Han sonat varje brott mot lagens bud
- o ära, halleluja till Guds Lamm! -
i tron på honom får vi fred med Gud
- o ära, halleluja till Guds Lamm!
Han stått upp...

Vi varje dag ska dö från synd och värld
- o ära, halleluja till Guds Lamm! -
i Andens liv stå upp till himmelsfärd
- o ära, halleluja till Guds Lamm!
Han stått upp...

Vi går till staden Gud har pekat ut
- o ära, halleluja till Guds Lamm! -
där glädjen aldrig, aldrig ska ta slut
- o ära, halleluja till Guds Lamm!
Han stått upp...

En dag får vi stå upp som Frälsaren
- o ära, halleluja till Guds Lamm! -
ja, graven blir en port till himmelen
- o ära, halleluja till Guds Lamm!
Han stått upp...

Jag vet att han som löst mej lever

Jag vet att han som löst mej lever
och ska stå fram i dödens land,
jag vet att evigt liv han ger mej,
att nåd och makt är i hans hand.
Jag vet, jag vet att Jesus lever
och kommer åter som han sagt,
jag vet, jag vet att liv han ger mej,
att i hans hand är nåd och makt.

Jag vet, en boning han bereder,
så att jag där han är får bo.
Så underbart han dit mej leder,
ja, fram till målet för min tro.
Jag vet, jag vet att Jesus lever...

Jag vet, hans löften aldrig sviker,
de ord han talat aldrig dör.
Fast kropp och själ i döden viker,
vi ses en dag, det står han för.
Jag vet, jag vet att Jesus lever...