30 april 2007

Valborgssången

Det finns en sång som jag förknippar med Valborgsmässoaftonen mer än någon annan sång. Och det är Lina Sandells fina översättning av G F Fickerts "O att den elden redan brunne, som du, o Jesus, tända vill"!

Flera av sångens verser handlar om eld och värme, Guds gode Andes eld, och sången passar så underbart fint så här mellan påsk och pingst!

O, att den elden redan brunne,
som du, o Jesus, tända vill!
O, att all världen redan funne
den frid som hör Guds rike till!

Visst glimmar det i mörka natten
en liten gnista här och där,
visst är den stora frälsningsskatten
för månget hjärta dyr och kär,

men låt den elden spridas vida,
och gör den skatten vida känd!
I tron ditt löfte vi förbida,
att Anden rikligt blir oss sänd!

Ja, kom, o Jesus till oss alla
och värm oss med din kärleksglöd!
Låt oss ej längre gå så kalla
för egen och för andras nöd.

Låt nådens bud till alla föras,
ge åt ditt rikes framgång fart,
så att ditt lov dock måtte höras
från alla världens ändar snart!

Smält allt vad åtskilt är tillsamman,
gör varmt vad nu är ljumt och kallt,
blås liv i svaga kärleksflamman
och bliv du själv vårt allt i allt!

17 april 2007

Påsksånger

Påsktiden är inte slut än - fortsätt sjunga! "Uppstått har Jesus, hurra, hurra", "Vad ljus över griften" och "Livet vann, dess namn är Jesus". Med flera med flera sånger. De vanliga påskgudstjänsterna räcker helt enkelt inte till för att sjunga dem alla. Så sjung hemma också! Och sjung även kommande söndagar. Varje söndag är en Kristi uppståndelses fest! Året om!

Minst 10 påsksånger borde vi väl sjunga i hemmen denna underbara tid? Välj t.ex. bland följande:

De trodde att Jesus var borta
Detta är den stora dagen
Dina händer är fulla av blommor
Du segern oss förkunnar
Han lever - o min ande, känn
Han är uppstånden, halleluja!
I dödens bojor Kristus låg
Jesus lever, graven brast
Kristus lever - underbara ord
Kristus är uppstånden, fröjda dig, min själ
Livet vann, dess namn är Jesus
På påskdagens morgon i gryningens ljus
Upp, min tunga
Uppstått har Jesus, hurra, hurra
Vad ljus över griften
Vid gryende dag