30 januari 2014

Du som har öron, hör och vet1. Du som har öron, hör och vet
att Livet steg som saven!
Ja, gläds i tid och evighet
att Jesus gått ur graven!

2. I Josefs nya grav det blev
en tid för påskens under.
Men Jesus säger: "hör och lev!"
till mänskor alla stunder.

3. Och liv och ande är hans ord,
och sorgsna hjärtan glädes.
Och bäst förnims vid Herrens bord,
att själv han är tillstädes.

Text: Nikolaj Frederik Severin Grundtvig
Musik: Carl Nielsen

Framtidslängtan, glad förväntanAlt. koral:
1. Framtidslängtan, glad förväntan
fyllt oss både först och sist.
För det mesta kan oss gästa
orostankar, glädjebrist,
men vi finner hjälp och råd
genom Herrens Jesu nåd!

2. Framtidslängtan, glad förväntan

sjunger himmelskt i vår själ
var vi vilar, vart vi ilar,
för med Jesus allt är väl.
Fyllt av frid och glädjesång
når Guds folk sitt mål en gång.

Text: Nikolaj Frederik Severin Grundtvig, övers Oscar Mannström, bearb. A.H. 30/1 2014

Musik: Heinrich Albert, alt. Carl Nielsen 

24 januari 2014

Kärlek, barmhärtighet1. Kärlek, barmhärtighet
och himmelsk härlighet
har Gud på denna dag
visat med välbehag,
då all hans söta nåd
mitt i en tid så bråd
en ängel full av frid
tillsagt Maria blid.
Hon ju Guds ende Son,
världarnas hälsa
och Guds offerlamm
skulle föda fram,
han som skulle frälsa
från död och evig skam.

2. Himlen så visat sej.
Jord, må du fröjda dej,
att trots din synd och skuld
Gud är så god och huld.
Bjud nu all synd godnatt,
sjung nu Magnificat,
så skall en ekofröjd
höras i himlens höjd!
Gud själv med Gabriel
som här utsändes
och den hela kor
som däruppe bor
för att du omvändes
skall få en glädje stor!

3. Herre, vi fägnar oss
över ditt nådebloss,
att hela världens hus
har fått ett sådant ljus,
som i allt olycksfall
lysa och lisa skall
den som sej hålla vill
i en fast tro därtill.
Tack för den kärlek
du, Gud, till oss dragit!
Halleluja vårt
skall nu ej bli svårt,
nu när du har tagit
det som oss tryckt så hårt!

Text: Johan Runius, ur Dudaim tr. 1714, bearb .A.H. 2014
Musik: Från 1600-talet

23 januari 2014

Ta hand om mitt hjärta, min Frälsare kär, du allena1. Ta hand om mitt hjärta, min Frälsare kär, du allena
kan skapa det nytt och förändra och grundligen rena.
Ja, hjälp mej, att världen
och synden och flärden
ej tar mej till fånga, tills yttersta färden
är inne!

2. Bevara mej du ifrån frestarens hemliga snara,
och om i min bättring du finner att svek skulle vara,
så visa mej detta
och hjälp mej tillrätta:
till dej jag min lit och förtröstan vill sätta
för evigt. 

3. Ditt blodiga kors och din sargade kropp och din sveda
förklara mej så, att jag rätt må vid synden få leda!
Ja, hjälp mej den döda,
och låt för din möda
mitt hjärta av kärlek till dej liksom flöda
beständigt!

4. Till slut, o min Jesus, av hela mitt hjärta jag beder:
fullborda ditt verk, så för himlen du själv mej bereder!
Än är jag i tiden,
så hjälp mej i striden!
En dag skall dock komma, då jag får i friden

dej lova!

Text: Abela Maria Gullbransson, ngt bearb.
Musik: Ur Pilgrimsharpan

08 januari 2014

Guds änglar i höjden, sjung ljuvliga ord

1. Guds änglar i höjden, sjung ljuvliga ord
som den första jul,
om barnet, Guds Son, som kom ned till vår jord,
om Sonen, vår Hjälte och Herre!

2. Guds folk här på jorden, ta barnet i famn
som den första jul!
Med frid kom vår Jesus i Faderns namn,
vår Frälsare, Hjälte och Herre!

3. Gud Fader ske ära, att dagen har grytt
för en ljuvlig jul!
Med enfödde Sonen vi föddes på nytt,
med Jesus, vår Hjälte och Herre!

Vårt hus, o Herre, färdigt står
1. Vårt hus, o Herre, färdigt står.
Med jubel din församling går
att fram sitt offer bära.
Bygg här av oss ditt eget hus
och fyll oss med din Andes ljus,
dej själv till pris och ära.

2. Låt i ditt namn oss samlas här!

Var med oss, du som livet är 
och Skrifterna förklara!
Var gång vårt hjärta ordet hör,
oss brinnande i anden gör,
för tron dej uppenbara!

3. Tack vare dej för ordets ljus!

Pris vare dej för detta hus!
Välsigna så din gåva
att vi i paradis en gång
får möta dej med Lammets sång,
din kärlek evigt lova!

Text: Paul Nilsson, ngt bearb. 2014

Musik: John Morén