28 juli 2009

I himlar, sjungen den Eviges ära


1. I himlar, sjungen den Eviges ära,
ja, loven Herrens heliga namn!
Vår jord och haven sitt pris honom bära,
som bär sin värld i fadersfamn.
Vem strör med stjärnor de högblåa fälten?
Vem för väl solen ur sitt tjäll?
Hon kommer, strålar lik segrande hjälten
och går sin ban så skön, så säll
och går sin ban så skön, så säll.

2. Förnim och skåda de under så rika,
som i naturen bjudas dig!
I kraft och ordning och vishet tillika
all världens Gud ju röjer sig.
O se, otaliga väsendens skara!
I minsta stoft se kraft och liv!
Ja, Herrens, Herrens all ära skall vara.

"Ditt hjärta", säger han, "mig giv,

i mig du äger evigt liv!”

Text: Christian Furchtegott Gellert, övers. Joseph Axel Josephson (1818-1880), ngt bearb.
Musik: Ludvig van Beethoven

24 juli 2009

Vi har fått en barnavän
1. Vi har fått en barnavän
utav Gud i himmelen,
säg mej, vet du vilket namn den vännen bär?
Han som sade om de små:
Låt nu barnen till mej gå,
himmelriket åt dem alla givet är.
Himmelriket tillhör barnen
- o, det är en härlig sång!
Skulle jag från Jesus då
bort på syndens vägar gå?
Nej, till himlens glädje vill jag nå en gång.

2. För de små hans hjärta slog,
han dem upp i famnen tog
och intill sitt hjärta slöt han dem så ömt.
Ingen är så god som han,
ingen så oss älska kan,
ingen är för liten, ingen har han glömt.
Himmelriket tillhör barnen...

3. Han den gode Herden är,
som små lammen trofast bär
genom livets ökenfaror hem till sej.
Därför i den mörka dal
räds jag inte dödens kval,
ty din käpp och herdestav, de tröstar mej.
Himmelriket tillhör barnen...

Text: Conrad Björkman, bearb. A.H. 2008
Musik: Okänd

23 juli 2009

Min hjälp kommer från Herren

//: Min hjälp kommer från Herren,
som har skapat himmel och jord ://
//: Ja, han ska bevara mej ://
Min hjälp kommer från Herren,
som har skapat himmel och jord.

Musik: Göte Strandsjö 1967

Gud är min starkhet och min frälsning

//: Gud är min starkhet och min frälsning ://
Gud är min starkhet, han bevarar mej från fall.

Musik: Göte Strandsjö 1967

21 juli 2009

Gå, ropa ut från bergen

Gå, ropa ut från bergen,
över vårt land och överallt,
gå, ropa ut från bergen
att Frälsaren är född!

1. När herdarna om natten
höll vakt omkring sin hjord,
de såg ett ljus från himlen
och hörde ängelns ord.
Gå, ropa ut...

2. Och när de hade hört det,
de gick till Davids stad,
de fann det lilla barnet
och böjde knä och bad.
Gå, ropa ut...

3. När själv jag var en sökare,
jag sökte dag och natt,
jag bad min Gud att hjälpa mej,
och se, han fick mej fatt!
Gå, ropa ut...

4. Han ställde mej på stadens mur
att höja väktarrop;
men om jag är en kristen
är jag minst av allihop.
Gå, ropa ut...

Text och musik: Negro spiritual, övers. A.H. 2009

Se det lilla barnet

Refr: Amen, amen, amen, amen, amen.

1. Se det lilla barnet
ligga i en krubba
första julens morgon!

2. Se honom i templet
sitta med de lärda,
redan full av vishet!

3. Se honom vid stranden
tala om Guds rike,
ta sej an de sjuka.

4. Se i örtagården
hur han ber till Fadern
i sin djupa ångest.

5. Ja, han är min Herre!
Jesus dog för världen,
men stod upp en påskdag.

6. Ära, halleluja!
I Guds himmelrike
Frälsaren är Konung!

Amen, amen, amen, amen, amen!

Text och musik: Negro Spiritual, övers. A.H. 2009

Herre, stanna kvar hos oss

Herre, stanna kvar hos oss,
för kvällen har nu kommit
och dagens slut är nära.

Text: Emmauslärjungarna
Musik: 3-stämmig kanon

O Gud vår Fader

1. O Gud, vår Fader,
o Gud, vår Fader,
som skapar världen,
som skapar världen,
du är oss nära varje dag.

2. O Jesus Kristus,
o Jesus Kristus,
som dog för alla,
som dog för alla,
du ger oss nåd och evigt liv.

3. O gode Ande,
o gode Ande,
som visar vägen,
som visar vägen,
till himlens glädje led oss nu.

Från Nigeria, bearb. A.H. 2009

Djupa strömmar

Djupa strömmar,
mitt hem är bortom floden.
Djupa strömmar, Gud,
jag vill nå fram till den andra stranden.

Älskade syskon,
säg vill du inte komma
till Guds rikes fest,
i hans löftes land,
det land där allt är frid,
gå rakt in i himlen
och ta din plats
och kasta dej i Jesu famn?

Djupa strömmar...

Text: Negro Spiritual, övers. A.H. 2009

Det är jag, o Gud

Det är jag, o Gud, det är jag, o Gud,
som just nu behöver be.
Det är jag, o Gud, det är jag, o Gud,
som är här och som behöver be.
Inte pappa, inte mamma
utan jag, o Gud,
som just nu behöver be.
Inte syster, inte bror min,
utan jag, o Gud,
som just nu behöver be.
Det är jag, o Gud, det är jag, o Gud,
som just nu behöver be.
Det är jag, o Gud, det är jag, o Gud,
som är här och som behöver be.

Negro Spiritual, övers. A.H. 2009

Bara i dej har min själ sin ro

//: Bara i dej har min själ sin ro,
bara i dej, min Gud ://
Från honom kommer mitt hopp,
bara han är min klippa,
min frälsning och min borg.
Jag ska inte vackla.
Bara i dej...

Text: Psalt. 62
Musik: Bengt Johansson

Ditt ord är en lykta för min fot

//: Ditt ord är en lykta för min fot,
ett ljus på min stig ://

Text: Psalt. 119:105
Musik: Jörgen Martinson 1995

Ära, ära åt vår Gud i höjden

//: Ära, ära
åt vår Gud i höjden!
Ära, ära,
halleluja, halleluja! ://

Text: Lukas 2
Musik: Jacques Berthier 1978 (4-stämmig kanon)

Halle, halle, halleluja

Halle, halle, halleluja!
Halle, halle, halleluja!
Halle, halle, halleluja!
Halleluja! Halleluja!

Musik: Från Karibien

Helig, helig är du, Herre

* //: Helig, helig är du, Herre,
du som var, du som är och som kommer.
Hela jorden, hela jorden är full
av din härlighet :// (3 ggr)

Musik: Ingmar Johansson 1997

Herre, förbarma dej

Herre, förbarma dej,
Herre, förbarma dej,
Herre, förbarma dej,

Herre, förbarma dej.

Kyrie eleison.
Kyrie eleison,
Kyrie eleison,
Kyrie eleison.

Musik: Dina Reindorf 1987

Lovprisa Herren

//: Lovprisa Herren,
lovprisa Herren,
alla länder!
Halleluja! ://

//: Laudate Dominum,
laudate Dominum,
omnes gentes!
Alleluia! ://

Text: Psalt. 117:1
Musik: Jacques Berthier 1981

Låt ditt rike komma

//: Låt ditt rike komma,
låt din vilja ske! ://

Text: Jesus (Matt. 6:10)
Musik: Per Harling 1989

O Guds Lamm, du som tar bort världens synd

//: O Guds Lamm,
du som tar bort
världens synd,
förbarma dej :// (3 ggr)
Ge oss din frid.

Musik: Gordon Rock 1978

20 juli 2009

Ära vare Gud i höjden

Ära vare Gud i höjden
frid på jorden, på jorden frid,
till människorna ett gott behag.
Amen, amen.

(Kanon)
Text: Luk. 2
Musik: L.E. Gebhardi (1787-1862)

Lova Herren, din Gud

Lova Herren, din Gud,
lova Herren, din Gud!
Han är god, och hans godhet
varar i evighet.

(Kanon)

14 juli 2009

Nu sjunger Guds änglar i himlens höjd

1. Nu sjunger Guds änglar i himlens höjd:
God jul, god jul!
Och alla Guds barn stämmer in med fröjd:
God jul, god jul!

2. I Betlehem lyser på stallets strå
så ljus och ren
den stjärnan för alla stjärnor små:
Guds klarhets sken.

3. Nu går mellan himlen och jorden en led
så blid, så blid,
där goda Guds änglar går upp och så ned
med frid, med frid.

4. Vi bortsprungna barn kan nu hitta igen
till Gud, till Gud.
Var fattig syndare äger en vän
i Gud, i Gud.

5. Oss give det barn som oss fria har gjort
sin frid, sin frid!
O Jesus, ditt namn vare prisat och stort
all tid, all tid!

Text: Edvard Evers (1853-1919), ngt bearb. 2009
Musik: Per Ulrik Stenhammar

I Herrens hand jag lämnar mej

1. I Herrens hand jag lämnar mej,
när mina ögon sluter sej.
När jag ur sömnen vaknar opp,
är Gud min glädje och mitt hopp.

2. Kär kommer nattens stilla ro,
när jag mej Herren fått förtro,
och glad jag ser en dag igen,
när jag med Gud får börja den.

3. Min gode hjälpare är han,
som för all nöd mej skydda kan,
min väktare som hör och ser,
när jag ej hör och skådar mer.

4. Jag vet, ja, jag är säker på,
att ingen ofärd ska mej nå,
om inte han ger lov därtill
och mej av kärlek pröva vill.

5. Min Gud är stark, min Gud är god,
så är jag nöjd och vid gott mod.
Gud Fader, Son och helge And´
ske lov och pris i varje land. Amen.

Som ljus i änglahänder

1. Som ljus i änglahänder
stå bleka stjärneblänk,
och tunn och klar sig tänder
en månes silverlänk.
Men över livets gärden
i dunkel vägen bär.
Jag ville gå på färden
med Dig, o Herre kär.

2. Som himlens fågel breder
de starka vingar ut,
så Herren Gud bereder
oss sköld och skygd till slut.
Han vet vad verk vi äro:
som markens gräs, blott stoft,
och våra dagar äro
en fläkt, en blommas doft.

3. Som stilla solglansglöden
från klarnad himmel flöt,
som dagg med svala flöden
de heta timmar slöt
i stillhet Herren skådar
ifrån sin boning ned
och jordens barn benådar
med himlens ro och fred.

Text: Kerstin Westman (1910-1935)
Musik: Kerstin Westman

Välsignad är du, HerreVälsignad är du, Herre,
som ger oss mat.
Tack för att vi får
dela med varann!

Tack för både stort och smått

Tack för både stort och smått!
Tack för all den mat vi fått!
Tack för alla sånger,
tack för sött och salt,
tack du gode Gud för allt!
Amen!
Sjung det igen!
Amen! (Fine).
Sjung det igen!
(D C al Fine).

Nu vill vi tacka dej, vår Herre, för allt gott vi fått

Nu vill vi tacka dej, vår Herre, för allt gott vi fått,
nu vill vi tacka dej, vår Herre, för allt gott vi fått,
nu vill vi tacka dej, vår Herre, för allt gott,
gott vi fått.

Text: Okänd, övers. A.H. 2009
Musik: Traditionell boogiewoogie

Han väcker var morgon mitt öra

1. Han väcker var morgon mitt öra
att höra på lärjungasätt.
Han väcker mej upp till att höra
det ord som ska leda mej rätt.
Det finns ingen stämma på jorden
som kärare är mej än orden
från denne min Frälsares röst.

2. Han vet att var timme på dagen
ska frestaren lägga försåt.
Han känner hur lätt jag blir dragen
långt bort på den villande stråt.
Så kan han ej svika sin vana
att troget var morgon mej mana
att lyssna till sanningens ord.

3. Ej mäktar jag vandra allena
en dagsled, hur kort den än är,
ty krafterna blir då för klena
att klara det kors som jag bär.
Men han som har krafter för andra,
min Frälsare, med mej vill vandra
från morgon till afton var dag.

4. Så väcks varje morgon mitt öra
av Frälsarens ljuvliga röst,
som bjuder mej uppmärksamt höra
vad han har att säga till tröst,
till maning och varning och tuktan,
att Gud jag må tjäna med fruktan,
med kärlek, med tro och med hopp.

Text: Kämpe Gleerup (1871-1923), ngt bearb. 2009
Musik: Kangasala 1623 ("Vi kristna bör tro och besinna")

Ett kors, det är det sista trånga läger

1. Ett kors, det är det sista trånga läger
som himlens konung här på jorden äger.
Blott hat som stack och hån som bittert brände
fick han till vilobädd, som synd ej kände.

2. Nu vajar korsmärkt flagg mot himlens skyar
och över städers larm och tysta byar
mot tornens kors sig bryter aftonsolen
och korsets ära hörs från predikstolen.

3. De som därute skilda vägar vandrar
i kyrkans korsgång möter än varandra.
Och helga ord mot höga valven stiger,
som livet signar och till döden viger.

4. Ja, korset skiner över land och bölja,
och vem vill inte Jesu intåg följa
och svinga palmer kring den ende rene -
men vem vill vara Simon från Cyrene?

5. Det är så lätt att lägga kors på andra.
Det är så tungt att själv med korset vandra.
Men vill hans famn i kvällens frid du bida,
i middagshettan håll dig vid hans sida!

Text: Christian Richardt (1831-1892) övers. Gustav Thorsell (1887-1935), ngt bearb 2009
Musik: B Olsson ("Så tvår sig än en dag")

13 juli 2009

Långt lyser arvet

1. Långt lyser arvet som släktena samlat,
arvet av makt och av kunskap och gull.
Tungt har de släpat och strävat och famlat,
arvet sig ökat, tills skatten blev full.
Vem skall väl äga den? Ack, vad det strides
att av dess gods få det yppersta fatt!
Ack, vad det kämpas och blödes och lides!
Skiften, I bröder, som bröder er skatt!

2. Den som vill äga och samla och gömma
äger till sist blott förgängelsens mull.
Fåfängt om lycka hans hjärta må drömma:
vissnade löv blir hans samlade gull.
Dela och giv: de som dela och giva
vinna sitt arv till det skönaste pris.
Själva i givandet rikast de bliva.
Skiften, I bröder, på broderligt vis.

3. Han som kom hit från Guds härlighets rike
gav oss sitt arv intill yttersta skärv.
Vorden den ringaste tjänares like
vann han vårt släkte till evigt förvärv.
Bröder, I bröder till Människosonen,
smälten hos honom all hjärtanas is.
Delen så ut av de himmelska lånen,
skiften er arvslott på broderligt vis.

4. Arvet av nåd och rättfärdighet tagen,
delen det ut åt en hungrande värld.
Ut som hans skatteutdelare dragen;
själv skall han råda och leda er färd.
Delen, I himmelens arvingar alla,
tills på vår jord genom töcken och dis
paradis glimtar och skrankorna falla.
Skiften, I bröder, på broderligt vis.

Text: Gustav Jensen (1845-1922), övers. Oscar Mannström (1875-1938)
Musik: Richard Norén

Jag var den trampade vägen

1. Jag var den trampade vägen,
där såningsmannen god
gick fram, barmhärtig och trogen,
och sådde med tålamod.


2. De små, de många förhinder
förstörde sådden skön.
De borttog ordet ur hjärtat,
som fåglarna plockar frön.

3. Jag var den steniga marken,
jag hörde ordet glad,
men när det kostade smärta
jag snart mej den undanbad.

4. Ty hjärtat lät sej ej krossas
av Herrens heliga lag.
Blott ytligt ville det fröjdas
åt frälsningens klara dag.

5. Jag var det törniga snåret.
Vid ordets rikedom all
mitt hjärta ville sej dela
åt Kristus och Belial.

6. De tunga, jordiska sorger
och världslig lustas brand
förkvävde gyllene axet
som knoppats i hjärtats land.

7. Men du har ännu ej tröttnat,
du trogne såningsman!
Du kommer än till det hjärta
där du sådan otack fann.

8. Så ge mej nåd att behålla
din gåva, Herre god,
ta till mej ordet och bära
dess frukter i tålamod.

Text: Betty Ehrenborg-Posse (1818-1880), bearb. A.H. 2009 Musik: A.H.

Å, hjälp mej du som hjälpa kan

Å, hjälp mej du som hjälpa kan! 
Du ser ju hur jag strider! 
Mitt hjärta trött i tunga band 
helt hopplöst nu sej vrider. 
Mitt kval jag knappast kan få sagt; 
det onda fick så väldig makt,
en brand i bröstet svider.

Ja, hjälp mej du som hjälpa kan! 
Till dej min bön jag sänder.
Du stred ju själv och övervann,
du mörkrets makter känner.
Min nöd är stor, i natt min själ,
kom till mej du som vill mej väl,
då vet jag att det vänder! 

O store Gud