31 december 2008

O helga natt

O helga natt, o helga stund för världen,
då gudamänskan till jorden steg ned.
För att försona världens brott och synder,
för oss han dödens smärta led.
Och hoppets stråle går igenom världen,
och ljuset skimrar över land och hav.
Folk, fall nu neder och hälsa glatt din frihet!
//: O helga natt, du frälsning åt oss gav ://

Ty Frälsarn krossat våra tunga bojor,
vår jord är fri, himlen öppen nu är.
Uti din slav du ser en älskad broder
och se, din ovän skall bli dig så kär!
Från himlen bragte Frälsaren oss friden,
för oss han nedsteg i sin stilla grav.
Folk, fall nu neder...


Ur Juloratoriet

Jesus all min glädje bliver m.m.

03 december 2008

Jag lyfter upp till Gud min sång

En andra advents-psalm (i båda bemärkelserna!) från Norge kommer här.1. Jag lyfter upp till Gud min sång
ännu en gång
från dessa jordens dalar.
Vår Herre Kristus hämtar mej
snart hem till sej
i himlens höga salar.
Med blixtens fart
han kommer snart,
då hörs hans pris
på annat vis
när Guds basuner talar.

2. När jag ser träden skjuta blad,
jag blir så glad,
för då blir det ju sommar!
När himmelrikets blomster gror,
så glad jag tror
att snart Guds rike blommar.
Hans kyrka är
hans brud så kär,
har lampan tänd
och själen vänd
mot Konungen som kommer.

3. Jag hör hans underbara röst
med frid och tröst
från höga himlar tona:
"Jag kommer, se, jag kommer snart!
Håll det du har
så ingen tar din krona.
Var glad, min brud,
jag är din Gud,
vårt bröllop står,
med mej du får
som himladrottning trona!"

4. I Anden ser sej bruden om
och säger: "Kom!
Hans glädje är för alla!"
Och den som hör det, säger: "Kom,
till Gud vänd om,
låt Anden på dej falla!
Din största törst
han stillar först,
det räcker till
för vem som vill,
när livets vatten svallar!"

5. Se, ny blir himlen, ny vår jord,
det är Guds ord,
hans löfte underbara!
O se, Guds tält bland mänskor är,
han själv är där
och bor ibland sin skara!
Det gamla fort
ska vika bort,
all sorg ska fly
för glädje ny.
O tänk att där få vara!

*6. Ja, amen, evigt lov och pris
på alla vis
och visdom, makt och styrka
tillhör dej, Gud, i evig tid,
som gett oss frid
och gjort oss till din kyrka!
Halleluja!
Med glädje ska
vi minnas det
i evighet
och dej i sanning dyrka!

Text: M B Landstad 1861 (59 år), A.H. 2002, 2007 Musik: A.H. 2002, alt. Wittenberg 1533 (se SvPs 424)

På grund av Jesu blod och sår

En första adventspsalm från Danmark kommer här:

På grund av Jesu blod och sår
jag börjar nu mitt kyrkoår.
Hans resa till Jerusalem
gör att jag trygg får vandra hem.
Hans mål var smälek, hån och spott,
men jag får gå till Sions slott.

På Jesus Kristus, livets ord,
min tro och salighet beror.
Det arv han lovar vill jag få
den väg han visar vill jag gå,
och utan Ordets lykta klar
ej minsta lilla steg jag tar.

Åt Jesus jag mej offra vill,
han ska få allt som hör mej till.
Ja, här ska ingenting bli spart
om än det vore oskattbart.
Vad till hans ära här sås ut
ger tusenfalt igen till slut.

Jag håller daglig kyrkogång
med ordets läsning, bön och sång,
och fast jag här går ut och in
är Jesus kvar i själen min.
Att Davids Son hos mej vill bo,
det är min högsta fröjd och ro.

Gud vare pris, som är så blid
att han oss givit denna tid
då vi en salig försmak får
av evighetens kyrkoår!
Ja, vi får redan börja att
stå inför tronen dag och natt.

Hosianna! Fräls oss, Davids Son!
Nu tystne fiendernas hån
och allt vad sej på jorden rör
nu blive till en väldig kör
i himlarymdens helgedom,
för att Guds Son till världen kom!

Upp, Sion, byt din änkedräkt
mot ljusets helga bröllopsprakt!
Strö palmer där din vän går fram
och sjung hans lov i salig skam.
Låt det bli känt hur god han är
som mättade din själs begär!

Text: Hans Adolph Brorson, övers. A.H. 1989 Musik: A.H. 1989

31 oktober 2008

I din bibel finns en skatt
1. I din bibel finns en skatt:
sök den, sök den
- vänta ej tills dödens natt
för dig bryter in.
Skatten gör dej rik och nöjd,
fyller dej med frid och fröjd,
här och sist i himlens höjd
kan den vara din.
Gratis, om du bara vill,
skatten skall dej höra till,
den i tid och evighet
blir din salighet.

2. Den är mer än all vår jord,
sök den, sök den.
Enligt Herrens eget ord
sök vid nådens tron.
Ordets stjärna lyser dej,
Jesus ropar: "Kom till mej!"
Gud vill nu förbarma sej,
sök och sök i tron.
Gratis, om du bara vill...

3. Vill du bli för evigt rik,
sök den, sök den,
bli Guds goda änglar lik,
sök av hjärtats grund.
Den som beder, skall ju få,
den som söker, finner då,
den som bultar får ingå
- börja denna stund!
Gratis, om du bara vill...

4. Skatten heter Jesus Krist,
sök den, sök den!
Har du nöd och synd och brist
kan han hjälpa dej.
Han som bar din synd och nöd
frälsar dej i liv och död,
blir din tröst, ditt säkra stöd,
sviker aldrig, nej!
Gratis, om du bara vill...

21 oktober 2008

Halleluja! Halleluja! Jubla nu på alla vis

Varje söndag är en liten påskdag. Tyvärr kan jag inte förmedla Arthur Sullivans fantastiska påskkoral, men Christian Wordsworths text tror jag mej i någon mån kunna ge en hum om. En härlig påsktext - särskilt tänker jag när jag sjunger andra strofen på Josef och på kärvarna som bugade sej för Josefs kärve. Och vår himmelske Josef säger: "Ni tänkte ont mot mej, men Gud har tänkt det till godo!"

1. Halleluja! Halleluja!
Jubla nu på alla vis:
sjung för Gud en glad ny visa,
sjung en hymn till Herrens pris!
Han som på ett kors som offer
för all världens frälsning dog,
Jesus Kristus, Ärans Konung,
upp från dödens mörker stod!

2. Kristus uppstått, förstlingsfrukten
från Guds helga skördefält,
som vid Herrens andra ankomst
till sin fulla vidd har svällt.
Ja, de stora, gyllne axen
bugar sig för honom då,
mogna i hans äras solsken,
stigna upp ur jorden grå.

3. Jesus lever! Vi får leva!
Aldrig uttöms Guds förråd,
regn och dagg och solsken flödar
från hans ansikte av nåd,
så vi med vårt hem i himlen
här på jorden frukter bär
och en dag av änglar samlas,
ja, för evigt frälsta är!

*4. Halleluja! Halleluja!
Äran tillhör dig, vår Far!
Äran tillhör dig, Guds Lamm, som
hela världens synder bar!
Äran tillhör dig, Guds Ande,
full av nåd och helighet!
Halleluja, halleluja,
heliga Treenighet!

Text: Christian Wordsworth, övers. A.H. 2008, Musik: Arthur Sullivan

06 oktober 2008

Gud treenig, stå oss bi

Den här psalmen sjungs väl nästan aldrig nuförtiden? Men den är en härlig lovpsalm, tidigare ofta sjungen vid konfirmationer. Så här har jag bearbetat den:

Gud treenig, stå oss bi,
låt inget oss fördärva.
Gör vår själ från synden fri
och låt oss himlen ärva.
Var oss nära så att vi
i dig vår styrka finner,
den Onde övervinner,
och fram till målet hinner.
Lär oss, Gud, att älska dig
och så som oss vår nästa.
Gör tro och hopp befästa,
låt allt bli till det bästa.
Amen, amen, det skall ske!
Halleluja! Halleluja!

Text: Martin Luther 1524, övers. 1567, J O Wallin 1816, bearb. A.H. 2008
Musik: Medeltida processionssång/Wittenberg 1524

27 september 2008

Schönster Herr Jesu

Visst är följande "tyska folksång" (Schönster Herr Jesu) värd en plats i våra sångböcker? Jag kommer själv att tänka på den norska sången "Jesus det eneste".

1. Skönaste Jesus,
hela jordens Herre,
både Guds och Marias son!
Dej vill jag älska,
dej vill jag ära,
dej kommer all min glädje från.

2. Skönt lyser fälten,
skönare står skogen
i den härliga vårens tid.
Skönare lyser
du för mitt hjärta,
när du ger själen tröst och frid.

3. Skön strålar månen,

skönare dock solen
och alla stjärnors vida rymd.
Skönare strålar
du i Guds himmel,
av ingen synd och smärta skymd.

4. Skönt blommar örten,
skönare den mänska
som i daggfrisk ungdom står.
De måste ändå
läggas i mullen,
men du förblir i evig vår.

5. Himmelens skönhet
likaväl som jordens
innefattas helt i dej.
Ingen ska vara
mej mera dyrbar
och ingen mera kär för mej.

Text: Okänd ("Schönster Herr Jesu"), övers. A.H. 2008 Musik: Tysk folksång ("Härlig är jorden")

29 juli 2008

Norsk psalmboksrevision väcker oro

I Norge, som fick sin nuvarande salmebok endast 1 år före Sverige, är det redan dags att ge ut en ny - där inte bara ett tillägg bakas in (som här) utan 300 psalmer tas bort.

Och naturligtvis: Kritiken låter inte vänta på sig.

När kommer denna intressanta diskussion till Sverige? Jag skulle inte ha något emot att rensa bort en del svårbrukbara psalmer. Men det är inte bara "gamla" psalmer jag i så fall vill ta bort.

23 juli 2008

Upp, alla ting som Gud har gjort

Här kommer en skön psalm av Hans Adolph Brorson, som passar bra inte minst så här i sommartid (jfr v 4). Den finns i Svenska Psalmboken 1986 på originalspråket danska ("Op, al den ting som Gud har gjort"), men publiceras här i svensk översättning. Särskilt vers 2 är en klassiker som ofta citerats.

1. Upp, alla ting som Gud har gjort,
hans härlighet att prisa!
Det minsta av hans verk är stort
och kan hans allmakt visa.

2. Om alla kungar gick på rad
i all sin makt och vilja,
de kunde dock det minsta blad
ej sätta på en lilja.

3. De minsta gräs i dal och skog
och högt på bergets hjässa,
var skulle jag få visdom nog
att rätt beskriva dessa?

4. Vad skall jag säga när jag går
på sköna sommarängar
och fågelsången örat når
som lek på harposträngar?

5. Vad ska jag säga när jag ser
så många munnar gapa
när jag i vattnet kikar ner?
O tänk vad Gud kan skapa!

6. Vad ska jag säga när jag opp
mot solens rike kisar?
Den vida rymden, ljusets lopp
Guds stora kraft bevisar.

7. Vad ska jag säga, när jag ser
hur skönt mej Gud har danat?
Fastän jag är en nypa ler
har jag hans storhet anat.

8. Vad ska jag säga? Gud är här
fast orden inte räcker.
O Gud, så stor din visdom är!
Din godhet lovsång väcker!

*9. Upp, alla som på jorden bor!
Slå era stämmor samman:
Halleluja, vår Gud är stor!
Och himlen svarar: Amen!

Text: v. 1-6, 8-9 Hans Adolf Brorson 1734 (40 år), v. 7 samt övers. A.H. 1989, 2007 Musik: tjeckisk 1576/M Praetorius 1610

18 juli 2008

O store Gud

Så här i högsommartider vill jag gärna påminna om en av de sommarpsalmer som inte finns under psalmboksrubriken Årstiderna, nämligen Carl Bobergs "O store Gud". En av de mest internationellt spridda svenska psalmerna, tillsammans med Lina Sandells "Blott en dag" ("Day by day), Anders Frostensons "Guds kärlek är som stranden och som gräset" och Per Harlings "Du är helig, du är hel". En psalm att sjunga året om, men alldeles särskilt nu under sommaren.

1. O store Gud, när jag den värld beskådar
som du har skapat med ditt allmaktsord,
hur där din visdom väver livets trådar
och alla väsen mättas vid ditt bord,
//: då brister själen ut i lovsångsljud:
o store Gud, o store Gud ://

2. När jag hör åskans röst och stormar brusa
och blixtens klingor springa fram ur skyn,
när regnets kalla, friska skurar susa
och löftets båge glänser för min syn
då brister själen ut...

3. När sommarvinden susar över fälten,
när blommor dofta invid källans strand,
när trastar drilla i de gröna tälten
vid furuskogens tysta, dunkla rand,
då brister själen ut...

4. När jag i Bibeln skådar alla under
som Herren gjort sen förste Adams tid,
hur nådefull han varit alla stunder
och hjälpt sitt folk ur livets synd och strid,
då brister själen ut...

5. När tryckt av synd och skuld jag faller neder
vid Herrens fot och ber om nåd och frid,
och han min själ på rätta vägen leder
och frälsar mig från all min synd och strid,
då brister själen ut...

6. När en gång alla tidens höljen falla
och jag får skåda det jag nu får tro,
och evighetens klara klockor kalla
min frälsta ande till dess sabbatsro,
//: då brister själen ut i lovsångsljud:
tack, gode Gud, tack, gode Gud! ://

Text: Carl Boberg 1885 (26 år), ngt bearb. Musik: Tryckt 1889

10 juli 2008

Glada vi nu halleluja vill sjunga

Här följer en Grundtvig-psalm (eg. Agricola-psalm) i svensk översättning. Melodin är en glad Lindeman-melodi i tretakt (måste förstås spelas mycket spänstigare än det elektroniska melodiexemplet!).1. Glada vi nu halleluja vill sjunga,
lekfulla jublar nu hjärta och tunga.
Herren oss hjälper, vår hunger han mättar,
synden förlåter och bördorna lättar.

2. Allt som har anda ska lovsjunga Herren,
jubla från morgonen ända till kvällen.
Vägen och livet i Kristus vi funnit,
döden och satan har han övervunnit.

3. Ångrande syndare rikt han benådar,
håller bestämt vad i ordet han lovar.
Till sina älskade barn vill han ha oss,
hur ska han någonsin kunna bedra oss?

*4. Tack, Fader vår, som oss löste ur banden,
evigt högtlovad med Sonen och Anden.
Du som har varit och är utan ände,
tack att ditt ansikte du till oss vände!

Text: Johann Agricola, N.F.S. Grundtvig, övers. A.H. 1991 Musik: L M Lindeman

09 juli 2008

En vänlig grönska som doppsalm

Jag har nu funnit ett nytt användningsområde för En vänlig grönska sedan den inte längre (?) anses passande på midsommarhelgen. Igårkväll var jag med på en dopgudstjänst där en 9-årig flicka döptes in i Kristus. Och då sjöng vi hela af Wirséns sommarpsalm, där slutet passade så oväntat bra till förrättningen:

Min ande giv det nya liv
som aldrig skall förblomma
fast äng och fält stå tomma.

Då må förblekna sommarns glans
och vissna allt fåfängligt.
Min vän är min och jag är hans,
vårt band är oförgängligt.
I paradis han huld och vis
mig sist skall omplantera,
där intet vissnar mera.

02 juli 2008

Benen undanslagna för En vänlig grönskas rika dräkt

Upptäckte inte förrän i år att evangeliebokskommittén slagit undan benen för sommarpsalmen En vänlig grönskas rika dräkt.

Inte nog med att Tore Littmarck motiverade sin (f.ö. utmärkta) sommarpsalm Över berg och dal med att han ville ha en gladare sommarpsalm än den enligt honom alltför dystra En vänlig grönska. Dessutom har bibeltexten "Hör någon talar: predika! och en annan svarar: vad ska jag predika? allt kött är hö och all dess fägring såsom ett blomster på marken" (ur Jesaja) försvunnit från hela midsommarhelgen. Varken på midsommardagen eller (nuvarande) Johannes döparens dag finns texten kvar.

Och hur ska då folk förstå af Wirséns geniala sammankoppling mellan skapelseglädje och gudsordsglädje? Man måste ju tro att af Wirsén förde in förgängelsemotivet i psalmen bara för att vara så där konservativt taskig som han brukar beskrivas som. Tyvärr är väl risken att den senaste evangeliebokens texturval innebär döden för åtminstone de två sista stroferna i sommarpsalmen. Om man nu ens kommer att fortsätta sjunga den tredje strofen med sitt "Allt kött är hö / och blomstren dö / och tiden allt fördriver, / blott Herrens ord förbliver". (I Göran Fristorps psalmskiva rök den i varje fall).

Kvar står dock bibelns ord: "Gräset torkar bort och blomstret förvissnar, men vår Guds ord förblir evinnerligen". Och psalmens ord: "I paradis / han, huld och vis, / mig sist skall omplantera, / där intet vissnar mera."

Glad sommar tillönskas er alla!

14 juni 2008

Sånger i sommartid

Tid att sjunga tillsammans lite mer än vanligt kanske? Låt oss börja dagen med sånger som Morgon mellan fjällen eller Nu är det morgon som passar särskilt bra den här årstiden. Eller första versen av Herrens nåd är var morgon ny som i och för sej passar året om.

En kvällssång med särskild sommarkänsla är A G Lindqvists gamla klassiska Aftonsolen sjunker bakom bergen. Tyvärr finns den inte kvar i några av samfundens sångsamlingar, men den återfinns i t.ex. Sionstoner 1935 och Sånger och Psalmer 1951. Härlig att sjunga i kvällsstunder.

En nyare stämningsfull kvällssång med sommarkänsla är ju annars Tore Littmarcks Skymning rår över skogar och vatten.