14 juni 2008

Sånger i sommartid

Tid att sjunga tillsammans lite mer än vanligt kanske? Låt oss börja dagen med sånger som Morgon mellan fjällen eller Nu är det morgon som passar särskilt bra den här årstiden. Eller första versen av Herrens nåd är var morgon ny som i och för sej passar året om.

En kvällssång med särskild sommarkänsla är A G Lindqvists gamla klassiska Aftonsolen sjunker bakom bergen. Tyvärr finns den inte kvar i några av samfundens sångsamlingar, men den återfinns i t.ex. Sionstoner 1935 och Sånger och Psalmer 1951. Härlig att sjunga i kvällsstunder.

En nyare stämningsfull kvällssång med sommarkänsla är ju annars Tore Littmarcks Skymning rår över skogar och vatten.