21 februari 2015

Bröder och systrar
1. Bröder och systrar, vi skils nu en stund.
Far då med Jesus i nådens förbund
frimodigt var sina vägar!

2. Lev av Guds ord, i ert innersta brinn,
släpp inte synden och världen dit in,
Jesus låt hjärtana äga!

3. Amen, ja, amen ska vara vår sång,
sjungas med fröjd under livsdagen lång
högt av Guds vänner tillsammans.

4. Lammet, ja, Lammet med märken och sår
äran och priset i evighet får:
amen, halleluja, amen!

Text: v. 1-2 Peder Sörensen 1852 (34 år) v. 3-4 Frederik Boye 1750 (35 år)
Musik: Dansk 1867

15 februari 2015

Om någon till ont mej locka vill1. Om någon till ont mej locka vill,
då svarar jag: nej, nej, nej!
Mitt öga mitt öra, mitt hjärta sluts till,
mina händer ej öppnar sej.
För jag går till det heliga landets ro,
där ej ont ska få bo.

2. Och ber man mej synda när ingen det ser,
då svarar jag: nej, nej, nej!
Ett öga jag vet som i mörkret ser ner,
och i midnatten slumrar det ej.
Det ser om mitt hjärtas lust och begär
till rättfärdighet är.

3. Men säger mej Frälsaren: Följ du mej!
då svarar jag: ja, ja, ja!
Och frågar mej Herren: Säg, älskar du mej?
då suckar jag: ja, o ja!
Inte så att din kärlek jag fattat än,
nej, men min väcks av den!

Text: Betty Ehrenborg-Posse, bearb. A.H. Fastlagssöndagen 15/2 2015
Musik: Betty Ehrenborg-Posse (?)

10 februari 2015

De flyr, våra år1. De flyr, våra år,
likt brusande strömmen i gryende vår,
likt fallande löven i skogen,
men Herren är trofast och trogen.

2. Han skiftar i nåd
de flyende dagarna efter sitt råd,
och själv han förblir oss så nära
att hjälpa, välsigna och bära.

3. De flyr, våra år,
likt dimman för vinden, likt dagen i går,
men över dem, när han oss leder,
förlåtelsens mantel han breder.

4. Allt hitintills du,
o Herre, har hjälpt oss, härefter ännu
du också ska hjälpa och leda
och väg genom öknen bereda.

5. Vi flyr till din famn,
för vi har ju uppkallats efter ditt namn.
Ja, Frälsare, vi är ju dina,
så låt då ditt ljus för oss skina!

6. Om korset du ger,
så låt det ej trycka till jorden oss ner,
nej, trycka oss tätt till det hjärta,
som burit vår nöd och vår smärta!

7. Välsigna vårt land
och sträck över alla din skyddande hand,
för ofärd och nöd oss bevara
och avvänd var hotande fara!

8. Ja, Herre, vår Gud,
håll alltid i hoppets förbidan din brud,
och giv att de flyende åren
oss närmar den eviga våren!