31 oktober 2014

Jag är en pilgrimAnnan melodivariant:1. Jag är en pilgrim och en främling,
färdas fram tårarnas land.
Jag har ett hem i den ljusa staden,
min Gud, 
som inte byggts av mänskohand.

2. Jag har så många kära vänner
som nått fram till himmelens land.
Jag är helt inställd på att få se dem,
min Gud,
en dag på fridens sköna strand.

3. När sist jag korsar Jordanfloden
på min väg till löftets land,
om jag får röra en fåll på din klädnad,
min Gud,
så blir jag löst från varje band.

29 oktober 2014

Varje dag sin omsorg har
1. Varje dag sin omsorg har,
men allenast sin.
Morgondagens omsorg är,
Herre, din, ej min.
Lär mej då att dag från dag
lämna allt åt dej,
viss, att du i stort och smått
sörja vill för mej.

2. Varje dag sin börda har
men allenast sin.
Nästa dag kanhända är
den ej längre min.
Kanske har du innan dess
helt den lyftat av,
eller tagit bort just det
som dess tyngd den gav.

3. Varje dag sin lättnad har,
men allenast sin.
Morgondagens gåva är
inte ännu min.
O men Jesus, lär mej då
att var morgon fly
till den nåd, som varje dag
över mej är ny!

Text: Lina Sandell
Musik: Jonas Andersson

22 oktober 2014

Men hör du, kära Marta

1. Men hör du, kära Marta, 
som springer ut och in, 
så flitig, men så ofta 
orolig i ditt sinn, 
dej följer i bestyren 
din Mästare, och vet: 
han vill så gärna dela 
ditt hjärtas hemlighet!

 2. Du är vid dåligt lynne 
så många gånger, ty 
du har så många tankar, 
så mycket huvudbry.
Jag vet så väl hur gärna 
du ville vara snäll, 
men du är överhopad 
från morgon och till kväll. 

3. Men säg mej, varför ber du 
så lite och så kallt, 
du som så väl behöver 
din mästare i allt? 
Ty under vardagslivet 
du är ej som du bör, 
och när du förolämpas, 
så repar du humör. 

 4. Men låt Maria vara, 
hon har i alla fall 
valt ut den bästa delen, 
som ingen röva skall.
Ja, i sin Jesu närhet 
hon trivs som allra bäst, 
och Jesu hjärta även 
är vid Maria fäst. 

5. Men hör du, kära Marta, 
som springer ut och in, 
så flitig, men så ofta 
orolig i ditt sinn, 
dej följer i bestyren 
din Mästare, och vet: 
han vill så gärna dela 
ditt hjärtas hemlighet!

Text: Emil Gustafsson, ngt bearb.
Musik: Folkmelodi