22 oktober 2009

Äran tillhör FadernÄran tillhör Fadern
och Sonen han oss gett,
äran tillhör Anden,
dessa tre vänner är ett.
Det ska komma en dag
utan smärta och sorg,
ja, då ingen blir sårad eller slagen,
det ska komma en dag
utan smärta och sorg,
utan oro och kamp för morgondagen.
Och alla Guds barn ska sjunga, sjung, ja, kom och sjung,
både gammal och ung, kom med och sjung,
för alla Guds barn ska sjunga, sjung, ja, kom och sjung,
när de ser sin store Kung!

16 oktober 2009

Herren, vår Gud, Herren är en

Herren, vår Gud,
Herren är en.
Och du ska älska Herren, din Gud
av hela ditt hjärta, hela din själ,
av hela ditt hjärta, hela din själ
och hela din kraft,
av hela din kraft.
Herren är en.

Text: Mose (5 Mos. 6:4) Musik: Elisabeth Edström

Han räddade oss med det bad som återföder

Han räddade oss
med det bad som återföder
och förnyar och förnyar
genom den helige Anden,
och förnyar och förnyar
genom den helige Anden.

Text: Paulus (Tit. 3:5), Musik: Elisabeth Edström

Det som är dåraktigt för världen

Det som är dåraktigt för världen,
det som är svagt i världen,
det som ringaktas i världen,
det utvalde Gud,
det utvalde Gud,
det utvalde Gud.

Text: Paulus (1 Kor. 1:27f), Musik: Elisabeth Edström

Den port är trång

Den port är trång,
den väg är smal,
som leder dej till livet.
Den port är trång
och vägen smal
och de är få
som finner den.
Den port är trång,
den väg är smal,
som leder till livet.

Text: Jesus (Matt. 7:14), Musik: Elisabeth Edström

Tjäna varandra var och en

Tjäna varandra var och en
med den nådegåva den har fått,
som goda förvaltare av Guds nåd
i dess många former.
Hans är härligheten och makten
i evigheters evighet.
Amen, amen, amen.

Bli ordets görare

//: Bli ordets görare,
bli ordets görare ://
inte bara dess hörare,
inte bara dess hörare!
Glöm ej vad du hör,
salig den som gör!

Text: Jakob (Jak. 1:22,25) Musik: Elisabeth Edström

Ordet är dej mycket nära

Ordet är dej mycket nära.
Ordet är dej mycket nära
i din mun och i ditt hjärta,
i din mun och i ditt hjärta,
så att du kan göra efter det,
så att du kan göra efter det.

Text: Mose (5 Mos. 30:14), Musik: Elisabeth Edström

Samla inte skatter här på jorden

Samla inte skatter här på jorden,
samla skatter i himlen.
Ty där din skatt är,
där kommer också ditt hjärta att vara.

Text: Jesus (Matt. 6:19-21) Musik: Elisabeth Edström

Du Herre känner mej

//: Du Herre känner mej,
du ser mej
och prövar hur mitt hjärta är mot dej ://

Text: Jeremia (Jer. 12:3), Musik: Elisabeth Edström

Jag är den som utplånar dina överträdelser

Jag är den som utplånar dina överträdelser,
jag är den som utplånar dina överträdelser
för min egen skull
och dina synder
kommer jag inte mer ihåg,
kommer jag inte mer ihåg.

Text: Jes. 43:25 Musik: Elisabeth Edström

Vandra som ljusets barn

//: Vandra som ljusets barn,
tro på ljuset ://
Ta inte del i mörkrets ofruktbara gärningar.
Vandra som ljusets barn,
tro på ljuset.

Text: Jesus, Paulus (Joh. 12:35f. Ef. 5:9,11) Musik: Elisabeth Edström

Låt oss fröjdas och vara glada

//: Låt oss fröjdas och vara glada ://
låt oss fröjdas och vara glada över hans frälsning,
över hans frälsning,
låt oss fröjdas och vara glada!

Text: Jesaja (Jes. 25:9) Musik: Elisabeth Edström

Frid åt er alla

//: Frid åt er alla,
frid åt er alla,
som Fadern har sänt mej
sänder jag er ://

Text: Jesus (Joh. 20:21) Musik: Elisabeth Edström

Sök Herren

//: Sök Herren,
sök Herren medan han låter sej finnas ://
sök Herren, sök Herren,
åkalla honom, medan han är nära.

Text: Jesaja (Jes. 55:6) Musik: Elisabeth Edström

Gud är kärlek

Gud är kärlek,
Gud är kärlek.
Den som förblir i kärleken förblir i Gud
och Gud i honom,
och Gud i honom,
ty Gud är kärlek.

Det förlorade ska jag söka upp

Det förlorade
ska jag söka upp,
det fördrivna
ska jag föra tillbaka,
det sårade
ska jag förbinda,
och det svaga
ska jag stärka,
ska jag stärka,
säger Herren.
Text: Hes. 34:16, Musik: Elisabeth Edström

Hämta er styrka hos Herren

Hämta er styrka hos Herren,
hämta er styrka hos Herren och hans oerhörda kraft.
Tag frälsningens hjälm
och Andens svärd som är Guds ord,
som är Guds ord.
Gör det under åkallan och bön
och be i er ande varje stund,
och be i er ande varje stund.
Hämta er styrka hos Herren,
hämta er styrka hos Herren och hans oerhörda kraft,
och hans oerhörda kraft.

Text: Paulus (Ef. 6:10,17-18) Musik: Elisabeth Edström

Låt barnen komma hit till mej

Låt barnen komma hit till mej,
låt barnen komma hit till mej
och hindra dem inte,
och hindra dem inte,
ty Guds rike,
Guds rike tillhör sådana som de.

Text: Jesus (Mark. 10:14) Musik: Elisabeth Edström

Dryp, ni himlar därovan

Dryp, ni himlar därovan,
och må skyarna låta rättfärdighet strömma ned,
strömma ned.
Må jorden öppna sej,
jorden öppna sej,
och må dess frukt bli frälsning,
och må dess frukt bli frälsning.

Text: Jesaja (Jes. 45:8) Musik: Elisabeth Edström

Gud har gjort oss levande

//: Gud har gjort oss levande
tillsammans med Kristus ://
Han förlät våra överträdelser,
har utplånat dem genom döden på ett kotrs.
Gud har gjort oss levande
tillsammans med Kristus,
med Kristus,
med Kristus.

Text: Paulus (Kol. 2:13-14) Musik: Elisabeth Edström

Nu finns frälsningen och kraften

//: Nu finns frälsningen och kraften
och riket hos vår Gud
och makten hos hans Smorde,
så jubla inför vår Gud ://

Text: Upp. 12:10,12 Musik: Elisabeth Edström

Draken och hans änglar stred

1. Draken och hans änglar stred,
men de blev besegrade
och det fanns
ingen plats
mer för dem i himlen.

2. Nu finns kraften hos vår Gud,
makten hos Jesus Krist.
Jubla
himlar
och alla ni som bor i dem.

Text: Efter Upp. 12:7-12 Musik: Elisabeth Edström

Himmel och jord ska förgå

//: Himmel och jord ska förgå,
himmel och jord ska förgå.
Men mina ord,
men mina ord
ska aldrig, aldrig förgå ://

Text: Jesus (Luk. 21:33) Musik: Elisabeth Edström

Se, se, se jag sänder min budbärare framför dej

//: Se, se, se,
jag sänder min budbärare framför dej.
Se, se, se,
han ska bereda vägen för dej ://

Text: Matt. 11:10 Musik: Elisabeth Edström

Se mörker övertäcker jorden

Se mörker övertäcker jorden,
och töcken övertäcker folken,
men över dej,
över dej uppgår Herren,
och hans härlighet,
hans härlighet ska uppenbaras över dej,
och hans härlighet,
hans härlighet ska uppenbaras,
uppenbaras över dej,
över dej, över dej,
över dej.

Text: Jesaja (Jes. 60:2), Musik: Elisabeth Edström

Den som finner sitt liv ska mista det

Den som finner sitt liv ska mista det,
den som mister sitt liv ska finna det,
den som mister sitt liv för min skull,
den som mister sitt liv för min skull,
han ska finna det.

Text: Jesus (Matt. 10:39) Musik: Elisabeth Edström

Han för sin hjord i bet

Han för sin hjord i bet
som en herde,
han samlar lammen i sin famn
och bär dem i sina armar,
han för sin hjord i bet
och samlar lammen i sin famn,
och sakta för,
ja, sakta för han moderfåren fram.

Text: Jesaja (Jes. 40:11), Musik: Elisabeth Edström

Han ger den trötte kraft

Han ger den trötte kraft,
den trötte kraft
och förökar den maktlöses styrka.
Han ger den trötte kraft,
den trötte kraft
och förökar,
ja, förökar den maktlöses styrka.
Han ger den trötte kraft,
den trötte kraft
och förökar den maktlöses styrka.

Text: Jesaja (Jes. 40:29) Musik: Elisabeth Edström

15 oktober 2009

Jag vill lovsjunga ditt namn

Jag vill lovsjunga ditt namn,
jag vill tacka dej bland folken.
Jag vill lovsjunga ditt namn,
ty upphöjd är du, Gud.
Över himmelen och jorden
sträcker sej din ära,
och din trofasthet och nåd
ska aldrig ta slut.
Jag vill lovsjunga ditt namn,
jag vill tacka dej bland folken.
Jag vill lovsjunga ditt namn,
ty upphöjd är du, Gud.

Text: David (Psalt. 108)
Musik: KU Skara, Curt Lindström

Fäst dina ögon på Jesus

Fäst dina ögon på Jesus,
se in i verkligheten själv.
Alla ting runt omkring
smälter bort som snö
i ljuset av hans ära och makt.

Fäst dina ögon på Jesus,
se in i verkligheten själv.
Se upp till hans kors
och du ser hans triumf
i den död som blev livet för dej.

Text och musik: Helen Lemmel

Frikänd

//: Frikänd
frikänd
frikänd ska jag se ditt ansikte
och mättas
mättas
och mättas av din åsyn när jag vaknar ://
Frikänd.

Text: David (Psalt. 17:15)
Musik: Johanna Fridolfsson

Tack, o Jesus


//: Tack, o Jesus,
tack, o Jesus,
Jesus, tack
att du älskar mej ://

1. //: Du gick till Golgata,
för att min börda ta.
Jesus, tack
att du älskar mej ://
Tack, o Jesus...

2. //: Du uppstod ur din grav,
ett evigt liv mej gav,
Jesus, tack
att du älskar mej ://
Tack, o Jesus...

3. //: Du kommer hit igen,
befriar Skapelsen,
Jesus, tack
att du älskar mej ://
Tack, o Jesus...

Negro Spiritual

Vän, i förödelsens stund


1. Vän, i förödelsens stund
när ditt inre av mörker betäckes,
när i ett avgrundsdjup
minne och aning förgå,

2. tanken famlar försagd
bland skuggestalter och irrbloss,
hjärtat ej sucka kan,
ögat ej gråta förmår;

3. när från din nattomtöcknade själ
eldvingarna falla,
och du till Intet, med skräck,
känner dig sjunka på nytt,

4. säg, vem räddar dig då?
vem är den vänliga ängel,
som åt ditt inre ger
ordning och skönhet igen,

5. bygger på nytt din störtade värld,
uppreser det fallna
altaret, tändande där
flamman med prästerlig hand?

6. Endast det mäktiga Väsen,
som först ur den eviga natten
kysste Serafen till liv,
solarna väckte till dans.

7. Endast det heliga Ord,
som ropte åt världarna: "Bliven!"
och i vars levande kraft
världarna röras ännu.

8. Därföre gläds, o vän,
och sjung i bedrövelsens mörker:
Natten är dagens mor,
Kaos är granne med Gud.

Text: Erik Johan Stagnelius

01 oktober 2009

Guds Son är född1. Guds Son är född
i Betlehem på denna dag,
så var Guds eget välbehag.
Guds Ord blev kött.
Av Faderns gunst och godhet
är han oss sänd till hjälp och tröst,
och har med hjärteblodet
all världen återlöst.

2. O himlabud!
Hör änglasångshärskarorna
förkunna frid bland farorna
och prisa Gud!
Lovsjung nu Gud i höjden
med sång och spel och harpors ljud.
Ta hjärtlig del i fröjden
och prisa Herren Gud.

3. Ja, vilken fröjd!
Nu må väl var och en bli glad
och gå med herdarna åstad,
av hjärtat nöjd.
De vise männens stjärna,
som är vår Guds ords klara ljus,
vi följer nu så gärna
till Herrens helga hus.

4. Låt oss begå
och fira så vår julefest,
att Jesus själv må bli vår gäst!
Ja, ske just så!
Så ska han allt oss giva,
välsignelse i råd och dåd.
Hans Ande ska oss liva,
hans kärlek och hans nåd.

5. En härlig tröst
att han som är vår Frälsare
en gång ska bli vår Domare,
en härlig tröst:
till sist han kommer åter
med makt och mycken härlighet;
han då de sina låter
nå evig salighet.