05 mars 2011

Dig, vår Fader, vi åkallar1. Dig, vår Fader, vi åkallar;
visa att vår bön är hörd!
Vi vill bedja: Sänd oss alla,
sänd oss, Herre, i din skörd!

2. Lär oss dock att stilla bida,
tills du visar väg och stund.
Du som känner fälten vida
känner våra hjärtans grund.

3. Men när du ser tiden inne,
i ditt namn då låt oss gå.
I din kraft vi övervinner,
genom dig vi allt förmår.

4. Segerfurste, du skall lära
oss att segra i all strid,
för ditt rike, till din ära.
Dig ske pris i evig tid!


Text: Hedvig Posse 1887 (26 år), ngt bearb.
Musik: Engelsk ("O Guds kärlek, dina höjder")

03 mars 2011

Låt ingenting få störa dejLåt ingenting få störa dej
men vila i Guds goda famn,
för Gud har lovat höra dej,
den bön du ber i Jesu namn.

Text och musik: Bertil Murray 2009 (59 år), jfr Joh. 14:13-14
"Samlingssång", publ. med tillstånd

Du ska älska Herren, din Gud//: Du ska älska Herren, din Gud,
av hela ditt hjärta
och av hela din själ
och av hela ditt förstånd.
Du ska älska din nästa som dej själv ://


Text: Matteus 22:37-39
Musik: Bertil Murray 1980 (30 år)
[publ. med tillstånd]