10 november 2010

Sväng ner, du vagn som kommer (Swing low, sweet chariot)

//: Sväng ner, du vagn som kommer,
kommer för att hämta mej hem. ://

1. Jag såg bortom floden,
och vad fick jag se
komma för att hämta mej hem?
En änglaskara strålande
komma för att hämta mej hem.
//: Sväng ner, du vagn som kommer,
kommer för att hämta mej hem ://

2. Ibland blir det nattsvart
och ingen jag ser
komma för att hämta mej hem,
men snart ska vagnen Gud mej ger
komma för att hämta mej hem.
//: Sväng ner, du vagn som kommer,
kommer för att hämta mej hem ://

3. Tack, Herre, för alla
de änglar du ber
komma för att hämta mej hem!
Gör mej beredd som dem jag ser
komma för att hämta mej hem.
//: Sväng ner, du vagn som kommer,
kommer för att hämta mej hem ://

Text och musik: Negro Spiritual, fri övers. A.H. 2010

Någon nu knackar på din dörrNågon nu knackar på din dörr,
någon nu knackar på din dörr.
Varför inte öppna för honom?
Någon nu knackar på din dörr.

Liv för han med sej -
någon nu knackar på din dörr -
frid vill han ge dej.
Någon nu knackar på din dörr.
Varför inte öppna för honom?
någon nu knackar på din dörr.

03 november 2010

En glad morgon när jag här är klar

1. En glad morgon när jag här är klar
flyger jag hem,
till det land där ljus och liv jag har
flyger jag hem,
flyger jag hem - så härligt! -
jag flyger hem,
när jag dör - prisa Gud för vad han gör! -
flyger jag hem.2. Bara några dagar här och sen
flyger jag hem,
som en fågel far till sommaren,
flyger jag hem,
flyger jag hem - så härligt! ...3. Då när alla skuggorna har flytt
flyger jag hem,
till det land där livet föds på nytt
flyger jag hem,
flyger jag hem - så härligt! ...