18 september 2009

Jag vill vara redo


Jag vill vara redo,
jag vill vara redo,
jag vill vara redo
att gå som Johannes in i Jerusalem.

1. Johannes beskrev hur den staden är,
- gå som Johannes in i Jerusalem -
och sa att vi får mötas där
- gå som Johannes in i Jerusalem.
Jag vill vara redo...

2. Johannes, Johannes, vad sa du nu?
- gå som Johannes in i Jerusalem -
att jag får vara där liksom du?
- gå som Johannes in i Jerusalem.
Jag vill vara redo...

3. När Petrus predikade vid pingst
- gå som Johannes in i Jerusalem -
Guds Ande blivit hans högsta vinst
- gå som Johannes in i Jerusalem.
Jag vill vara redo...

4. Guds Ande oss vägen till staden lär
- gå som Johannes in i Jerusalem -
där Petrus och Johannes är
- gå som Johannes in i Jerusalem.
Jag vill vara redo...

Negro Spiritual ("I want to be ready"), övers. + v.4 av A.H. 2009

07 september 2009

Jag väntar, jag väntar på Herren

Jag väntar, jag väntar på Herren.
Jag längtar, jag hoppas få höra hans ord.
Jag väntar på Herren, jag längtar,
jag hoppas få höra hans ord.

Text: Ps 130:5
Musik: Per Harling

Bli ordets görare, inte bara dess hörare

//: Bli ordets görare,
inte bara dess hörare ://

Text: Jakob (Jak. 1:22)
Musik: Bedrich Janacek

Nu är den rätta stunden

//: Nu är den rätta stunden,
nu är frälsningens dag ://

Text: Paulus (2 Kor 6:2)
Musik: Lars Åberg

Detta är dagen då Herren grep in

Detta är dagen då Herren grep in.
Låt oss jubla och vara glada!

Text: Ps 118:24
Musik: Per Harling (4-stämmig kanon)

Jag bär bud om en stor glädje

//: Jag bär bud om en stor glädje:
en Frälsare är född ://
I Betlehem i stallet
vilar han som frälser världen.
//: Halleluja, halleluja, halleluja ://

Text: Ängeln i Luk. 2 Musik: André Gouzes
(kan utföras som körsång, där församlingen får sjunga repriserna).

Jesus har prövats på alla sätt

Jesus har prövats på alla sätt
och varit som vi men utan synd.

Text: Okänd (Hebr. 4:15)
Musik: Bedrich Janacek

Å, bit för bit


//: Å, bit för bit, bit för bit,
lägger jag av det som binder mej ://

1. Jag klätts av Gud, nog är det stort
- jag lägger av det som binder mej -
i himmelsk dräkt nära helvetets port
- jag lägger av det som binder mej.
Å, bit för bit...

2. Förtvivlat är avgrundsraserit,
- jag lägger av det som binder mej -
så stanna, syndare, gå inte dit!
- jag lägger av det som binder mej.
Å, bit för bit...

Negro Spiritual, övers. A.H. 2009

Syndare, säj (Oh, sinnerman)


1. //: Syndare, säj,

vart ska du ta vägen :// (*3)
då på domens dag?

2. //: Flyr du till bergen,
bergen de smälter :// (*3)
då på domens dag.

3. //: Flyr du till havet,
havet det kokar :// (*3)
då på domens dag.

4. //: Flyr du till månen,
månen den blöder :// (*3)
då på domens dag.

5. //: Flyr du till satan,
satan han störtas ://
då på domens dag.

6. //: Syndare, hör!
Du borde fly till Herren ://
nu i denna dag.

Negro Spiritual, övers. A.H. 2009

Ha din glädje i Herren

//: Ha din glädje i Herren,
han ger dej allt vad ditt hjärta begär ://

Text: David (Psalt. 37:4) Musik: Per Harling

Visa din höghet i himlen, o Gud

Visa din höghet i himlen, o Gud,
och din härlighet över hela jorden,
och din härlighet över hela jorden.

Text: David (Psalt. 108:6) Musik: Per Harling

Rannsaka mej, Gud

Rannsaka mej, Gud, och känn mina tankar,
pröva mej och känn min oro,
se om min väg för bort från dej
och led mej på den eviga vägen.

Text: Psalt. 139 Musik: Per Harling

Där din skatt är

Där din skatt är,
där kommer också ditt hjärta att vara.
Där din skatt är,
där kommer också ditt hjärta att vara.

Text: Jesus (Matt. 6:21) Musik: Britta Snickars