16 november 2009

Du sviker aldrig, Herre Krist


Du sviker aldrig, Herre Krist, din kärlek sviktar ej,
om än ditt svar på all min bön blev nej och åter nej.
För när jag skalv i nattens gråt, i ångest, oro, nöd,
då kom du med din fred och frid, så dyrköpt i din död.

Ja, det var stort att se ditt kors i nattens kamp och ve.
Mitt bröst fick andas ut igen, när jag din nöd fick se.
Det var ju du som en gång grät och bad i ångestsvett,
som bad att slippa, om det gick, den kalk vår synd berett.

Ja, Herre Jesus, det var du som blev så fegt förrådd,
av törnen krönt, som narr utklädd, av skarpa gissel flådd.
Och då de spikat fast dej hårt vid korset, ett av tre,
då var du bara kramp och kval och fruktansvärd att se.

De hånade och ropade: Messias, fräls dej själv!
Stig ner från korset eller kräv att änglar ger dej hjälp!
Men då, i denna avgrundsfurstens avgrundsdjupa natt
var du, Guds egen Son, av Gud utlämnad och utsatt.

Då var du övergiven helt och dömd på alla vis,
och ändå gav du rövarn löfte om ditt Paradis!
Du kungligt fri från hämndlust var vid plågoandars rad,
ja, ända in i dödens stund för bödlarna du bad.

Du Konung, Frälsningsfurste, som vid korset spikats fast,
å, aldrig livet segrat så, som då ditt hjärta brast!
När jorden skalv, så störtades den ondes borg i grus,
var skulle han nu gömma sej för påskens morgonljus?

Ja, när mitt spända sinne ser dej mitt i nattens nöd,
då byts min ångest mot den frid du köpte i din död.
Då vet jag att det finns en Gud och att han är min Far.
Om än fördold, så är han här. Och jag ska få hans svar.

Du, Herre, är vår säkra pant, vår Morgonstjärna klar
från den som ingen här kan se, från himlaljusens Far.
Dej ser jag nu i tron och vet att målet närmar sej:
när detta hjärtas oro dör, då ska jag möta dej.

09 november 2009

Högt upp i skyn sjunger lärkan så glad


1. Högt upp i skyn sjunger lärkan så glad:
Nu är det vår!
Djupt ner i daln viskar blommor och blad:
Nu är det vår!
Ja, lilla bäcken så munter och fri
sjunger sin sång på en glad melodi:
"Nu är den långsamma vintern förbi.
Nu är det vår!"

2. Sjunger så hela naturen Guds pris,
må också vi
sjunga hans lov på vårt barnsliga vis -
sången är fri.
Gud har välsignat oss tusendefalt,
allt har han gjort för vår glädje, ja, allt.
O, må vårt hjärta, för honom så kallt,
upptänt ock bli!

3. Ja, må vi börja att sjunga med fröjd:
pris vare Gud!
tills vi får sjunga i himmelens höjd:
pris vare Gud!
Ty fast den jordiska våren förgår
har han oss lovat en skönare vår,
dit vi oss närmar från år och till år.
Pris vare Gud!

Text: Lina Sandell, ngt bearb.
Musik: Richard Norén

22 oktober 2009

Äran tillhör FadernÄran tillhör Fadern
och Sonen han oss gett,
äran tillhör Anden,
dessa tre vänner är ett.
Det ska komma en dag
utan smärta och sorg,
ja, då ingen blir sårad eller slagen,
det ska komma en dag
utan smärta och sorg,
utan oro och kamp för morgondagen.
Och alla Guds barn ska sjunga, sjung, ja, kom och sjung,
både gammal och ung, kom med och sjung,
för alla Guds barn ska sjunga, sjung, ja, kom och sjung,
när de ser sin store Kung!

16 oktober 2009

Herren, vår Gud, Herren är en

Herren, vår Gud,
Herren är en.
Och du ska älska Herren, din Gud
av hela ditt hjärta, hela din själ,
av hela ditt hjärta, hela din själ
och hela din kraft,
av hela din kraft.
Herren är en.

Text: Mose (5 Mos. 6:4) Musik: Elisabeth Edström

Han räddade oss med det bad som återföder

Han räddade oss
med det bad som återföder
och förnyar och förnyar
genom den helige Anden,
och förnyar och förnyar
genom den helige Anden.

Text: Paulus (Tit. 3:5), Musik: Elisabeth Edström

Det som är dåraktigt för världen

Det som är dåraktigt för världen,
det som är svagt i världen,
det som ringaktas i världen,
det utvalde Gud,
det utvalde Gud,
det utvalde Gud.

Text: Paulus (1 Kor. 1:27f), Musik: Elisabeth Edström

Den port är trång

Den port är trång,
den väg är smal,
som leder dej till livet.
Den port är trång
och vägen smal
och de är få
som finner den.
Den port är trång,
den väg är smal,
som leder till livet.

Text: Jesus (Matt. 7:14), Musik: Elisabeth Edström

Tjäna varandra var och en

Tjäna varandra var och en
med den nådegåva den har fått,
som goda förvaltare av Guds nåd
i dess många former.
Hans är härligheten och makten
i evigheters evighet.
Amen, amen, amen.

Bli ordets görare

//: Bli ordets görare,
bli ordets görare ://
inte bara dess hörare,
inte bara dess hörare!
Glöm ej vad du hör,
salig den som gör!

Text: Jakob (Jak. 1:22,25) Musik: Elisabeth Edström

Ordet är dej mycket nära

Ordet är dej mycket nära.
Ordet är dej mycket nära
i din mun och i ditt hjärta,
i din mun och i ditt hjärta,
så att du kan göra efter det,
så att du kan göra efter det.

Text: Mose (5 Mos. 30:14), Musik: Elisabeth Edström

Samla inte skatter här på jorden

Samla inte skatter här på jorden,
samla skatter i himlen.
Ty där din skatt är,
där kommer också ditt hjärta att vara.

Text: Jesus (Matt. 6:19-21) Musik: Elisabeth Edström

Du Herre känner mej

//: Du Herre känner mej,
du ser mej
och prövar hur mitt hjärta är mot dej ://

Text: Jeremia (Jer. 12:3), Musik: Elisabeth Edström

Jag är den som utplånar dina överträdelser

Jag är den som utplånar dina överträdelser,
jag är den som utplånar dina överträdelser
för min egen skull
och dina synder
kommer jag inte mer ihåg,
kommer jag inte mer ihåg.

Text: Jes. 43:25 Musik: Elisabeth Edström

Vandra som ljusets barn

//: Vandra som ljusets barn,
tro på ljuset ://
Ta inte del i mörkrets ofruktbara gärningar.
Vandra som ljusets barn,
tro på ljuset.

Text: Jesus, Paulus (Joh. 12:35f. Ef. 5:9,11) Musik: Elisabeth Edström

Låt oss fröjdas och vara glada

//: Låt oss fröjdas och vara glada ://
låt oss fröjdas och vara glada över hans frälsning,
över hans frälsning,
låt oss fröjdas och vara glada!

Text: Jesaja (Jes. 25:9) Musik: Elisabeth Edström

Frid åt er alla

//: Frid åt er alla,
frid åt er alla,
som Fadern har sänt mej
sänder jag er ://

Text: Jesus (Joh. 20:21) Musik: Elisabeth Edström

Sök Herren

//: Sök Herren,
sök Herren medan han låter sej finnas ://
sök Herren, sök Herren,
åkalla honom, medan han är nära.

Text: Jesaja (Jes. 55:6) Musik: Elisabeth Edström

Gud är kärlek

Gud är kärlek,
Gud är kärlek.
Den som förblir i kärleken förblir i Gud
och Gud i honom,
och Gud i honom,
ty Gud är kärlek.

Det förlorade ska jag söka upp

Det förlorade
ska jag söka upp,
det fördrivna
ska jag föra tillbaka,
det sårade
ska jag förbinda,
och det svaga
ska jag stärka,
ska jag stärka,
säger Herren.
Text: Hes. 34:16, Musik: Elisabeth Edström

Hämta er styrka hos Herren

Hämta er styrka hos Herren,
hämta er styrka hos Herren och hans oerhörda kraft.
Tag frälsningens hjälm
och Andens svärd som är Guds ord,
som är Guds ord.
Gör det under åkallan och bön
och be i er ande varje stund,
och be i er ande varje stund.
Hämta er styrka hos Herren,
hämta er styrka hos Herren och hans oerhörda kraft,
och hans oerhörda kraft.

Text: Paulus (Ef. 6:10,17-18) Musik: Elisabeth Edström

Låt barnen komma hit till mej

Låt barnen komma hit till mej,
låt barnen komma hit till mej
och hindra dem inte,
och hindra dem inte,
ty Guds rike,
Guds rike tillhör sådana som de.

Text: Jesus (Mark. 10:14) Musik: Elisabeth Edström

Dryp, ni himlar därovan

Dryp, ni himlar därovan,
och må skyarna låta rättfärdighet strömma ned,
strömma ned.
Må jorden öppna sej,
jorden öppna sej,
och må dess frukt bli frälsning,
och må dess frukt bli frälsning.

Text: Jesaja (Jes. 45:8) Musik: Elisabeth Edström

Gud har gjort oss levande

//: Gud har gjort oss levande
tillsammans med Kristus ://
Han förlät våra överträdelser,
har utplånat dem genom döden på ett kotrs.
Gud har gjort oss levande
tillsammans med Kristus,
med Kristus,
med Kristus.

Text: Paulus (Kol. 2:13-14) Musik: Elisabeth Edström

Nu finns frälsningen och kraften

//: Nu finns frälsningen och kraften
och riket hos vår Gud
och makten hos hans Smorde,
så jubla inför vår Gud ://

Text: Upp. 12:10,12 Musik: Elisabeth Edström

Draken och hans änglar stred

1. Draken och hans änglar stred,
men de blev besegrade
och det fanns
ingen plats
mer för dem i himlen.

2. Nu finns kraften hos vår Gud,
makten hos Jesus Krist.
Jubla
himlar
och alla ni som bor i dem.

Text: Efter Upp. 12:7-12 Musik: Elisabeth Edström

Himmel och jord ska förgå

//: Himmel och jord ska förgå,
himmel och jord ska förgå.
Men mina ord,
men mina ord
ska aldrig, aldrig förgå ://

Text: Jesus (Luk. 21:33) Musik: Elisabeth Edström

Se, se, se jag sänder min budbärare framför dej

//: Se, se, se,
jag sänder min budbärare framför dej.
Se, se, se,
han ska bereda vägen för dej ://

Text: Matt. 11:10 Musik: Elisabeth Edström

Se mörker övertäcker jorden

Se mörker övertäcker jorden,
och töcken övertäcker folken,
men över dej,
över dej uppgår Herren,
och hans härlighet,
hans härlighet ska uppenbaras över dej,
och hans härlighet,
hans härlighet ska uppenbaras,
uppenbaras över dej,
över dej, över dej,
över dej.

Text: Jesaja (Jes. 60:2), Musik: Elisabeth Edström

Den som finner sitt liv ska mista det

Den som finner sitt liv ska mista det,
den som mister sitt liv ska finna det,
den som mister sitt liv för min skull,
den som mister sitt liv för min skull,
han ska finna det.

Text: Jesus (Matt. 10:39) Musik: Elisabeth Edström

Han för sin hjord i bet

Han för sin hjord i bet
som en herde,
han samlar lammen i sin famn
och bär dem i sina armar,
han för sin hjord i bet
och samlar lammen i sin famn,
och sakta för,
ja, sakta för han moderfåren fram.

Text: Jesaja (Jes. 40:11), Musik: Elisabeth Edström

Han ger den trötte kraft

Han ger den trötte kraft,
den trötte kraft
och förökar den maktlöses styrka.
Han ger den trötte kraft,
den trötte kraft
och förökar,
ja, förökar den maktlöses styrka.
Han ger den trötte kraft,
den trötte kraft
och förökar den maktlöses styrka.

Text: Jesaja (Jes. 40:29) Musik: Elisabeth Edström

15 oktober 2009

Jag vill lovsjunga ditt namn

Jag vill lovsjunga ditt namn,
jag vill tacka dej bland folken.
Jag vill lovsjunga ditt namn,
ty upphöjd är du, Gud.
Över himmelen och jorden
sträcker sej din ära,
och din trofasthet och nåd
ska aldrig ta slut.
Jag vill lovsjunga ditt namn,
jag vill tacka dej bland folken.
Jag vill lovsjunga ditt namn,
ty upphöjd är du, Gud.

Text: David (Psalt. 108)
Musik: KU Skara, Curt Lindström

Fäst dina ögon på Jesus

Fäst dina ögon på Jesus,
se in i verkligheten själv.
Alla ting runt omkring
smälter bort som snö
i ljuset av hans ära och makt.

Fäst dina ögon på Jesus,
se in i verkligheten själv.
Se upp till hans kors
och du ser hans triumf
i den död som blev livet för dej.

Text och musik: Helen Lemmel

Frikänd

//: Frikänd
frikänd
frikänd ska jag se ditt ansikte
och mättas
mättas
och mättas av din åsyn när jag vaknar ://
Frikänd.

Text: David (Psalt. 17:15)
Musik: Johanna Fridolfsson

Tack, o Jesus


//: Tack, o Jesus,
tack, o Jesus,
Jesus, tack
att du älskar mej ://

1. //: Du gick till Golgata,
för att min börda ta.
Jesus, tack
att du älskar mej ://
Tack, o Jesus...

2. //: Du uppstod ur din grav,
ett evigt liv mej gav,
Jesus, tack
att du älskar mej ://
Tack, o Jesus...

3. //: Du kommer hit igen,
befriar Skapelsen,
Jesus, tack
att du älskar mej ://
Tack, o Jesus...

Negro Spiritual

Vän, i förödelsens stund


1. Vän, i förödelsens stund
när ditt inre av mörker betäckes,
när i ett avgrundsdjup
minne och aning förgå,

2. tanken famlar försagd
bland skuggestalter och irrbloss,
hjärtat ej sucka kan,
ögat ej gråta förmår;

3. när från din nattomtöcknade själ
eldvingarna falla,
och du till Intet, med skräck,
känner dig sjunka på nytt,

4. säg, vem räddar dig då?
vem är den vänliga ängel,
som åt ditt inre ger
ordning och skönhet igen,

5. bygger på nytt din störtade värld,
uppreser det fallna
altaret, tändande där
flamman med prästerlig hand?

6. Endast det mäktiga Väsen,
som först ur den eviga natten
kysste Serafen till liv,
solarna väckte till dans.

7. Endast det heliga Ord,
som ropte åt världarna: "Bliven!"
och i vars levande kraft
världarna röras ännu.

8. Därföre gläds, o vän,
och sjung i bedrövelsens mörker:
Natten är dagens mor,
Kaos är granne med Gud.

Text: Erik Johan Stagnelius

01 oktober 2009

Guds Son är född1. Guds Son är född
i Betlehem på denna dag,
så var Guds eget välbehag.
Guds Ord blev kött.
Av Faderns gunst och godhet
är han oss sänd till hjälp och tröst,
och har med hjärteblodet
all världen återlöst.

2. O himlabud!
Hör änglasångshärskarorna
förkunna frid bland farorna
och prisa Gud!
Lovsjung nu Gud i höjden
med sång och spel och harpors ljud.
Ta hjärtlig del i fröjden
och prisa Herren Gud.

3. Ja, vilken fröjd!
Nu må väl var och en bli glad
och gå med herdarna åstad,
av hjärtat nöjd.
De vise männens stjärna,
som är vår Guds ords klara ljus,
vi följer nu så gärna
till Herrens helga hus.

4. Låt oss begå
och fira så vår julefest,
att Jesus själv må bli vår gäst!
Ja, ske just så!
Så ska han allt oss giva,
välsignelse i råd och dåd.
Hans Ande ska oss liva,
hans kärlek och hans nåd.

5. En härlig tröst
att han som är vår Frälsare
en gång ska bli vår Domare,
en härlig tröst:
till sist han kommer åter
med makt och mycken härlighet;
han då de sina låter
nå evig salighet.

18 september 2009

Jag vill vara redo


Jag vill vara redo,
jag vill vara redo,
jag vill vara redo
att gå som Johannes in i Jerusalem.

1. Johannes beskrev hur den staden är,
- gå som Johannes in i Jerusalem -
och sa att vi får mötas där
- gå som Johannes in i Jerusalem.
Jag vill vara redo...

2. Johannes, Johannes, vad sa du nu?
- gå som Johannes in i Jerusalem -
att jag får vara där liksom du?
- gå som Johannes in i Jerusalem.
Jag vill vara redo...

3. När Petrus predikade vid pingst
- gå som Johannes in i Jerusalem -
Guds Ande blivit hans högsta vinst
- gå som Johannes in i Jerusalem.
Jag vill vara redo...

4. Guds Ande oss vägen till staden lär
- gå som Johannes in i Jerusalem -
där Petrus och Johannes är
- gå som Johannes in i Jerusalem.
Jag vill vara redo...

Negro Spiritual ("I want to be ready"), övers. + v.4 av A.H. 2009

07 september 2009

Jag väntar, jag väntar på Herren

Jag väntar, jag väntar på Herren.
Jag längtar, jag hoppas få höra hans ord.
Jag väntar på Herren, jag längtar,
jag hoppas få höra hans ord.

Text: Ps 130:5
Musik: Per Harling

Bli ordets görare, inte bara dess hörare

//: Bli ordets görare,
inte bara dess hörare ://

Text: Jakob (Jak. 1:22)
Musik: Bedrich Janacek

Nu är den rätta stunden

//: Nu är den rätta stunden,
nu är frälsningens dag ://

Text: Paulus (2 Kor 6:2)
Musik: Lars Åberg

Detta är dagen då Herren grep in

Detta är dagen då Herren grep in.
Låt oss jubla och vara glada!

Text: Ps 118:24
Musik: Per Harling (4-stämmig kanon)

Jag bär bud om en stor glädje

//: Jag bär bud om en stor glädje:
en Frälsare är född ://
I Betlehem i stallet
vilar han som frälser världen.
//: Halleluja, halleluja, halleluja ://

Text: Ängeln i Luk. 2 Musik: André Gouzes
(kan utföras som körsång, där församlingen får sjunga repriserna).

Jesus har prövats på alla sätt

Jesus har prövats på alla sätt
och varit som vi men utan synd.

Text: Okänd (Hebr. 4:15)
Musik: Bedrich Janacek

Å, bit för bit


//: Å, bit för bit, bit för bit,
lägger jag av det som binder mej ://

1. Jag klätts av Gud, nog är det stort
- jag lägger av det som binder mej -
i himmelsk dräkt nära helvetets port
- jag lägger av det som binder mej.
Å, bit för bit...

2. Förtvivlat är avgrundsraserit,
- jag lägger av det som binder mej -
så stanna, syndare, gå inte dit!
- jag lägger av det som binder mej.
Å, bit för bit...

Negro Spiritual, övers. A.H. 2009

Syndare, säj (Oh, sinnerman)


1. //: Syndare, säj,

vart ska du ta vägen :// (*3)
då på domens dag?

2. //: Flyr du till bergen,
bergen de smälter :// (*3)
då på domens dag.

3. //: Flyr du till havet,
havet det kokar :// (*3)
då på domens dag.

4. //: Flyr du till månen,
månen den blöder :// (*3)
då på domens dag.

5. //: Flyr du till satan,
satan han störtas ://
då på domens dag.

6. //: Syndare, hör!
Du borde fly till Herren ://
nu i denna dag.

Negro Spiritual, övers. A.H. 2009

Ha din glädje i Herren

//: Ha din glädje i Herren,
han ger dej allt vad ditt hjärta begär ://

Text: David (Psalt. 37:4) Musik: Per Harling

Visa din höghet i himlen, o Gud

Visa din höghet i himlen, o Gud,
och din härlighet över hela jorden,
och din härlighet över hela jorden.

Text: David (Psalt. 108:6) Musik: Per Harling

Rannsaka mej, Gud

Rannsaka mej, Gud, och känn mina tankar,
pröva mej och känn min oro,
se om min väg för bort från dej
och led mej på den eviga vägen.

Text: Psalt. 139 Musik: Per Harling

Där din skatt är

Där din skatt är,
där kommer också ditt hjärta att vara.
Där din skatt är,
där kommer också ditt hjärta att vara.

Text: Jesus (Matt. 6:21) Musik: Britta Snickars

18 augusti 2009

När vi nu samlas för att tillbe Gud

1. När vi nu samlas för att tillbe Gud,
sjunga hans pris och höra glädjens bud,
när vi nu samlas för att tillbe Gud
vill vi gå mjukt, ja, gå mjukt.

2. När vi nu samlas här i Jesus namn,
finner vi frihet från vår skuld och skam.
När vi nu samlas här i Jesus namn
vill vi gå mjukt, ja, gå mjukt.

3. När vi i bön oss böjt, vi prisar Gud,
lyssnar till herderöstens milda ljud.
När vi i bön oss böjt och prisar Gud
vill vi gå mjukt, ja, gå mjukt.

Text: Gammal Shaker-psalm, övers. A.H. 2009 Musik: Lee Hays

Ja, jag känner Herren

//: Ja, jag känner Herren,
jag känner Herren,
jag vet att Herren lagt sin hand på mej ://

1. Har du nånsin hört nåt liknande:
- jag vet att Herren lagt sin hand på mej -
kung Jesus talar till de fattiga
- jag vet att Herren lagt sin hand på mej.
Ja, jag känner Herren...

2. Å, var det inte en fantastisk dag
- jag vet att Herren lagt sin hand på mej -
när jag bekände synden, löstes jag
- jag vet att Herren lagt sin hand på mej.
Ja, jag känner Herren...

3. En del som söker Herren söker inte rätt
- jag vet att Herren lagt sin hand på mej -
de beder och bedrar lika glatt och lätt
- jag vet att Herren lagt sin hand på mej.
Ja, jag känner Herren...

4. Min Herre gjort just som han sagt
- jag vet att Herren lagt sin hand på mej -
hans ord har obeskrivlig makt
- jag vet att Herren lagt sin hand på mej.
Ja, jag känner Herren..

Text och musik: Negro Spiritual ("O I know the Lord"), övers. A.H. 2009

Jesus, Jesus, låt mej säga hur det är4-stämmig kanon, övers. A.H. 2009

Jesus, Jesus,
låt mej säga hur det är.
Du som dog för mej på korset,
jag har dej kär.

(4-stämmig kanon)

Kom va´ hos oss, Gud

1. //: Kom va´ hos oss, Gud,
Kom va´här! ://
Kom va´ hos oss, Gud,
kom va´ här!
O Gud,
kom, va´ här!

2. Någon sjunger, Gud,
kom va´här...

3. Någon gråter, Gud,
kom va´ här! ...

4. Någon sover, Gud,
kom va´ här! ...

...

5. Kom va´ hos oss, Gud,
kom va´här! ...

Det lilla ljus jag har

1. //: Det lilla ljus jag har,
det ska få lysa klart ://
Det lilla ljus jag har,
det ska få lysa klart,
lysa klart, klart, klart,
lysa klart.

2. //: Jag sätter det ej under skäppan, nej,
det ska få lysa klart ://
Jag sätter det ej under skäppan, nej,
det ska få lysa klart,
lysa klart, klart, klart,
lysa klart.

3. //: Frestaren vill det blåsa ut (pfuh!)
men det ska få lysa klart ://
Frestaren vill det blåsa ut,
men det ska få lysa klart,
lysa klart, klart, klart,
lysa klart.

Farväl, far i frid

Farväl, far i frid,
farväl, far i frid,
i Herrens frid!
Vi ses, kära vän,
vi ses, kära vän
i Herrens frid!

(Shalom, chaverim!
Shalom, chaverim!
Shalom, shalom!
L´hit raot,
l´hit raot.
Shalom shalom!)

Text och musik från Israel (3-stämmig kanon).
Övers. A.H. 2009

Vi ska nå vårt mål

1. Vi ska nå vårt mål,
vi ska nå vårt mål,
vi ska nå vårt mål en dag.
Ja, djupt inom mej (inom mej)
tror jag och vet:
vi ska nå vårt mål en dag.

2. Kristus har gått före,
Kristus har gått före,
Kristus har gått före i dag.
Ja, djupt inom mej...

3. Vi vill följa Kristus,
vi vill följa Kristus,
vi vill följa Kristus i dag.
Ja, djupt inom mej...

4. Vi går hand i hand,
vi går hand i hand,
vi går hand i hand i dag.
Ja, djupt inom mej...

5. Alla folk tillsammans,
alla folk tillsammans,
alla folk tillsammans en dag.
Ja, djupt inom mej...

6. Sanningen gör oss fria,
sanningen gör oss fria,
sanningen gör oss fria en dag.
Ja, djupt inom mej...

7. Ljuset lyser i mörkret,
ljuset lyser i mörkret,
ljuset lyser i mörkret i dag.
Ja, djupt inom mej...

8. Vi ska nå vårt mål,
vi ska nå vårt mål,
vi ska nå vårt mål en dag.
Ja, djupt inom mej...

Text: Från engelskan ("We shall overcome") av A.H. 2009

Jag vill prisa Herren så länge jag lever

Jag vill prisa Herren
så länge jag lever,
så länge jag lever.
Jag vill prisa Herren
så länge jag är till.

Text: Psalt. 146
Musik: Göte Strandsjö

Jag är vägen, sanningen och livet

//: Jag är vägen, sanningen och livet ://
Ingen kommer till Fadern utom genom mej,
för jag är vägen, sanningen och livet.

Text: Jesus (Joh. 14:6) Musik: Olle Widestrand

Det är gott att tacka Herren

//: Det är gott att tacka Herren,
det är gott att tacka Herren
och lovsjunga ditt namn, du den Högste,
Högste, Högste ://
Högste!
Text: Psalt. 92:2 (En sång för sabbatsdagen)
Musik: Staffan Björklund

17 augusti 2009

Minns mej, o Herre, o Herre, minns mej du

Minns mej, o Herre, o Herre, minns mej nu,
minns mej, o Herre, o Herre, minns mej nu,
minns mej, o Herre, o Herre, minns mej nu,
min sol, mitt ljus är du.

1. Jag har fått ett hem hos Gud i härlighetens land,
i härlighetens land, ja, i härlighetens land,
jag har fått ett hem hos Gud i härlighetens land,
dess sol, dess ljus är han.
Minns mej, o Herre...

2. Jesus är min Frälsare, ta mot honom du med,
ta mot honom du med, ja, ta mot honom du med.
Jesus är min Frälsare, ta mot honom du med,
min sol, mitt ljus är han.
Minns mej, o Herre...

3. Herren är min herde, ingenting ska fattas mej,
ingenting ska fattas mej, nej, ingenting ska fattas mej.
Herren är min herde, ingenting ska fattas mej,
min sol, mitt ljus är han.
Minns mej, o Herre...

Text och musik: Negro spiritual (Do Lord, o do Lord), övers. A.H. 2009

15 augusti 2009

Ring in gudstjänsttid


1. Ring in gudstjänsttid.
Hjärta och hand,
tanke och tunga,
folket, vårt land,
gamla och unga,
gärning och kall,
Gud skall de dyrka,
världen all
blive Guds kyrka.
Glöm misströstan, min själ,
vet, oss Gud ej försmår.
Sörj, o folk, för ditt väl.
Ring in gudstjänstår.

2. Sjung in arbetsid.
Släktenas rad
räcker oss handen,
kämpen som bad,
skald rörd av anden.
Mödornas blod,
arbetets tunga
kräver sitt mod:
tro gör oss unga.
Heliga minnenas här
tecknar i dunklet spår.
Framåt vår lösen är.
Sjung in arbetsår.

3. Bed in hjärtefrid.
Syskon, i dag
där vi skall vandra
vare vår lag:
"Hjälpa varandra!"
Oförrätt gjord
hjärtat belastar,
nåden förspord
tyngden avkastar.
Glöm det förlåtna, min själ.
Herre, o var oss blid!
Se, i din hand är vårt väl.
Giv oss evig frid.

Text: Nathan Söderblom 1910, ngt bearb. A.H. 2009
Musik: A.H. 2009

Se, kärlet brast

1. Se, kärlet brast och oljan är utgjuten!
Dess doft uppfyller världens sorgehus.
Din själ, av himmelsk vällukt lent omfluten,
blir saligt lyft ur jordens stoft och grus.

2. Låt kärlet brista, låt dess nardus strömma.
Var inte snål, bered din själ till fest.
Vad fröjdfullt överdåd! Låt själen tömma
sin bästa gärd för själens höge gäst.

Text: Nathan Söderblom 1928 (v. 1 efter Karl Gerok 1857). Ngt bearb.
Musik: T.ex. Oscar Ahnfelt ("Tänk, när en gång")

11 augusti 2009

Höga, tysta skogen står där nu så grön

1. Höga, tysta skogen
står där nu så grön,
allvarsam och trogen.
Sommarhimlen skön
högt däröver sträcker
tempeltak så blått,
över jorden räcker
det ju gott!
Källan sakta porlar,
fågeln slår,
bäckens bölja sorlar.
Glad jag står,

blickar så med trängtan
in i skogen skön,
och mitt hjärtas längtan
blir en bön:

2. Käre, höge Fader,
se till barnet ner!
O, jag är så glad när
dina verk jag ser!
Dina kära händer
skapat allting så,
du mej hälsning sänder
i vart strå.
Himlen blåa, höga
är din stol,
vänligt ler ditt öga
i din sol,
skådar ljuvligt neder
till din fotapall
och i andakt beder
jorden all.

3. Komme snart ditt rike!
Kom, du Herre Krist!
Synd och fruktan vike,
du min fröjd är visst.
Låt din helga vilja
av mej nu bli gjord,
ingenting mej skilja
från ditt ord.
Sänk dej i mitt sinne,
fyll mitt bröst,
stanna kvar därinne,
du min tröst,
då ska jag få fara
sist till dej i frid
och hos dej få vara
evig tid.

Text: Lina Almqvist (1829-1861)
Musik: Lina Almqvist?

Vårsol blickar vänligt ner

1. Vårsol blickar vänligt ner,
glatt hon nickar, skönt hon ler,
ger åt sippan liv på nytt
när från klippan isen flytt.

2. Gräset spritter upp så grönt,
fågelns kvitter klingar skönt.
Allt sej gläder: det är vår!
Högtidskläder ängen får.

3. Bönen stige då till Gud
och invige med sitt ljud
glada vårens korta stund,
under årens snabba rund.

4. Må den fröjden lyfta mej
upp mot höjden, Gud, till dej!
Böj mitt sinne själv därvid,
bo därinne med din frid.

5. Låt min tunga röra sej
till att sjunga, Gud, om dej,
glatt dej prisa där jag bor,
och så visa vem jag tror!

Text: Lina Sandell, ngt bearb.
Musik: Okänd

Ur träldomsland vid Mose hand

1. Ur träldomsland
vid Mose hand
gick Israel till havets strand.
Det Röda hav
för Moses stav
vek undan, men blev Faraos grav.
Och Israel
sjöng frälst och säll
sin lovsång till sin Gud, Goel.

2. Men Moses dog
förrn folket drog
ur öknen hän till äng och skog.
Från brännhet sand
till löftets land
gick Israel vid Josue hand.
Från kamp och strid
han gav dem frid
och ro och härlig skördetid.

3. Du var mej, värld,
med synd och flärd,
ett träldomshus, där jag låg snärd.
Men pris ske Gud!
Hans helga bud
mej väckte med sitt tordönsljud,
och nådens röst
kom till mitt bröst
och gav mej frihet, frid och tröst.

4. Till Kanaans land
vid Jesu hand
jag vandrar glad på öknens sand,
och hoppets stav
som Herren gav,
den grönskar på min tysta grav,
och själen säll
vid livets kväll
går hem till Faderns ljusa tjäll.

Text: Lina Almqvist, ur Pilgrimsharpan 1861
Musik: Okänd ("Min enda fromhet inför Gud")

Förlorat är det första paradiset

1. Förlorat är det första paradiset.
För lydnad var dess glädje första priset.
Med lydnaden från jorden det försvann
och ingen sedan här det återfann.

2. Men Gud i nåd har än ett nytt planterat,
i skönhet och i vidd han det förmerat.
Han satt dess första träd på Golgata.
Kring hela jorden når nu grenarna.

3. På detta träd vi ser nu rosor blomma
till alla trogna hjärtans lust och fromma.
De vissnar ej, de har en himmelsk lukt
och evig salighet är deras frukt.

4. Gud, låt mej bo i detta paradiset
för Kristi skull, ty han har vunnit priset.
Omskapa, Gud, min syndiga natur,
så inte ängeln driver mej därur.

5. Låt mej, du livets träd, din frukt få smaka,
så att jag Edens glädje får tillbaka.
Inympa djupt min själ i dej och giv
mej syndare i dej ett evigt liv.

Text: Ur Pilgrimsharpan 1861, ngt bearb.
Musik: Folkmelodi

08 augusti 2009

Lammet som dödat är, det är värdigt

Lammet som dödat är, det är värdigt,
Lammet, ja, Lammet som dödat är, det är värdigt
att ha all makt och härlighet
och visdom och starkhet och ära,
ja, ära och pris och lov i all evighet,
ja, evighet.
Amen, amen, amen, amen.

Musik: Joel Blomqvist

I paradiset där de döda lever


I paradiset,där de döda lever,
i paradiset, där de döda lever,
i paradiset, där de döda lever,
får vi också leva med dem.

Text och musik från Sydafrika


Amen! Lovet och priset

//: Amen, lovet och priset,
Amen, vishet och tack,
Amen, äran och makten och starkheten tillhör vår Gud och Lammet ://

1. Det är dessa som kom ur den stora bedrövelsen
och som gjort sina kläder vita i Lammets blod.
Därför står de nu inför Guds tron och tjänar honom i hans tempel
och han som sitter på sin tron skall vara mitt ibland dem.
Amen! Lovet och priset...

2. Ingen hunger och törst skall plåga dem mera,
varken sol eller eljest brännande hetta,
ty Guds Lamm ska leda dem och föra dem till livets vattenkällor,
och Gud skall torka alla tårar bort från deras ögon.
Amen! Lovet och priset...

Text: Johannes (Upp. 7:10,12, 14-17)
Musik och textbearbetning: Birger Gran 1967

Snart, ja, mycket snart

1. //: Snart, ja, mycket snart
ska vi se alla kungars Kung ://
Snart, ja mycket snart,
ska vi se alla kungars Kung.
Halleluja, halleluja,
vi ska se alla kungars Kung!

2. //: Inga tårar mer
när vi möter vår käre Kung ://
Inga tårar mer
när vi möter vår käre Kung.
Halleluja, halleluja,
vi ska möta vår käre Kung!

3. //: Han gör allting nytt.
Han är himlens och jordens Kung ://
Han gör allting nytt.
Han är himlens och jordens Kung.
Halleluja, halleluja,
han är himlens och jordens Kung!

4. //: Snart, ja mycket snart
ska vi se alla kungars Kung ://
Snart, ja, mycket snart
ska vi se alla kungars Kung.
Halleluja, halleluja,
vi ska se alla kungars Kung!

Text: A.H. 2009 efter Andrae Crouch Musik: Andrae Crouch

Det ska komma en dagDet ska komma en dag, då all smärta ska bli glömd.
Inga mörka skyar mer, inga tårar där man ser.
Där är frid och evig vår,
glädjen evigt där består.
Vilken underbar dag det ska bli!
Vilken dag det ska bli, när min Jesus jag får se,
när för hans fot jag faller ned,
han som döden för mej led.
Då han tar mej i sin hand
och leder mej till livets land.
Vilken underbar dag det ska bli!

2. För den Helige Gud
träder Lammets lösta brud,
utan felsteg eller fläck,
i rättfärdigheten klädd,
och i glömskans djupa hav
alla synder fått sin grav.
Vilken underbar dag det ska bli!
Vilken dag det ska bli...

3. Slut är sorg och besvär,
inga bördor bär vi där,
ingen sjukdom eller nöd,
inga skils där åt av död.
Och för evigt ska vi bo
i ett land av frid och ro.
Vilken underbar dag det ska bli!
Vilken dag det ska bli...

Var är den Vän

1. Var är den Vän som överallt jag söker?
När dagen gryr, min längtan blott sig öker.
När dagen flyr, jag än ej honom finner,
fast hjärtat brinner.

2. Jag ser hans spår varhelst en kraft sej röjer,
en blomma doftar och ett ax sig böjer,
och i den suck jag drar, den luft jag andas
hans kärlek blandas.

3. Ack, när så mycket skönt i varje åder
av skapelsen och livet sig förråder,
hur skön då måste själva källan vara,
den evigt klara!

Text: J O Wallin 1818

Musik: Alice Tegnér

07 augusti 2009

Uppståndelsen och livet är

Uppståndelsen och livet är
du, Herre Jesus Kristus kär.
Och den som tror på dej, vi hör
ska leva även om han dör.
Och den som lever och som tror
ska aldrig dö. Det är Guds ord.

Text: Martin Luther efter Jesus (Joh. 11)

Lever vi, så lever vi för Herren

Lever vi, så lever vi för Herren.
Dör vi, så dör vi för Herren.
Om vi lever eller dör,
om vi lever eller dör
hör vi Herren till,
hör vi Herren till.

Text: Paulus

Allt är förgängligt, evig du är

Allt är förgängligt, evig du är,
det eviga livet ger du oss här.
Evig du är, evig du är,
allt är förgängligt, evig du är.
Evig du är, evig du är,
det eviga livet ger du oss här.

En tillflyktsort är urtidens Gud

1. En tillflyktsort är urtidens Gud,
och nedåt sträcker sej hans armar.
//: Han har lovat och sagt
att han med sin makt
ska bevara sitt återlösta folk ://

2. Saligt är det folk som vet vad jubel är,
i Guds ansiktes ljus de ska få vandra.
//: De går från kraft till kraft
och från fröjd till fröjd
tills de står inför Gud på Sions höjd ://

Vad heter skeppet som er för

1. Vad heter skeppet som er för
till evighetens hamn?
Vårt skepp, det är förbundets ark
och Kristus är dess namn.
Vårt segel fylls av nådens vind,
till salighet det går.
Vi ankrar snart vid hemmets strand,
där Lammets bröllop står.

2. Hur många är ni där ombord
som far till evig vår?
Vi tusen sinom tusen är,
av nåd vi leva får.
Vårt segel fylls...

3. Vem är då lotsen som er för
på livets vida hav?
Vår lots är Herrens Ande god,
som aldrig styr i kvav.
Vårt segel fylls...

4. Vår fyrbåk, det är Herrens ord,
Guds nåd vårt resepass.
Se, Lammets verk på Golgata,
dit pekar vår kompass.
Vårt segel fylls...

5. Finns det då plats för fler ombord
som fara får med er?
Ja, här är rum för vem som helst,
fri resa Gud oss ger.
Vårt segel fylls...

6. Och när vi en gång lyckligt fått
till hamnen komma fram,
vår sång skall bli om dina sår
och om ditt blod, Guds Lamm!
Vårt segel fylls...

Text: Fredrik Engelke
Musik: Okänd

Min båt är så liten

1. Min båt är så liten och havet så stort,
men Jesus har gripit min hand.
//: När Jesus styr båten, då går det så bra
på vägen till himmelens land ://

2. Nog möter mej motvind och dimma och storm,
men Jesus har gripit min hand.
När Jesus styr båten...

3. Jag vet ej om resan blir lång eller kort,
men Jesus har gripit min hand.
//: När Jesus styr båten...

O du som mättar liten sparv

1. O du som mättar liten sparv,
välsigna maten, Gud!

2. O du som mättar stor kamel,
välsigna maten, Gud!

Herre, tack att du som gett oss livet

Herre, tack att du som gett oss livet
också ger oss maten på vårt bord!
Du har omsorg om varenda mänska,
för det har du lovat i ditt ord.
Nu så vill jag tacka dej
för allting som du ger till mej,
varenda dag så vet jag det
att du älskar mej!
Herre, tack att du som gett oss livet
också ger oss maten på vårt bord.
Amen!

Text: Okänd
Musik: Bamsemelodin

Älska helt och fullt varandra

1. Älska helt och fullt varandra,
syskon, det är Herrens bud!
Ej med ord blott, men av hjärtat,
ty så älskar Herren Gud!
Den som ej sin broder älskar
vandrar kvar i mörkret än
och går främmande för honom
som är själva kärleken.

2. Älska helt och fullt varandra,
ty vår Gud med välbehag
ser på barnen, när att älska
är dem alla lagars lag.
Änglarna vill gärna skåda
när Guds barn, i kärlek ett,
nu i tron på Herren delar
med varandra ljuvt och lett.

3. Älska helt och fullt varandra,
kära syskon, utan list!
Älska rent och varmt och trofast!
Kärlek både först och sist!
Kärlek, denna gudalåga,
brinna skall i evighet.
Den skall ock därhemma vara
summan av vår salighet.

Text: Joel Blomqvist

Viska en bön när det ljusnar1. Viska en bön när det ljusnar,
viska en bön vid middagstid,
viska en bön när det skymmer,
det skänker ditt hjärta frid.

2. Gud hör din bön när det ljusnar,
Gud hör din bön vid middagstid,
Gud hör din bön när det skymmer
och skänker ditt hjärta frid.

Vilken mäktig Gud vi har

1. Vilken mäktig Gud vi har. (4 ggr)

2. Han har skapat dej och mej.

3. Han har makt och härlighet.

4. Låt oss lovsjunga vår Gud.

5. Han är värdig lov och pris.

Text och musik från Afrika

Sjung halleluja till vår Gud

Sjung halleluja till vår Gud,
sjung halleluja till vår Gud,
sjung halleluja,
sjung halleluja,
sjung halleluja till vår Gud.

Musik: Linda Stassen

Lovad vare Herren

Lovad vare Herren,
lovad vare Herren.
Dag efter dag,
dag efter dag
bär han oss.

Dagar kommer,
dagar går,
ingen vet vad som förestår,
men för dem som älskar Gud
samverkar allt till det bästa!

Lovad vare Herren...

Text: David (Psalt. 68:20), Paulus (Rom. 8:28)
Musik: Göte Strandsjö

Kungars Kung och herrars Herre//: Kungars Kung och herrars Herre,
ära, halleluja! ://
//: Jesus, Fridens Furste,
ära, halleluja! ://

Text: Efter Johannes (Upp. 19:16)

Käre far i himlen

1. Käre far i himlen,
tack att jag finns till.
//: Hjälp mej leva riktigt,
göra det du vill ://

2. Lär oss här på jorden
tycka om varann,
//: låt oss få en framtid
skyddad av din hand ://

Text: Okänd
Musik: Hans-Lennart Raask

Inför hela folkets åsyn

Inför hela folkets åsyn
ska jag prisa dej,
för du ensam är värdig
att trona på lovsång från Israel!
Låt oss fira Herrens godhet
och hans trofasthet.
Låt vår Gud vara upphöjd,
här på vår jord och i himlens höjd.

Text: David (Psalt. 22:4, 26)
Musik: Brent Chambers

Herren är min herde

Herren är min herde, mej ska inget fattas.
Ja, Herren är min herde, mej ska inget fattas.

1. Han låter mej vila på gröna ängar,
han för mej till vatten där jag finner ro.
Han vederkvicker min själ
och leder mej på rätt väg.
Herren är min herde...

2. Och om jag än vandrar i dödens dalar,
så fruktar jag inget, inget ont,
för du är med mej, din käpp och stav
de tröstar mej, de tröstar mej.
Herren är min herde...

3. Du bereder för mej ett bord
i mina ovänners åsyn,
du smörjer mitt huvud med olja,
min bägare du fyller.
Herren är min herde...

4. Din godhet och nåd ska följa mej
i alla mina livsdagar
och jag ska åter få bo
i Herrens hus för evigt.
Herren är min herde...

Text: David (Psalt. 23)
Musik: Hans-Lennart Raask

Helige Fader jag tillbeder dej

1. //: Helige Fader, jag tillbeder Dej ://
Din kärlek är helig, är gränslös och evig.
Helige Fader, jag tillbeder Dej.

2. //: Jesus Kristus, jag upphöjer Dej ://
Med ditt blod du oss renar, oss alla förenar.
Jesus Kristus, jag upphöjer dej.

3. //: Helige Ande, nu mottar jag Dej ://
Du leder och lär mej, du tröstar och bär mej.
Helige Ande, nu mottar jag dej.

Helig, helig, helig är Herren

1. Helig, helig, helig är Herren,
helig, helig, helig är Herren,
helig, helig, helig är Herren,
Herren, vår Gud.

2. Mäktig, mäktig, mäktig är Herren,
mäktig, mäktig, mäktig är Herren,
mäktig, mäktig, mäktig är Herren,
Herren, vår Gud.

3. Herren är i sitt heliga tempel,
Herren är i sitt heliga tempel,
Herren är i sitt heliga tempel,
är i sitt tempel.

4. Vi är Herrens heliga tempel,
vi är Herrens heliga tempel,
vi är Herrens heliga tempel,
tempel åt Gud.

Text: Okänd fritt efter Jesaja (Jes. 6:3)
Musik: Okänd

Han ska komma över oss

//: Han ska komma över oss
lik ett regn, lik ett vårregn
som vattnar jorden, som vattnar jorden ://

Musik: Roberth Johansson

Gud har välsignat oss

Gud har välsignat oss,
Gud har välsignat oss,
Gud har välsignat oss i Jesus Krist
med all himmelsk välsignelse.

Giv åt Herren ära och makt

Giv åt Herren ära och makt,
tillbed Herren i helig skrud.
Giv åt Herren ära och makt,
tillbed i helig skrud.

Herren ska ge makt åt sitt folk,
Herren ska ge makt åt sitt folk,
Herren ska ge makt åt sitt folk,
ja, han ska välsigna sitt folk med frid.

Giv åt Herren...

Text: David (Psalt. 29:2, 11)
Musik: Per-Olof Karlsson

Jag sjunger min morgonsång

1. Jag sjunger min morgonsång
till Jesu ära,
för natten och dagen lång
är han mej nära.
Hur skulle jag kunna då
gå runt och sucka,
när Jesus och himlen är
mitt liv, min lycka?

2. Å härliga morgonstund
med guld i munnen!
Se, högt upp på himlens rund
är solen hunnen!
Och allting så härligt spår
att får jag leva
ska Gud många arbetsår
ge ännu mera.

3. Så går jag till verket då
med mod i barmen,
av Gud ska jag visdom få
och kraft i armen.
Och om jag kan trogen stå
i allt det lilla,
så ska jag det stora få.
Ja, ske Guds vilja!

Text: Mathias Orheim, övers. A.H. 1991

Kristus, konung stor

1. Kristus, Konung stor,
som i höjden bor,
kom och snart ditt rike fram till seger för.
Här de dina står,
väntar tills de får
se den dag då världen helt till din du gör.
Århundraden har redan flytt
och mörkret skingrats, dagen grytt,
men miljoner går
än där skuggor rår -
säg, när sol i klarhet också där uppgår?

2. Kristus, Konung rik,
dej är ingen lik,
kom, låt se din makt, låt snart allt mörker fly.
Hjälp oss tro därpå,
tryggt i striden gå,
om än dagen ännu skyms av dunkel sky.
Stort är det verk du för oss lagt,
och mot oss står all världens makt.
Svaga är ju vi,
men får kraft däri
att du, Herre, lovat ständigt stå oss bi.

3. Kristus, Konung god,
stöd oss, ge oss mod
att i prövningar och strider fasta stå,
och som du befallt
villigt lämna allt,
låt oss rening, kraft och ljus av korset få.
Det stormar än kring hav och jord,
så hjälp oss, styrk oss med ditt ord,
tills det så blir vår,
mödans tid förgår
och vi möts i evighetens jubelår!

Text: Pauli Vaalas, övers. Joel Rundt, bearb. A.H. 2009

Nåd, idel nåd, o Fader, det är
1. Nåd, idel nåd, o Fader, det är
om något gott jag kan uträtta här.
Känner jag kraft och glöd i mitt sinne,
då är det du som har tänt dem därinne,
ja, det är du som har tänt dem därinne.

2. Tron som jag äger kommer från dej,
hoppet och kärleken skänkte du mej.
Fram till mitt mål ska nåden mej bringa,
stor är du, Fader, ditt barn är så ringa,
ja, du är stor, och ditt barn är så ringa.

3. Om du mej lämnar, är jag förbi,
fången av mörkret jag då skulle bli.
Om än i tusen år jag fick leva,
vore då fåfängt att kämpa och sträva,
alldeles fåfängt att kämpa och sträva.

4. Men med förtröstan uppåt jag ser,
njuter i tro allt det goda du ger.
Modet som sjunkit åter du stärker,
eggande kraft i mitt inre jag märker,
kraft ifrån dej i mitt inre jag märker.

5. Pris vare dej, som livet mej gett
och sedan ständigt i nåd till mej sett!
Tack för att i de tider som möter
du som en fader mej kärleksfullt sköter,
ja, som en fader mej kärleksfullt sköter.

Text: Simo Korpela, övers. Mikael Nyberg, ngt bearb.

O Herre, låt mej vila här

1. O Herre, låt mej vila här
en stund hos dej på vägen!
Min levnadskraft snart uttömd är

och stapplande blir stegen.

2. Jag minns hur i min barndoms år
jag smög till mor och gömde
i hennes famn all ängslan svår
och tröstad sorgen glömde.

3. Som förr till mor jag kommer nu,
o Gud, att dej få möta,
trots synd och svaghet viss att du
mej aldrig bort ska stöta.

4. Du har ej heller förr mej dömt,
men låtit mej få stanna
och lagt din kärlekshand så ömt
på barnets heta panna.

5. Du vill förlåta, trösta mej,
nytt mod i hjärtat gjuta.
Jag rening får och hjälp av dej
att av ditt goda njuta.

6. När så en stund hos dej jag dröjt
förnyas kraften åter.
Tack att ur stoftet du mej höjt
och än dej tjäna låter!

Text: Mikael Nyberg, ngt bearb.

Sjung, du arme ökenvandrareSjung, du arme ökenvandrare,
sjung, om än du ingen väg kan se,
sjung, hur smal och törnig den än må
möta dej också.

Sjung, där du går ensam steg för steg,
sjung, för Herren själv dej banar väg.
Han som kan var hjärtesuck förstå
hör nog dej också.

Sjung, när kring dej råder sorgens natt,
sjung, för hoppets stjärnor blinkar glatt.
Lyssna, får du höra harpor slå
ljuvt för dej också.

Sjung, ja, sjung, du ökenvandrare,
sjung en lovsång till din Frälsare!
Han har låtit sången fäste få
i din själ också.

Sjung, ja, sjung till dess du hinner fram
till den nya sången för Guds Lamm!
Bland de frälstas klara stämmor då
hörs din röst också.

Text: Aina Johanna Lindholm,  bearb. A.H.
Musik: Mikko Pietarinen

O Herre, till vem skulle annars vi gå

1. O Herre, till vem skulle annars vi gå?
Du har ju det eviga livet.
Som syndares vän kan du bäst oss förstå.
Ditt liv till vår frälsning är givet.
Hur öde och tom vore inte vår jord,
om inte vi hade ditt levande ord,
som lyfter vår själ över aska och mull
mot himmelens eviga höjder!

2. O Herre, till vem skulle annars vi gå
när sorgerna fyller vårt hjärta,
när inte på jorden en vän vi kan nå,
som mäktar att lindra vår smärta?
Så stort att få fly till din öppnade famn!
Du lindrar vår smärta och säger vårt namn.
Till stormarna säger du: Tig och var still,
och vindar och vågor dej lyder.

3. När livskvällen kommer och solen går ned,
fast ljus mer än förr jag behöver,
jag bävande frågar vid dödsfloden bred:
säg, vem ska nu hjälpa mej över?
Jo, trygg kan jag gå genom dödsskuggans land,
när barnsligt jag lägger min skälvande hand
i hans, som har gått genom dödsdalen förr
och skingrat dess fasor och mörker.

Text: H A Tandberg, övers. A.H. 1991, 2009

Vår store Gud gör stora under, det största har han gjort med mej1. Vår store Gud gör stora under,
det största har han gjort med mej,
för han har kastat mina synder
i nådehavet bakom sej
och jag är Jesu Kristi brud:
o du förunderlige Gud!

2. Fast vänd från Gud och illa sårad
från huvudet och ända ner,
jag blev till evigt liv utkorad,
han sin rättfärdighet mej ger.
Till evig död jag skyldig var,
men Jesus mina synder bar.

3. Nu får jag vila vid hans hjärta,
för honom är jag inte blyg.
Så mycket vållar nöd och smärta
och tårar tränger fram i smyg,
men när jag talar med min vän
blir allt så ljust och gott igen.

4. Ibland jag tvivlar och befarar
att allt är självbedrägeri.
Min helgelse tycks inte svara
mot bilden av en frälst och fri.
Men också när jag känner så
får jag med allt till Jesus gå.

5. Så länge jag är kvar i livet
gör synden möda och besvär.
Jag dålig var, har värre blivit,
ser mer och mer hur ond jag är,
och ändå är jag Jesu brud -
o du förunderlige Gud!

6. Min käre Herre, mej bevara
i ödmjukhet för varje dag.
För satan ingen möda sparar
och ofta blir det hårda tag.
I striden var mitt värn och stöd.
Jag vill stå trofast till min död.

7. Och när jag hemma står vid tronen,
när jag min brudgum skåda får,
när han mej räcker livets krona,
när jag på himlens gator går,
jag sjunger, klädd i helig skrud:
o du förunderlige Gud!

Text: Per Nordsletten, övers. A.H. 1990
Musik: Folkmelodi ("Vår store Gud gör stora under, med glädje vi det skåda får")

Ta tid till att bedja

1. Ta tid till att bedja, sök stillhet och ro!
I Frälsarens närhet du alltid ska bo.
När tillvaron uppfylls av stress och av strid,
sök vila hos Jesus! Han själv är din frid.

2. Ta tid till att bedja när morgonen grytt,
ja, innan all ro och all avskildhet flytt.
Sök tidigt Guds åsyn, och du ska gå ut
med glädje till verket, välsignad av Gud!

3. Ta tid till att bedja i vardagens kall,
lyd Anden, som vet när du frestas till fall.
Gå genast till Jesus, hans kraft ska du få!
Ja, mera än seger du upplever då.

4. Ta tid till att bedja, i nåden bli rik!
Se mycket på honom, som du vill bli lik!
En stråle av klarhet från Jesus du bär,
tills evigt du ser honom sådan han är.

Text: Anna Jonassen, övers. A.H. 2009
Musik: P P Bliss

Kristus, på korset du tog på dej

1. Kristus, på korset du tog på dej
skapelsens synd och ve!
Kristus, på korset du bar för mej
dom och förbannelse!

2. Där vid ditt kors räckte himlens Gud
handen till fallen själ,
där blev vårt uppror mot lagens bud
sonat och allt gjort väl.

3. Korset är tecknet för frälsningen,
anstöt för självgjord tröst,
korset är balsam och hälsoregn
över ett sårat bröst.

4. Här är förlossning från jordens kval,
fred med Gud själv, jag vet,
frälsning för syndare utan tal,
frälsning i evighet.

5. Världen den hånar väl korsets trä,
fräck i sitt övermod,
men här får syndare ly och lä,
rening i Jesu blod.

6. När världens furste sin gunst mej bjöd,
jag vid Guds kors sa nej!
Jag är vid korset för världen död,
världen är död för mej.

7. Härlige Kristus, ditt namn jag bär,
följer dej på vår jord,
anser mej ingenting veta här
utom ditt kors, ditt ord.

Text: J Santon 1914 (36 år), övers. A.H. 2009

Sjunga om min Jesus

1. Sjunga om min Jesus,
o, det älskar jag,
//: han min synd förlåtit,
gör det än var dag ://

2. All min skuld han gäldat
med sitt dyra blod,
//: gav åt syndens fånge
frihet, liv och mod ://

3. Dödens fjättrar bröt han
och den ondes garn,
//: ställde mej i nåden
som ett fritt Guds barn ://

4. Konungarnas Konung
är min Fader kär.
//: Kronan och sitt rike
han som arv beskär ://

5. Till den gyllne staden
står mitt glada hopp,
//: och till Lammets bröllop
tar mej Jesus opp ://

Text: Simo Korpela, övers. Mikael Nyberg
Musik: Martti Hela

Mitt hjärta ständigt sjunger

1. Mitt hjärta ständigt sjunger,
det kan ej låta bli.
Från alla tunga bördor
har Jesus gjort mej fri.
Jag sökte länge ro och frid
och fann dem inte här,
men nu i Jesus själens strid
och ängslan ändad är.

2. Mitt hjärta ständigt sjunger,
det kan ej låta bli.
Jag längtar att få lära
den nya melodi,
som en gång med ett mäktigt brus
likt starka böljors svall
till Lammets lov i Faderns hus
förklarad klinga skall.

Text: v. 1 A Vilén, v. 2 J Raitio, övers. M Nyberg
Musik: Finsk folkmelodi