18 augusti 2009

När vi nu samlas för att tillbe Gud

1. När vi nu samlas för att tillbe Gud,
sjunga hans pris och höra glädjens bud,
när vi nu samlas för att tillbe Gud
vill vi gå mjukt, ja, gå mjukt.

2. När vi nu samlas här i Jesus namn,
finner vi frihet från vår skuld och skam.
När vi nu samlas här i Jesus namn
vill vi gå mjukt, ja, gå mjukt.

3. När vi i bön oss böjt, vi prisar Gud,
lyssnar till herderöstens milda ljud.
När vi i bön oss böjt och prisar Gud
vill vi gå mjukt, ja, gå mjukt.

Text: Gammal Shaker-psalm, övers. A.H. 2009 Musik: Lee Hays

Ja, jag känner Herren

//: Ja, jag känner Herren,
jag känner Herren,
jag vet att Herren lagt sin hand på mej ://

1. Har du nånsin hört nåt liknande:
- jag vet att Herren lagt sin hand på mej -
kung Jesus talar till de fattiga
- jag vet att Herren lagt sin hand på mej.
Ja, jag känner Herren...

2. Å, var det inte en fantastisk dag
- jag vet att Herren lagt sin hand på mej -
när jag bekände synden, löstes jag
- jag vet att Herren lagt sin hand på mej.
Ja, jag känner Herren...

3. En del som söker Herren söker inte rätt
- jag vet att Herren lagt sin hand på mej -
de beder och bedrar lika glatt och lätt
- jag vet att Herren lagt sin hand på mej.
Ja, jag känner Herren...

4. Min Herre gjort just som han sagt
- jag vet att Herren lagt sin hand på mej -
hans ord har obeskrivlig makt
- jag vet att Herren lagt sin hand på mej.
Ja, jag känner Herren..

Text och musik: Negro Spiritual ("O I know the Lord"), övers. A.H. 2009

Jesus, Jesus, låt mej säga hur det är4-stämmig kanon, övers. A.H. 2009

Jesus, Jesus,
låt mej säga hur det är.
Du som dog för mej på korset,
jag har dej kär.

(4-stämmig kanon)

Kom va´ hos oss, Gud

1. //: Kom va´ hos oss, Gud,
Kom va´här! ://
Kom va´ hos oss, Gud,
kom va´ här!
O Gud,
kom, va´ här!

2. Någon sjunger, Gud,
kom va´här...

3. Någon gråter, Gud,
kom va´ här! ...

4. Någon sover, Gud,
kom va´ här! ...

...

5. Kom va´ hos oss, Gud,
kom va´här! ...

Det lilla ljus jag har

1. //: Det lilla ljus jag har,
det ska få lysa klart ://
Det lilla ljus jag har,
det ska få lysa klart,
lysa klart, klart, klart,
lysa klart.

2. //: Jag sätter det ej under skäppan, nej,
det ska få lysa klart ://
Jag sätter det ej under skäppan, nej,
det ska få lysa klart,
lysa klart, klart, klart,
lysa klart.

3. //: Frestaren vill det blåsa ut (pfuh!)
men det ska få lysa klart ://
Frestaren vill det blåsa ut,
men det ska få lysa klart,
lysa klart, klart, klart,
lysa klart.

Farväl, far i frid

Farväl, far i frid,
farväl, far i frid,
i Herrens frid!
Vi ses, kära vän,
vi ses, kära vän
i Herrens frid!

(Shalom, chaverim!
Shalom, chaverim!
Shalom, shalom!
L´hit raot,
l´hit raot.
Shalom shalom!)

Text och musik från Israel (3-stämmig kanon).
Övers. A.H. 2009

Vi ska nå vårt mål

1. Vi ska nå vårt mål,
vi ska nå vårt mål,
vi ska nå vårt mål en dag.
Ja, djupt inom mej (inom mej)
tror jag och vet:
vi ska nå vårt mål en dag.

2. Kristus har gått före,
Kristus har gått före,
Kristus har gått före i dag.
Ja, djupt inom mej...

3. Vi vill följa Kristus,
vi vill följa Kristus,
vi vill följa Kristus i dag.
Ja, djupt inom mej...

4. Vi går hand i hand,
vi går hand i hand,
vi går hand i hand i dag.
Ja, djupt inom mej...

5. Alla folk tillsammans,
alla folk tillsammans,
alla folk tillsammans en dag.
Ja, djupt inom mej...

6. Sanningen gör oss fria,
sanningen gör oss fria,
sanningen gör oss fria en dag.
Ja, djupt inom mej...

7. Ljuset lyser i mörkret,
ljuset lyser i mörkret,
ljuset lyser i mörkret i dag.
Ja, djupt inom mej...

8. Vi ska nå vårt mål,
vi ska nå vårt mål,
vi ska nå vårt mål en dag.
Ja, djupt inom mej...

Text: Från engelskan ("We shall overcome") av A.H. 2009

Jag vill prisa Herren så länge jag lever

Jag vill prisa Herren
så länge jag lever,
så länge jag lever.
Jag vill prisa Herren
så länge jag är till.

Text: Psalt. 146
Musik: Göte Strandsjö

Jag är vägen, sanningen och livet

//: Jag är vägen, sanningen och livet ://
Ingen kommer till Fadern utom genom mej,
för jag är vägen, sanningen och livet.

Text: Jesus (Joh. 14:6) Musik: Olle Widestrand

Det är gott att tacka Herren

//: Det är gott att tacka Herren,
det är gott att tacka Herren
och lovsjunga ditt namn, du den Högste,
Högste, Högste ://
Högste!
Text: Psalt. 92:2 (En sång för sabbatsdagen)
Musik: Staffan Björklund

17 augusti 2009

Minns mej, o Herre, o Herre, minns mej du

Minns mej, o Herre, o Herre, minns mej nu,
minns mej, o Herre, o Herre, minns mej nu,
minns mej, o Herre, o Herre, minns mej nu,
min sol, mitt ljus är du.

1. Jag har fått ett hem hos Gud i härlighetens land,
i härlighetens land, ja, i härlighetens land,
jag har fått ett hem hos Gud i härlighetens land,
dess sol, dess ljus är han.
Minns mej, o Herre...

2. Jesus är min Frälsare, ta mot honom du med,
ta mot honom du med, ja, ta mot honom du med.
Jesus är min Frälsare, ta mot honom du med,
min sol, mitt ljus är han.
Minns mej, o Herre...

3. Herren är min herde, ingenting ska fattas mej,
ingenting ska fattas mej, nej, ingenting ska fattas mej.
Herren är min herde, ingenting ska fattas mej,
min sol, mitt ljus är han.
Minns mej, o Herre...

Text och musik: Negro spiritual (Do Lord, o do Lord), övers. A.H. 2009

15 augusti 2009

Ring in gudstjänsttid


1. Ring in gudstjänsttid.
Hjärta och hand,
tanke och tunga,
folket, vårt land,
gamla och unga,
gärning och kall,
Gud skall de dyrka,
världen all
blive Guds kyrka.
Glöm misströstan, min själ,
vet, oss Gud ej försmår.
Sörj, o folk, för ditt väl.
Ring in gudstjänstår.

2. Sjung in arbetsid.
Släktenas rad
räcker oss handen,
kämpen som bad,
skald rörd av anden.
Mödornas blod,
arbetets tunga
kräver sitt mod:
tro gör oss unga.
Heliga minnenas här
tecknar i dunklet spår.
Framåt vår lösen är.
Sjung in arbetsår.

3. Bed in hjärtefrid.
Syskon, i dag
där vi skall vandra
vare vår lag:
"Hjälpa varandra!"
Oförrätt gjord
hjärtat belastar,
nåden förspord
tyngden avkastar.
Glöm det förlåtna, min själ.
Herre, o var oss blid!
Se, i din hand är vårt väl.
Giv oss evig frid.

Text: Nathan Söderblom 1910, ngt bearb. A.H. 2009
Musik: A.H. 2009

Se, kärlet brast

1. Se, kärlet brast och oljan är utgjuten!
Dess doft uppfyller världens sorgehus.
Din själ, av himmelsk vällukt lent omfluten,
blir saligt lyft ur jordens stoft och grus.

2. Låt kärlet brista, låt dess nardus strömma.
Var inte snål, bered din själ till fest.
Vad fröjdfullt överdåd! Låt själen tömma
sin bästa gärd för själens höge gäst.

Text: Nathan Söderblom 1928 (v. 1 efter Karl Gerok 1857). Ngt bearb.
Musik: T.ex. Oscar Ahnfelt ("Tänk, när en gång")

11 augusti 2009

Höga, tysta skogen står där nu så grön

1. Höga, tysta skogen
står där nu så grön,
allvarsam och trogen.
Sommarhimlen skön
högt däröver sträcker
tempeltak så blått,
över jorden räcker
det ju gott!
Källan sakta porlar,
fågeln slår,
bäckens bölja sorlar.
Glad jag står,

blickar så med trängtan
in i skogen skön,
och mitt hjärtas längtan
blir en bön:

2. Käre, höge Fader,
se till barnet ner!
O, jag är så glad när
dina verk jag ser!
Dina kära händer
skapat allting så,
du mej hälsning sänder
i vart strå.
Himlen blåa, höga
är din stol,
vänligt ler ditt öga
i din sol,
skådar ljuvligt neder
till din fotapall
och i andakt beder
jorden all.

3. Komme snart ditt rike!
Kom, du Herre Krist!
Synd och fruktan vike,
du min fröjd är visst.
Låt din helga vilja
av mej nu bli gjord,
ingenting mej skilja
från ditt ord.
Sänk dej i mitt sinne,
fyll mitt bröst,
stanna kvar därinne,
du min tröst,
då ska jag få fara
sist till dej i frid
och hos dej få vara
evig tid.

Text: Lina Almqvist (1829-1861)
Musik: Lina Almqvist?

Vårsol blickar vänligt ner

1. Vårsol blickar vänligt ner,
glatt hon nickar, skönt hon ler,
ger åt sippan liv på nytt
när från klippan isen flytt.

2. Gräset spritter upp så grönt,
fågelns kvitter klingar skönt.
Allt sej gläder: det är vår!
Högtidskläder ängen får.

3. Bönen stige då till Gud
och invige med sitt ljud
glada vårens korta stund,
under årens snabba rund.

4. Må den fröjden lyfta mej
upp mot höjden, Gud, till dej!
Böj mitt sinne själv därvid,
bo därinne med din frid.

5. Låt min tunga röra sej
till att sjunga, Gud, om dej,
glatt dej prisa där jag bor,
och så visa vem jag tror!

Text: Lina Sandell, ngt bearb.
Musik: Okänd

Ur träldomsland vid Mose hand

1. Ur träldomsland
vid Mose hand
gick Israel till havets strand.
Det Röda hav
för Moses stav
vek undan, men blev Faraos grav.
Och Israel
sjöng frälst och säll
sin lovsång till sin Gud, Goel.

2. Men Moses dog
förrn folket drog
ur öknen hän till äng och skog.
Från brännhet sand
till löftets land
gick Israel vid Josue hand.
Från kamp och strid
han gav dem frid
och ro och härlig skördetid.

3. Du var mej, värld,
med synd och flärd,
ett träldomshus, där jag låg snärd.
Men pris ske Gud!
Hans helga bud
mej väckte med sitt tordönsljud,
och nådens röst
kom till mitt bröst
och gav mej frihet, frid och tröst.

4. Till Kanaans land
vid Jesu hand
jag vandrar glad på öknens sand,
och hoppets stav
som Herren gav,
den grönskar på min tysta grav,
och själen säll
vid livets kväll
går hem till Faderns ljusa tjäll.

Text: Lina Almqvist, ur Pilgrimsharpan 1861
Musik: Okänd ("Min enda fromhet inför Gud")

Förlorat är det första paradiset

1. Förlorat är det första paradiset.
För lydnad var dess glädje första priset.
Med lydnaden från jorden det försvann
och ingen sedan här det återfann.

2. Men Gud i nåd har än ett nytt planterat,
i skönhet och i vidd han det förmerat.
Han satt dess första träd på Golgata.
Kring hela jorden når nu grenarna.

3. På detta träd vi ser nu rosor blomma
till alla trogna hjärtans lust och fromma.
De vissnar ej, de har en himmelsk lukt
och evig salighet är deras frukt.

4. Gud, låt mej bo i detta paradiset
för Kristi skull, ty han har vunnit priset.
Omskapa, Gud, min syndiga natur,
så inte ängeln driver mej därur.

5. Låt mej, du livets träd, din frukt få smaka,
så att jag Edens glädje får tillbaka.
Inympa djupt min själ i dej och giv
mej syndare i dej ett evigt liv.

Text: Ur Pilgrimsharpan 1861, ngt bearb.
Musik: Folkmelodi

08 augusti 2009

Lammet som dödat är, det är värdigt

Lammet som dödat är, det är värdigt,
Lammet, ja, Lammet som dödat är, det är värdigt
att ha all makt och härlighet
och visdom och starkhet och ära,
ja, ära och pris och lov i all evighet,
ja, evighet.
Amen, amen, amen, amen.

Musik: Joel Blomqvist

I paradiset där de döda lever


I paradiset,där de döda lever,
i paradiset, där de döda lever,
i paradiset, där de döda lever,
får vi också leva med dem.

Text och musik från Sydafrika


Amen! Lovet och priset

//: Amen, lovet och priset,
Amen, vishet och tack,
Amen, äran och makten och starkheten tillhör vår Gud och Lammet ://

1. Det är dessa som kom ur den stora bedrövelsen
och som gjort sina kläder vita i Lammets blod.
Därför står de nu inför Guds tron och tjänar honom i hans tempel
och han som sitter på sin tron skall vara mitt ibland dem.
Amen! Lovet och priset...

2. Ingen hunger och törst skall plåga dem mera,
varken sol eller eljest brännande hetta,
ty Guds Lamm ska leda dem och föra dem till livets vattenkällor,
och Gud skall torka alla tårar bort från deras ögon.
Amen! Lovet och priset...

Text: Johannes (Upp. 7:10,12, 14-17)
Musik och textbearbetning: Birger Gran 1967

Snart, ja, mycket snart

1. //: Snart, ja, mycket snart
ska vi se alla kungars Kung ://
Snart, ja mycket snart,
ska vi se alla kungars Kung.
Halleluja, halleluja,
vi ska se alla kungars Kung!

2. //: Inga tårar mer
när vi möter vår käre Kung ://
Inga tårar mer
när vi möter vår käre Kung.
Halleluja, halleluja,
vi ska möta vår käre Kung!

3. //: Han gör allting nytt.
Han är himlens och jordens Kung ://
Han gör allting nytt.
Han är himlens och jordens Kung.
Halleluja, halleluja,
han är himlens och jordens Kung!

4. //: Snart, ja mycket snart
ska vi se alla kungars Kung ://
Snart, ja, mycket snart
ska vi se alla kungars Kung.
Halleluja, halleluja,
vi ska se alla kungars Kung!

Text: A.H. 2009 efter Andrae Crouch Musik: Andrae Crouch

Det ska komma en dagDet ska komma en dag, då all smärta ska bli glömd.
Inga mörka skyar mer, inga tårar där man ser.
Där är frid och evig vår,
glädjen evigt där består.
Vilken underbar dag det ska bli!
Vilken dag det ska bli, när min Jesus jag får se,
när för hans fot jag faller ned,
han som döden för mej led.
Då han tar mej i sin hand
och leder mej till livets land.
Vilken underbar dag det ska bli!

2. För den Helige Gud
träder Lammets lösta brud,
utan felsteg eller fläck,
i rättfärdigheten klädd,
och i glömskans djupa hav
alla synder fått sin grav.
Vilken underbar dag det ska bli!
Vilken dag det ska bli...

3. Slut är sorg och besvär,
inga bördor bär vi där,
ingen sjukdom eller nöd,
inga skils där åt av död.
Och för evigt ska vi bo
i ett land av frid och ro.
Vilken underbar dag det ska bli!
Vilken dag det ska bli...

Var är den Vän

1. Var är den Vän som överallt jag söker?
När dagen gryr, min längtan blott sig öker.
När dagen flyr, jag än ej honom finner,
fast hjärtat brinner.

2. Jag ser hans spår varhelst en kraft sej röjer,
en blomma doftar och ett ax sig böjer,
och i den suck jag drar, den luft jag andas
hans kärlek blandas.

3. Ack, när så mycket skönt i varje åder
av skapelsen och livet sig förråder,
hur skön då måste själva källan vara,
den evigt klara!

Text: J O Wallin 1818

Musik: Alice Tegnér

07 augusti 2009

Uppståndelsen och livet är

Uppståndelsen och livet är
du, Herre Jesus Kristus kär.
Och den som tror på dej, vi hör
ska leva även om han dör.
Och den som lever och som tror
ska aldrig dö. Det är Guds ord.

Text: Martin Luther efter Jesus (Joh. 11)

Lever vi, så lever vi för Herren

Lever vi, så lever vi för Herren.
Dör vi, så dör vi för Herren.
Om vi lever eller dör,
om vi lever eller dör
hör vi Herren till,
hör vi Herren till.

Text: Paulus

Allt är förgängligt, evig du är

Allt är förgängligt, evig du är,
det eviga livet ger du oss här.
Evig du är, evig du är,
allt är förgängligt, evig du är.
Evig du är, evig du är,
det eviga livet ger du oss här.

En tillflyktsort är urtidens Gud

1. En tillflyktsort är urtidens Gud,
och nedåt sträcker sej hans armar.
//: Han har lovat och sagt
att han med sin makt
ska bevara sitt återlösta folk ://

2. Saligt är det folk som vet vad jubel är,
i Guds ansiktes ljus de ska få vandra.
//: De går från kraft till kraft
och från fröjd till fröjd
tills de står inför Gud på Sions höjd ://

Vad heter skeppet som er för

1. Vad heter skeppet som er för
till evighetens hamn?
Vårt skepp, det är förbundets ark
och Kristus är dess namn.
Vårt segel fylls av nådens vind,
till salighet det går.
Vi ankrar snart vid hemmets strand,
där Lammets bröllop står.

2. Hur många är ni där ombord
som far till evig vår?
Vi tusen sinom tusen är,
av nåd vi leva får.
Vårt segel fylls...

3. Vem är då lotsen som er för
på livets vida hav?
Vår lots är Herrens Ande god,
som aldrig styr i kvav.
Vårt segel fylls...

4. Vår fyrbåk, det är Herrens ord,
Guds nåd vårt resepass.
Se, Lammets verk på Golgata,
dit pekar vår kompass.
Vårt segel fylls...

5. Finns det då plats för fler ombord
som fara får med er?
Ja, här är rum för vem som helst,
fri resa Gud oss ger.
Vårt segel fylls...

6. Och när vi en gång lyckligt fått
till hamnen komma fram,
vår sång skall bli om dina sår
och om ditt blod, Guds Lamm!
Vårt segel fylls...

Text: Fredrik Engelke
Musik: Okänd

Min båt är så liten

1. Min båt är så liten och havet så stort,
men Jesus har gripit min hand.
//: När Jesus styr båten, då går det så bra
på vägen till himmelens land ://

2. Nog möter mej motvind och dimma och storm,
men Jesus har gripit min hand.
När Jesus styr båten...

3. Jag vet ej om resan blir lång eller kort,
men Jesus har gripit min hand.
//: När Jesus styr båten...

O du som mättar liten sparv

1. O du som mättar liten sparv,
välsigna maten, Gud!

2. O du som mättar stor kamel,
välsigna maten, Gud!

Herre, tack att du som gett oss livet

Herre, tack att du som gett oss livet
också ger oss maten på vårt bord!
Du har omsorg om varenda mänska,
för det har du lovat i ditt ord.
Nu så vill jag tacka dej
för allting som du ger till mej,
varenda dag så vet jag det
att du älskar mej!
Herre, tack att du som gett oss livet
också ger oss maten på vårt bord.
Amen!

Text: Okänd
Musik: Bamsemelodin

Älska helt och fullt varandra

1. Älska helt och fullt varandra,
syskon, det är Herrens bud!
Ej med ord blott, men av hjärtat,
ty så älskar Herren Gud!
Den som ej sin broder älskar
vandrar kvar i mörkret än
och går främmande för honom
som är själva kärleken.

2. Älska helt och fullt varandra,
ty vår Gud med välbehag
ser på barnen, när att älska
är dem alla lagars lag.
Änglarna vill gärna skåda
när Guds barn, i kärlek ett,
nu i tron på Herren delar
med varandra ljuvt och lett.

3. Älska helt och fullt varandra,
kära syskon, utan list!
Älska rent och varmt och trofast!
Kärlek både först och sist!
Kärlek, denna gudalåga,
brinna skall i evighet.
Den skall ock därhemma vara
summan av vår salighet.

Text: Joel Blomqvist

Viska en bön när det ljusnar1. Viska en bön när det ljusnar,
viska en bön vid middagstid,
viska en bön när det skymmer,
det skänker ditt hjärta frid.

2. Gud hör din bön när det ljusnar,
Gud hör din bön vid middagstid,
Gud hör din bön när det skymmer
och skänker ditt hjärta frid.

Vilken mäktig Gud vi har

1. Vilken mäktig Gud vi har. (4 ggr)

2. Han har skapat dej och mej.

3. Han har makt och härlighet.

4. Låt oss lovsjunga vår Gud.

5. Han är värdig lov och pris.

Text och musik från Afrika

Sjung halleluja till vår Gud

Sjung halleluja till vår Gud,
sjung halleluja till vår Gud,
sjung halleluja,
sjung halleluja,
sjung halleluja till vår Gud.

Musik: Linda Stassen

Lovad vare Herren

Lovad vare Herren,
lovad vare Herren.
Dag efter dag,
dag efter dag
bär han oss.

Dagar kommer,
dagar går,
ingen vet vad som förestår,
men för dem som älskar Gud
samverkar allt till det bästa!

Lovad vare Herren...

Text: David (Psalt. 68:20), Paulus (Rom. 8:28)
Musik: Göte Strandsjö

Kungars Kung och herrars Herre//: Kungars Kung och herrars Herre,
ära, halleluja! ://
//: Jesus, Fridens Furste,
ära, halleluja! ://

Text: Efter Johannes (Upp. 19:16)

Käre far i himlen

1. Käre far i himlen,
tack att jag finns till.
//: Hjälp mej leva riktigt,
göra det du vill ://

2. Lär oss här på jorden
tycka om varann,
//: låt oss få en framtid
skyddad av din hand ://

Text: Okänd
Musik: Hans-Lennart Raask

Inför hela folkets åsyn

Inför hela folkets åsyn
ska jag prisa dej,
för du ensam är värdig
att trona på lovsång från Israel!
Låt oss fira Herrens godhet
och hans trofasthet.
Låt vår Gud vara upphöjd,
här på vår jord och i himlens höjd.

Text: David (Psalt. 22:4, 26)
Musik: Brent Chambers

Herren är min herde

Herren är min herde, mej ska inget fattas.
Ja, Herren är min herde, mej ska inget fattas.

1. Han låter mej vila på gröna ängar,
han för mej till vatten där jag finner ro.
Han vederkvicker min själ
och leder mej på rätt väg.
Herren är min herde...

2. Och om jag än vandrar i dödens dalar,
så fruktar jag inget, inget ont,
för du är med mej, din käpp och stav
de tröstar mej, de tröstar mej.
Herren är min herde...

3. Du bereder för mej ett bord
i mina ovänners åsyn,
du smörjer mitt huvud med olja,
min bägare du fyller.
Herren är min herde...

4. Din godhet och nåd ska följa mej
i alla mina livsdagar
och jag ska åter få bo
i Herrens hus för evigt.
Herren är min herde...

Text: David (Psalt. 23)
Musik: Hans-Lennart Raask

Helige Fader jag tillbeder dej

1. //: Helige Fader, jag tillbeder Dej ://
Din kärlek är helig, är gränslös och evig.
Helige Fader, jag tillbeder Dej.

2. //: Jesus Kristus, jag upphöjer Dej ://
Med ditt blod du oss renar, oss alla förenar.
Jesus Kristus, jag upphöjer dej.

3. //: Helige Ande, nu mottar jag Dej ://
Du leder och lär mej, du tröstar och bär mej.
Helige Ande, nu mottar jag dej.

Helig, helig, helig är Herren

1. Helig, helig, helig är Herren,
helig, helig, helig är Herren,
helig, helig, helig är Herren,
Herren, vår Gud.

2. Mäktig, mäktig, mäktig är Herren,
mäktig, mäktig, mäktig är Herren,
mäktig, mäktig, mäktig är Herren,
Herren, vår Gud.

3. Herren är i sitt heliga tempel,
Herren är i sitt heliga tempel,
Herren är i sitt heliga tempel,
är i sitt tempel.

4. Vi är Herrens heliga tempel,
vi är Herrens heliga tempel,
vi är Herrens heliga tempel,
tempel åt Gud.

Text: Okänd fritt efter Jesaja (Jes. 6:3)
Musik: Okänd

Han ska komma över oss

//: Han ska komma över oss
lik ett regn, lik ett vårregn
som vattnar jorden, som vattnar jorden ://

Musik: Roberth Johansson

Gud har välsignat oss

Gud har välsignat oss,
Gud har välsignat oss,
Gud har välsignat oss i Jesus Krist
med all himmelsk välsignelse.

Giv åt Herren ära och makt

Giv åt Herren ära och makt,
tillbed Herren i helig skrud.
Giv åt Herren ära och makt,
tillbed i helig skrud.

Herren ska ge makt åt sitt folk,
Herren ska ge makt åt sitt folk,
Herren ska ge makt åt sitt folk,
ja, han ska välsigna sitt folk med frid.

Giv åt Herren...

Text: David (Psalt. 29:2, 11)
Musik: Per-Olof Karlsson

Jag sjunger min morgonsång

1. Jag sjunger min morgonsång
till Jesu ära,
för natten och dagen lång
är han mej nära.
Hur skulle jag kunna då
gå runt och sucka,
när Jesus och himlen är
mitt liv, min lycka?

2. Å härliga morgonstund
med guld i munnen!
Se, högt upp på himlens rund
är solen hunnen!
Och allting så härligt spår
att får jag leva
ska Gud många arbetsår
ge ännu mera.

3. Så går jag till verket då
med mod i barmen,
av Gud ska jag visdom få
och kraft i armen.
Och om jag kan trogen stå
i allt det lilla,
så ska jag det stora få.
Ja, ske Guds vilja!

Text: Mathias Orheim, övers. A.H. 1991

Kristus, konung stor

1. Kristus, Konung stor,
som i höjden bor,
kom och snart ditt rike fram till seger för.
Här de dina står,
väntar tills de får
se den dag då världen helt till din du gör.
Århundraden har redan flytt
och mörkret skingrats, dagen grytt,
men miljoner går
än där skuggor rår -
säg, när sol i klarhet också där uppgår?

2. Kristus, Konung rik,
dej är ingen lik,
kom, låt se din makt, låt snart allt mörker fly.
Hjälp oss tro därpå,
tryggt i striden gå,
om än dagen ännu skyms av dunkel sky.
Stort är det verk du för oss lagt,
och mot oss står all världens makt.
Svaga är ju vi,
men får kraft däri
att du, Herre, lovat ständigt stå oss bi.

3. Kristus, Konung god,
stöd oss, ge oss mod
att i prövningar och strider fasta stå,
och som du befallt
villigt lämna allt,
låt oss rening, kraft och ljus av korset få.
Det stormar än kring hav och jord,
så hjälp oss, styrk oss med ditt ord,
tills det så blir vår,
mödans tid förgår
och vi möts i evighetens jubelår!

Text: Pauli Vaalas, övers. Joel Rundt, bearb. A.H. 2009

Nåd, idel nåd, o Fader, det är
1. Nåd, idel nåd, o Fader, det är
om något gott jag kan uträtta här.
Känner jag kraft och glöd i mitt sinne,
då är det du som har tänt dem därinne,
ja, det är du som har tänt dem därinne.

2. Tron som jag äger kommer från dej,
hoppet och kärleken skänkte du mej.
Fram till mitt mål ska nåden mej bringa,
stor är du, Fader, ditt barn är så ringa,
ja, du är stor, och ditt barn är så ringa.

3. Om du mej lämnar, är jag förbi,
fången av mörkret jag då skulle bli.
Om än i tusen år jag fick leva,
vore då fåfängt att kämpa och sträva,
alldeles fåfängt att kämpa och sträva.

4. Men med förtröstan uppåt jag ser,
njuter i tro allt det goda du ger.
Modet som sjunkit åter du stärker,
eggande kraft i mitt inre jag märker,
kraft ifrån dej i mitt inre jag märker.

5. Pris vare dej, som livet mej gett
och sedan ständigt i nåd till mej sett!
Tack för att i de tider som möter
du som en fader mej kärleksfullt sköter,
ja, som en fader mej kärleksfullt sköter.

Text: Simo Korpela, övers. Mikael Nyberg, ngt bearb.

O Herre, låt mej vila här

1. O Herre, låt mej vila här
en stund hos dej på vägen!
Min levnadskraft snart uttömd är

och stapplande blir stegen.

2. Jag minns hur i min barndoms år
jag smög till mor och gömde
i hennes famn all ängslan svår
och tröstad sorgen glömde.

3. Som förr till mor jag kommer nu,
o Gud, att dej få möta,
trots synd och svaghet viss att du
mej aldrig bort ska stöta.

4. Du har ej heller förr mej dömt,
men låtit mej få stanna
och lagt din kärlekshand så ömt
på barnets heta panna.

5. Du vill förlåta, trösta mej,
nytt mod i hjärtat gjuta.
Jag rening får och hjälp av dej
att av ditt goda njuta.

6. När så en stund hos dej jag dröjt
förnyas kraften åter.
Tack att ur stoftet du mej höjt
och än dej tjäna låter!

Text: Mikael Nyberg, ngt bearb.

Sjung, du arme ökenvandrareSjung, du arme ökenvandrare,
sjung, om än du ingen väg kan se,
sjung, hur smal och törnig den än må
möta dej också.

Sjung, där du går ensam steg för steg,
sjung, för Herren själv dej banar väg.
Han som kan var hjärtesuck förstå
hör nog dej också.

Sjung, när kring dej råder sorgens natt,
sjung, för hoppets stjärnor blinkar glatt.
Lyssna, får du höra harpor slå
ljuvt för dej också.

Sjung, ja, sjung, du ökenvandrare,
sjung en lovsång till din Frälsare!
Han har låtit sången fäste få
i din själ också.

Sjung, ja, sjung till dess du hinner fram
till den nya sången för Guds Lamm!
Bland de frälstas klara stämmor då
hörs din röst också.

Text: Aina Johanna Lindholm,  bearb. A.H.
Musik: Mikko Pietarinen

O Herre, till vem skulle annars vi gå

1. O Herre, till vem skulle annars vi gå?
Du har ju det eviga livet.
Som syndares vän kan du bäst oss förstå.
Ditt liv till vår frälsning är givet.
Hur öde och tom vore inte vår jord,
om inte vi hade ditt levande ord,
som lyfter vår själ över aska och mull
mot himmelens eviga höjder!

2. O Herre, till vem skulle annars vi gå
när sorgerna fyller vårt hjärta,
när inte på jorden en vän vi kan nå,
som mäktar att lindra vår smärta?
Så stort att få fly till din öppnade famn!
Du lindrar vår smärta och säger vårt namn.
Till stormarna säger du: Tig och var still,
och vindar och vågor dej lyder.

3. När livskvällen kommer och solen går ned,
fast ljus mer än förr jag behöver,
jag bävande frågar vid dödsfloden bred:
säg, vem ska nu hjälpa mej över?
Jo, trygg kan jag gå genom dödsskuggans land,
när barnsligt jag lägger min skälvande hand
i hans, som har gått genom dödsdalen förr
och skingrat dess fasor och mörker.

Text: H A Tandberg, övers. A.H. 1991, 2009

Vår store Gud gör stora under, det största har han gjort med mej1. Vår store Gud gör stora under,
det största har han gjort med mej,
för han har kastat mina synder
i nådehavet bakom sej
och jag är Jesu Kristi brud:
o du förunderlige Gud!

2. Fast vänd från Gud och illa sårad
från huvudet och ända ner,
jag blev till evigt liv utkorad,
han sin rättfärdighet mej ger.
Till evig död jag skyldig var,
men Jesus mina synder bar.

3. Nu får jag vila vid hans hjärta,
för honom är jag inte blyg.
Så mycket vållar nöd och smärta
och tårar tränger fram i smyg,
men när jag talar med min vän
blir allt så ljust och gott igen.

4. Ibland jag tvivlar och befarar
att allt är självbedrägeri.
Min helgelse tycks inte svara
mot bilden av en frälst och fri.
Men också när jag känner så
får jag med allt till Jesus gå.

5. Så länge jag är kvar i livet
gör synden möda och besvär.
Jag dålig var, har värre blivit,
ser mer och mer hur ond jag är,
och ändå är jag Jesu brud -
o du förunderlige Gud!

6. Min käre Herre, mej bevara
i ödmjukhet för varje dag.
För satan ingen möda sparar
och ofta blir det hårda tag.
I striden var mitt värn och stöd.
Jag vill stå trofast till min död.

7. Och när jag hemma står vid tronen,
när jag min brudgum skåda får,
när han mej räcker livets krona,
när jag på himlens gator går,
jag sjunger, klädd i helig skrud:
o du förunderlige Gud!

Text: Per Nordsletten, övers. A.H. 1990
Musik: Folkmelodi ("Vår store Gud gör stora under, med glädje vi det skåda får")

Ta tid till att bedja

1. Ta tid till att bedja, sök stillhet och ro!
I Frälsarens närhet du alltid ska bo.
När tillvaron uppfylls av stress och av strid,
sök vila hos Jesus! Han själv är din frid.

2. Ta tid till att bedja när morgonen grytt,
ja, innan all ro och all avskildhet flytt.
Sök tidigt Guds åsyn, och du ska gå ut
med glädje till verket, välsignad av Gud!

3. Ta tid till att bedja i vardagens kall,
lyd Anden, som vet när du frestas till fall.
Gå genast till Jesus, hans kraft ska du få!
Ja, mera än seger du upplever då.

4. Ta tid till att bedja, i nåden bli rik!
Se mycket på honom, som du vill bli lik!
En stråle av klarhet från Jesus du bär,
tills evigt du ser honom sådan han är.

Text: Anna Jonassen, övers. A.H. 2009
Musik: P P Bliss

Kristus, på korset du tog på dej

1. Kristus, på korset du tog på dej
skapelsens synd och ve!
Kristus, på korset du bar för mej
dom och förbannelse!

2. Där vid ditt kors räckte himlens Gud
handen till fallen själ,
där blev vårt uppror mot lagens bud
sonat och allt gjort väl.

3. Korset är tecknet för frälsningen,
anstöt för självgjord tröst,
korset är balsam och hälsoregn
över ett sårat bröst.

4. Här är förlossning från jordens kval,
fred med Gud själv, jag vet,
frälsning för syndare utan tal,
frälsning i evighet.

5. Världen den hånar väl korsets trä,
fräck i sitt övermod,
men här får syndare ly och lä,
rening i Jesu blod.

6. När världens furste sin gunst mej bjöd,
jag vid Guds kors sa nej!
Jag är vid korset för världen död,
världen är död för mej.

7. Härlige Kristus, ditt namn jag bär,
följer dej på vår jord,
anser mej ingenting veta här
utom ditt kors, ditt ord.

Text: J Santon 1914 (36 år), övers. A.H. 2009

Sjunga om min Jesus

1. Sjunga om min Jesus,
o, det älskar jag,
//: han min synd förlåtit,
gör det än var dag ://

2. All min skuld han gäldat
med sitt dyra blod,
//: gav åt syndens fånge
frihet, liv och mod ://

3. Dödens fjättrar bröt han
och den ondes garn,
//: ställde mej i nåden
som ett fritt Guds barn ://

4. Konungarnas Konung
är min Fader kär.
//: Kronan och sitt rike
han som arv beskär ://

5. Till den gyllne staden
står mitt glada hopp,
//: och till Lammets bröllop
tar mej Jesus opp ://

Text: Simo Korpela, övers. Mikael Nyberg
Musik: Martti Hela

Mitt hjärta ständigt sjunger

1. Mitt hjärta ständigt sjunger,
det kan ej låta bli.
Från alla tunga bördor
har Jesus gjort mej fri.
Jag sökte länge ro och frid
och fann dem inte här,
men nu i Jesus själens strid
och ängslan ändad är.

2. Mitt hjärta ständigt sjunger,
det kan ej låta bli.
Jag längtar att få lära
den nya melodi,
som en gång med ett mäktigt brus
likt starka böljors svall
till Lammets lov i Faderns hus
förklarad klinga skall.

Text: v. 1 A Vilén, v. 2 J Raitio, övers. M Nyberg
Musik: Finsk folkmelodi

Låt oss vandra i ljuset liksom han är ljus

1. //: Låt oss vandra i ljuset liksom han är ljus,
vandra i Guds ljus ://
vandra i Guds ljus,
vandra i Guds ljus,
vandra i Guds ljus,
vandra i Guds kärleks ljus.

2. //: För då har vi en sann gemenskap med varann,
gemenskap med varann ://
gemenskap med varann,
gemenskap med varann,
gemenskap med varann,
en sann gemenskap med varann.

3. //: Och då renar oss Jesu blod från all vår synd,
renar från all synd ://
renar från all synd,
renar från all synd,
renar från all synd,
renar oss från all vår synd.

Text: Johannes (1 Joh. 1)
Musik: Okänd

06 augusti 2009

Utrannsaka mej, min Gud


Utrannsaka mej, min Gud,
känn mitt hjärtas tankar,
pröva mej, o Gud, i nåd,
kom och känn min oro.
Se om vägen som jag går
bort från dej mej leder.
Led mej då, o Herre, du
på den goda vägen.

Text: Psalt. 139:23-24
Musik: G Wennerberg ="Herren är min herde god"

På Herrens ord var trygg

1. På Herrens ord var trygg mot allt ditt tycke
och alla skiften som i känslan bor.
Hör Jesu ord, hör livets huvudstycke:
den salig är, som inte ser men tror.

2. Så sant som Gud är trofast och sannfärdig
och sagt: kom hit till mej, kom vem som helst,
skall också du, så syndig och ovärdig,
blott genom tron på nåden bliva frälst.

3. Ty allt beror av Herrens nåd allena,
vår bättring, tro och kärlek, frid och hopp
och vårt förblivande vid detta ena:
allt måste blott ur nåden spira opp.

4. Ju mer du lär dej hur han sej förbarmar,
dess mer han blir dej dyrbar, stor och kär.
På nåden trygg du vilar i hans armar,
så djupt eländig i dej själv du är.

5. Den myckna synden, skröpligheten, bristen,
visst har den i sej själv en sorglig vikt,
men faran är, att då med ormalisten
den onde kväva vill vår tillförsikt.

6. Vårt största fel är dock bland alla felen
att ej i tron vi tar Guds nåd emot.
Maria har valt ut den bästa delen:
att sitta stilla invid Jesu fot.

7. Bekymrade Guds barn, o om du visste,
att huru stor än uselheten är,
är rätta kännetecknet på den kristne
att han sitt allt i Kristus äger här.

8. Förtro dej därför barnsligt, helt och gärna
åt honom som dej har oändligt kär,
och håll dig tryggt och fast vid Ordets kärna,
att endast Kristus allt i alla är,

9. att han är vägen, sanningen och livet,
att ej i himlen, ej på jorden fanns
ett annat namn, vårt fallna släkte givet
till liv och salighet än endast hans.

10. Så skall oss Herren mer och mer framföra
till hemlighetens uppenbarelse:
blott Kristus för oss - att rättfärdiggöra,
blott Kristus i oss - all vår helgelse.

11. Med detta kristendomens slutord skrivet
av Andens vittnesbörd uti din själ,
då har du Sonen och i honom livet
och Andens underpant på evigt väl.

12. Se här en kristens liv: en växlingskedja
av syndens ve och nådens härlighet,
en aldrig utlärd konst - att tro och bedja
och vila blott på Guds barmhärtighet.

Text: C G Cassel, ngt bearb.

Men nu består tro, hopp och kärlek

//: Men nu består tro, hopp och kärlek ://
//: Dessa tre, tro, hopp och kärlek ://
och störst av dem är kärleken.
//: Men nu består tro, hopp och kärlek ://
//: Dessa tre, tro, hopp och kärlek ://
//: och störst av dem är kärleken ://
och störst av dem är kärleken.

Text: Paulus (1 Kor. 13:13)
Musik: Katarina Koss

Kärleken, störst är kärleken

//: Kärleken, störst är kärleken ://
Kärleken är tålig och mild,
kärleken avundas ej,
och kärleken förhäver sej inte,
den söker inte sitt.
//: Kärleken, störst är kärleken ://

Text: Paulus (1 Kor. 13)

Jag vet det, Gud, jag måste hållas kort

1. Jag vet det, Gud, jag måste hållas kort,
när du från syndens makter mej ska skilja.
Jag vill blott alltför snart från dej fly bort
och leva efter egen självisk vilja.

2. Visst är min bön: Gud, låt din vilja ske!
I frejdig tro jag går med spänst i stegen.
Men när jag så din viljas väg får se,
jag märker att jag menade min egen.

3. Så lär mej, Gud, att vilja vad du vill!
Håll hoppets vinge uppe när den dalar!
Och när du fostrar, ge mej styrka till
att böja mej och lyssna när du talar.


Text: Zacharias Nielsen, övers. A.H.

Håll fast vid det goda

//: Håll fast vid det goda, håll fast,
håll fast vid det goda, håll fast ://
//: Håll fast vid det goda, håll fast,
håll fast vid det goda håll fast ://
Avsky det onda, håll fast vid det goda,
avsky det onda, håll fast vid det goda, håll fast!
//: Håll fast vid det goda, håll fast,
håll fast vid det goda, håll fast ://

Text: Paulus (Rom 12:9), Musik: M Thyresson Hedin

Hur ska jag till målet hinna

1. Hur ska jag till målet hinna,
jag som ofta tvivel bär,
hur ska jag väl övervinna
fiendernas starka här?
Inte jag, men Jesus kan!
Jag är svag, men inte han!
I hans namn jag kraft ska finna,
mod hur svag jag själv än är.

2. Hur bestå i varje fara,
som i livet möter mej?
Hur ska jag min fot bevara
från de hot som döljer sej?
Inte jag, men Jesus kan!
Jag är svag, men inte han!
"Han", så hör jag ordet svara,
"kan fullkomligt frälsa dej."

3. Hur ska jag väl kunna häva
allt det onda i mitt bröst,
själviskhetens stämma kväva,
tvivlens och bekymrens röst?
Inte jag, men Jesus kan!
Jag är svag, men inte han!
Jag behöver inte bäva:
Jesus kan, det är min tröst!

4. Vem besegrar syndens lågor,
där så mången själ förbrann?
Vem förjagar dödens vågor,
där så månget hopp försvann?
Inte jag, men Jesus kan!
Jag är svag, men inte han!
Svar jag hör på livets frågor
i det mäktiga: "Han kan!"

Text: E G Bohman, ngt bearb.
Musik: J Sonesson

Ett nytt bud ger jag er

Ett nytt bud ger jag er,
ett nytt bud ger jag er,
att ni ska älska varandra,
älska varandra,
ett nytt bud ger jag er.

Text: Jesus (Joh. 13:34)
Musik: Sabina Nilsson

Allt vad ni vill

//: Allt vad ni vill att människorna ska göra för er,
det ska ni också göra för dem ://

Text: Jesus (Matt. 7:12)
Musik: Ulf Samuelsson

Jag lyfter mina ögon upp till bergen

Jag lyfter mina ögon upp till bergen,
varifrån skall jag få hjälp?
Min hjälp kommer ifrån Herren,
han som skapat jord och himmel.
Ingalunda låter han din fot slinta,
ej sover väl han som skall bevara dej?
Nej, han slumrar inte, han sover inte,
väktaren i Sion.

Herren är din herde, han finns vid din sida,
Herren är ditt skydd.
Solens ljus skall inte skada dej om dagen,
ej heller månen om natten.

Herren skall bevara dej från allt ont,
han skall bevara din själ.
Herren skall bevara din utgång och din ingång
från nu och intill evig tid, amen,
från nu och intill evig tid.

La la la la,
la la la la,
la la la la la la la,
la la la la,
la la la la,
la la la la la.

Text: Psalt. 121
Musik: Från Israel
Text: Psalt. 121

Se, Herrens öga är vänt till dem som fruktar honom

//: Se, Herrens öga är vänt till dem som fruktar honom,
till dem som hoppas på hans nåd ://
//: Han vill rädda deras själ från döden
och behålla dem vid liv i hungerns tid ://
//: Se, Herrens öga är vänt till dem som fruktar honom,
till dem som hoppas på hans nåd ://

Text: Psalt. 33:18-19
Musik: Anita Jernestrand

Nattens mörker är inget mörker

//: Nattens mörker är inget mörker,
Gud, för Dej,
nej, natten sprider ljus liksom dagen ://

Text: Psalt. 139

Jesus har fått makten över himmel och jord

//: Jesus har fått makten över himmel och jord.
Ondskan viker undan för Hans heliga ord.
Frukta därför inte i din kamp och din strid.
Han ska ge dej av sin frid ://
//: Ja, Han är med dej alla dar
och delar alla de bekymmer du har.
Han vill hjälpa dej,
säger "Kom till mej!"
Ja, alla dagar är han med dej ://

Text: Från Kongo

Ingen vet om det svåra jag sett

Ingen vet om det svåra jag sett,
ingen, förutom Jesus.
Ingen som han förstår hur det är,
ära, halleluja!

1. Ibland är jag uppåt, ibland är jag nere,
o, min Gud!
Ibland så orkar jag inte mera,
o min Gud.
Ingen vet om...

2. Varenda dag jag ber till dej,
o min Gud,
att du ska ta min synd från mej,
o min Gud.
Ingen vet om...

Är du glad, av hjärtat nöjd

1. Är du glad, av hjärtat nöjd,
sjung då, sjung då,
lik en fågel full av fröjd
sjung, av hjärtat sjung!
Om dej Herrens Ande rör,
skynda dej, hans vilja gör,
verka, bed och ordet hör,
sjung, av hjärtat sjung!
Du med hjärtats sång gör väl,
fröjdar mången sorgsen själ,
Gud välsignar varje gång
hjärtats enkla sång.

2. När du ser vad Jesus gjort,
sjung då, sjung då,
prisa Gud för smått och stort,
sjung, av hjärtat sjung,
hur han gått på stormigt hav,
väckt den döde ur hans grav
och sitt liv för oss utgav
- sjung, av hjärtat sjung!
Du med hjärtats sång gör väl...

3. Är du under sorger böjd,
sjung då, sjung då,
det ger dej och andra fröjd,
sjung, av hjärtat sjung!
Änglar sjunger kring Guds tron,
prisar Faderns ende Son,
sjung du också, glad i tron,
sjung, av hjärtat sjung!
Du med hjärtats sång gör väl...

Text: T Truvé, ngt bearb.
Musik: "Flickan i Havanna"

Å å å å å å, Sonen har gjort mej fri

//: Å å å å å å å,
Sonen har gjort mej fri!
Å å å å å å,
Sonen har gjort mej fri! ://

Tacka Herren, ty han är god

Tacka Herren, ty han är god!
Hans nåd varar evigt.
Tacka Herren, ty han är god.
Halleluja!

Text: Psalt. 118:1
Musik: Taizé

Stadigt förbidade jag Herren

Stadigt förbidade jag Herren
och han böjde sej till mej och hörde mitt rop.
Han drog mej upp ur fördärvets grop,
ur den djupa dyn.
//: Han ställde mina fötter på en klippa,
han gjorde mina steg fasta,
han lade i min mun en ny sång,
en lovsång till vår Gud ://

Text: Psalt. 40:2

Sjung och spela för Herren

//: Sjung och spela för Herren ://
av hela ert hjärta.
//: Sjung och spela för Herren! ://

Text: Paulus (Ef. 5:19), Musik: Lars Åberg

Saligt är det folk som vet vad jubel är

//: Saligt är det folk som vet vad jubel är,
de som vandrar i Guds ansiktes ljus ://
i Guds ansiktes ljus,
i Guds ansiktes ljus.
Saligt är det folk som vet vad jubel är,
de som vandrar i Guds ansiktes ljus!

Lova Gud, min själ

//: Lova Gud, min själ,
och prisa Herrens namn.
Lova Gud, min själ,
han fyller mej med liv ://

Text: Psaltaren
Musik: Taizé

Jubla inför Herren (Jubilate Deo)

//: Jubla inför Herren,
jubla inför Herren!
Halleluja! ://

//: Jubilate Deo,
jubilate Deo!
Alleluja ://

Gläd er alltid i Herren

Gläd er alltid i Herren,
gläd er alltid i Herren!
Åter säger jag: Gläd er,
gläd er alltid i Herren!

Text: Paulus (Fil. 4:4)

Ja, låt mej växa till allt mer

//: Ja, låt mej växa till alltmer
och trösta mej igen ://

1. Så vill jag, Herre, tacka dej

med psaltarspel och sång,
och jubla för din trofasthet
med harpospel och sång.
Ja, låt mej växa till...

2. Och mina läppar jubla skall,
ty jag vill lova dej.
Min kropp och själ då jubla skall,
ty du förlossat mej!
Ja, låt mej växa till...

Text: Psalt. 71:21-23

Musik: L Åberg

För åkrarnas gröda

1. För åkrarnas gröda,
för dryck och för föda,
för vila och möda
vi tackar Dej, Gud.

2. För vindar och vatten,
för dagen och natten,
för leken och skratten
vi tackar Dej, Gud.

Var trygg och oförfärad

1. Var trygg och oförfärad
när Jesus är din vän!
Är du av synd besvärad,
hans blod dej renar än.

2. Det är ju för eländigt,
att mycket synd du har,
men desto mer nödvändigt
att nåden du mottar.

3. Vad vill du annars göra?
Säg, vet du annat råd
än Herrens ord att höra
och lita på Guds nåd?

4. Låt dina tycken fara,
ej fråga efter dem.
Du trygg i tron kan vara
att vägen leder hem.

5. Så bida då i hoppet
ännu en liten tid!
Och vet, snart ändas loppet
i härlighet och frid.

6. Där skall ej synden trycka,
r den finns inte där!
Den stör då ej din lycka,
som ofta den gjort här.

7. Där får du helt erfara
med fröjd Guds härlighet
och evigt hemma vara
hos Gud i evighet.

8. För Lammets död och pina
skall du i himlens hus
för tronen evigt skina
i härlighet och ljus.

Var stilla och vet att jag är Gud1. Var stilla och vet att jag är Gud,
var stilla och vet att jag är Gud,
var stilla och vet att jag är Gud.

2. Jag Herren är, som helar dej...

3. På dej, min Gud, förtröstar jag...

4. I dej, min Gud, så vilar jag...

5. I dej, min Gud, så jublar jag...

Som hjorten längtar till bäckens vatten

//: Som hjorten längtar till bäckens vatten,
så längtar jag till dej, o Gud ://

Text: Koras söner (Psalt. 42:1)
Musik: Lars Åberg

Så ska Guds frid som övergår allt förstånd

//: Så ska Guds frid som övergår allt förstånd ://
så ska Guds frid som övergår allt förstånd
bevara era hjärtan
och alla era tankar
i Kristus Jesus.

Text: Paulus (Fil. 4:7)
Musik: Lennart Franklin

Shalom, shalom, min frid jag ger er

Shalom, shalom!
Min frid jag ger er.
Shalom, shalom,
inte ger jag den som världen ger.

Om än bergen viker bort

//: Om än bergen viker bort
och höjderna vacklar,
skall min nåd inte vika ifrån dej ://
och mitt fridsförbund ska inte vackla
och mitt fridsförbund ska inte vackla,
säger Herren, säger Herren,
säger Herren, din förbarmare.

Text: Jesaja 54:10
Musik: Göte Strandsjö

När jag vilar, verkar Jesus i mejNär jag vilar verkar Jesus i mej,
när jag vilar från mina verk.
När jag vilar, vilar, vilar i Gud,
verkar hans Ande genom mej.

När Herren är min herde

1. När Herren är min herde,
vad kan mej fattas då?
Allt, allt vad jag behöver
jag ska av honom få.
På ordets ängar gröna
han föder sina lamm,
till livets friska källor
han själv dem leder fram.

2. Och om från hjorden villas
ett litet får, han ej
det lämnar kvar i öknen,
ett rov för ulven, nej,
han kärleksfullt det söker,
den trogne Frälsaren,
och trofast återför det
på vägen hem igen.

3. Och skulle jag än vandra
i dödens mörka dal,
jag räds ej, han är nära
som lindrar alla kval!
Visst är den hemsk och dyster,
den mörka dödens flod,
men Jesus för mej över,
han ger mej hopp och mod.

4. Så sjunger jag av hjärtat:
min herde Herren är.
Med fröjd jag honom följer
den väg som hemåt bär.
Blott nåd, ja idel godhet
ska alltid följa mej,
och jag till sist för evigt
får bo, min Gud, hos dej!

Text: Okänd efter Psalt. 23 av David, bearb. A.H.
Melodi: Uno Mitts

Jesus lilla lamm jag är

Jesus lilla lamm jag är,
på sin axel han mej bär
över berg och djupa dalar
hem till sina ljusa salar.
Jesus lilla lamm jag är,
på sin axel han mej bär.

Musik: "Blinka lilla stjärna där"

Inte alla dagar är lika

1. Inte alla dagar är lika,
alla ej på glädje är rika,
inte varje dag njuter själen samma ro,
men varje dag jag får på Jesus tro.
//: Halleluja, halleluja,
men varje dag jag får på Jesus tro! ://

2. Inte alla dagar är lätta,
många mej på prov brukar sätta.
Inte varje dag är mitt hjärta fullt av frid,
men Herrens nåd är ny i all min tid.
//: Halleluja, halleluja,
men Herrens nåd är ny i all min tid ://

3. Inte alla dagar är klara,
ofta jag i dimma får vara.
Inte varje dag kan jag Herrens väg förstå,
men varje dag vill Jesus med mej gå.
//: Halleluja, halleluja,
men varje dag vill Jesus med mej gå ://

4. Ingen dag jag nåden är värdig,
varje dag i Jesus rättfärdig.
Skulle någon dag verka särskilt tung och grå,
den för mej närmare mitt hem ändå!
//: Halleluja, halleluja,
den för mej närmare mitt hem ändå ://


Text: Sigvard Engeset, övers. A.H. 1998

Herren min gode herde är

1. Herren min gode herde är,
ingenting ska längre fattas mej!
Han är den som leder
mej till gröna ängar
och till vatten där jag finner ro.

2. Jag fruktar inte något ont,
inte ens i dödens mörka dal.
Herre, du är med mej,
i min nöd du ser mej,
och din käpp och stav, de gör mej trygg.

3. Då mina fiender ser på
dukar Herren upp sitt bord för mej.
Bara goda gåvor
ger han alla dagar,
evigt ska jag i hans hus få bo.


Text: David (Psalt. 23), A.H.
Musik: Folkmelodi (d.v.s. okänd komp.). Davids egen mel. tyvärr förkommen.

Genom stillhet och förtröstan

//: Genom stillhet och förtröstan ska vi vara starka,
säger Herren, säger Herren, vår Gud. ://

Kom, va´ hos oss, Gud

1. //: Kom, va´ hos oss, Gud, kom, va´ här ://
Kom, va´ hos oss, Gud, kom, va´ här,
o Gud, kom, va´ här.

2. //: Någon sjunger, Gud, kom, va´ här ://
Någon sjunger, Gud, kom, va´ här,
o Gud, kom, va´ här.

3. //: Någon gråter, Gud, kom, va´ här ://
Någon gråter, Gud, kom, va´ här,
o Gud, kom, va´ här.

4. //: Någon sover, Gud, kom, va´ här ://
Någon sover, Gud, kom, va´ här,
o Gud, kom, va´ här.

5. //: Jorden hotas, Gud, kom, va´ här ://
Jorden hotas, Gud, kom, va´ här,
o Gud, kom, va´ här.

6. //: Ge oss styrka, Gud, kom, va´ här ://
Ge oss styrka, Gud, kom, va´ här,
o Gud, kom, va´ här.

7. //: Kom, va´ hos oss, Gud, kom, va´ här ://
Kom, va´ hos oss, Gud, kom, va´ här,
o Gud, kom, va´ här.

Text: Kumbaya ya, Lord, Kumbaya

Alla dagar, så Gud sagt

1. Alla dagar, så Gud sagt,
i sin bok han skrivit.
Han har gjort dem en och var,
mulen dag såväl som klar,
och åt dej dem givit.
Alla dagar full av nåd
i sin bok han skrivit.

2. Vilken trygghet, vilken tröst,
att ur Faderns händer
motta varje dag i tro,
stilla vid hans hjärta bo,
hur än allt sej vänder!
Tänk, så tryggt att vila få
i Guds starka händer.

3. Hans barmhärtighet och nåd
skall dej troget följa.
Ljus av Herrens klarhets ljus
skall i fridens trygga hus
för allt ont dej dölja.
Guds barmhärtighet och nåd
skall dej troget följa.


Text: Olga Kullgren
Musik: "Heidenröslein"

Så finns det nu ingen fördömelse

Så finns det nu ingen fördömelse
för dem som är i Kristus Jesus.
Så finns det nu ingen fördömelse
för dem som är i Jesus Krist.
//: Ty livets Andes lag har i Kristus gjort mej fri
från syndens och dödens lag ://
Så finns det nu ingen fördömelse
för dem som är i Kristus Jesus.
Så finnes nu ingen fördömelse
för dem som är i Jesus Krist.

Text: Rom. 8:1-2 Musik: Eva Cronsioe

Saliga är de fattiga i anden

//: Saliga är de fattiga i anden,
ty dem hör hela himmelriket till ://
Saliga är de som sörjer,
ty de ska bli tröstade.
Saliga är de fattiga i anden...

Text: Jesus

Jag ville gärna äga en tro så stark och stor

1. Jag ville gärna äga en tro så stark och stor,
en tro som kunde synas i gärning och i ord.
Men när mitt verk går sönder och tron tycks ogripbar,
då är den stark, för då har jag bara Jesus kvar!

2. Jag ville gärna känna en djup och stilla frid,
jag ville gärna vila från möda, storm och strid.
Men får jag mer bekymmer än själv jag klarar av,
då har jag ändå Jesus och friden han mej gav.

3. Jag ville gärna äga en kärlek varm och stor
att värma någon frusen syster eller bror.
Men när min kärlek kallnar i världens vassa vind,
då har jag ändå Jesus, hans kärlek, den är min.

4. Jag ville gärna leva ett liv som liknar hans,
jag ville gärna lysa med något av dess glans.
Men om jag döms av lagen, så säger jag ifrån:
Mitt liv, det är i Jesus, den levande Guds Son!

5. Ja, Jesus, låt mej alltid få ha mitt liv i dej!
Ditt liv, din tro, din kärlek, du gav det allt för mej!
Mitt eget hjärtas mörker jag ser i Ordets sken,
men genom det du gjorde är jag fullkomligt ren!

Text: Jesper Krogedal, övers. A.H.