12 oktober 2007

Den fria psalmboken

Måste rekommendera mitt eget "psalmarkiv", Den fria psalmboken, där jag inte diskuterar sånger och psalmer som här, utan bara publicerar copyrightbefriade texter enligt samma disposition som i Den Svenska Psalmboken. Tyvärr blir ju urvalet av copyrightskäl lite "gammalmodigt", men jag tror det är värdefullt att ha sångerna samlade ändå. Det är ju dessutom, via kommentarsfunktionen, lätt att diskutera lämpliga bearbetningar, kompletteringar, uteslutningar m.m. Välkomna att göra detta!

11 oktober 2007

Han var rik, men blev fattig för min skull

Apropå sistlidna söndags evangelietext om den rike ynglingen "som gick bedrövad bort", så kom jag att tänka på en gammal söndagsskolsång om Honom, som gjorde vad den rike ynglingen inte klarade av, nämligen lämnade all sin himmelska rikedom och skänkte sitt goda till oss människor. Som Paulus skriver: "Ni känner ju vår Herre Jesu Kristi nåd: hur han, som var rik, blev fattig för vår skull, för att vi genom hans fattigdom skulle bli rika."

Han var rik, men blev fattig för min skull.
Jag var fattig, men han mej gjorde rik.
O min Frälsare huld,
som betalat min skuld!
Jag var fattig, men han mej gjorde rik.

Tack, o Gud, att du ger oss mat

En enkel ord-för-ord-översättning av en amerikansk bordsvers blir som följer:

Tack, o Gud, att du ger oss mat,
tack, o Gud, att du ger oss mat,
tack, o Gud, att du ger oss mat
just där vi är.

Halleluja, prisa Gud,
halleluja, prisa Gud,
halleluja, prisa Gud,
just där vi är.

Amen!