02 januari 2009

Jesus, dina svåra plågor

1. Jesus, dina svåra plågor,
då du i min nöd gick in,
tänt min tros och kärleks lågor:
jag vill alltid vara din.

2. Själ och ande, liv och lemmar,
tiden här som kallas min,
allt åt dig jag överlämnar:
jag vill alltid vara din.

3. Skall i döden hjärtat brista,
sveps jag i din kärlek in.
Hoppet sjunger vid min kista
att för evigt jag är din!

Text: Christoph Wegleiter, övers. A.H. 2009
Musik: Johann Sebastian Bach

01 januari 2009

Härlig är jorden

Härlig är jorden,
härlig är Guds himmel,
skön är själarnas pilgrimsgång.
Genom de fagra
riken på jorden
gå vi till paradis med sång.

Tidevarv komma,
tidevarv försvinna,
släkten följa släktens gång,
aldrig förstummas
tonen från himlen
i själens glada pilgrimssång.

Änglar den sjöngo
först för markens herdar,
skönt från själ till själ det ljöd:
Människa, gläd dig!
Frälsarn är kommen,
frid över jorden Herren bjöd.

Text: Bernhard Severin Ingemann

Saligheten är nu här!

1. Saligheten är nu här!
Upp, mitt hjärta, upp, min tunga,
nu ska ni om Jesus sjunga,
om hans namn, hur stort det är!
Allt som är i mej ska röras
till min Herres lov och pris,
så min jubelsång kan höras
ända in i paradis!

2. Jesus ville kärleksfull
detta namn på jorden bära.
Tidigt måste han sej lära
lida smärta för vår skull.
Ja, till blods han måste strida
för det frälsarnamn han fick.
Vad han för vår synd fick lida
honom djupt i själen gick.

3. Å, min synd är gränslöst stor!
Större än jag själv kan bära;
inte törs jag nåd begära
när jag hör på lagens ord.
Men då du har JESUS blivit
och min synd på korset tog,
tror jag, Herre, att du skrivit
in mitt namn i livets bok!

Text: Hans Adolph Brorson 1732 (38 år), övers. A.H. Musik: L.M. Lindeman