26 juli 2011

Du som mättade femtusen män

Du som mättade femtusen män,
du som dog och som uppstod igen,
tack för maten på bordet
och det levande ordet,
det är du som är densamme än.
Amen.