19 december 2011

Nu borde hela jorden
1. Nu borde hela jorden
sej fröjda åt de orden
att Gud är människa
och oss till himlen leder.
Kom, visa honom heder:
lov, pris och tack, halleluja!


2. Kom, låt oss fira helgen!
Låt se ni hellre väljer
er själs än kroppens kost!
Med himlen får vi jubla,
men de i mörkrets kula
har ingen jul och ingen påsk.


3. Se nu den stora dagen
som folket under lagen
så länge väntat på!
Se Herren Gud och Lammet
i krubban och i dammet,
ja, kära du, se solen då!


4. Se solen från det höga!
Det blir som världen föga
tillförne sett en sol,
när härlighetens strålar
båd´ berg och dalar målar
med ljus och glans från nådens pol.


5. Nu templet kom till korta:
förbundets ark är borta
och flyttat till ett stall,
som nu är vigt till kyrka,
där vi får Herren dyrka
och böja knä med världen all. 


6. Blott det att Jesus gråter
och liksom barnen låter,
är nådens ord och skri!
Här får vi höra annat
än lagen som förbannat
och ljuder än från Sinai.


7. En röst som alla gläder,
ett sakta ljuvligt väder
för allas öron är.
Den munnen som med orden
har skapat hela jorden, 
nu diar hos Maria här.


8. Kom vänner allihopa!
Hör änglaskaran ropa
och båda evig fröjd!
Min Jesus, när jag tänker
på friden du oss skänker,
så blir jag både glad och nöjd.


9. Tänk, Skaparen är bliven
med kropp och själ omgiven,
liksom ett annat barn.
Den ingen kan omringa
nu låter sej betvinga
och lägges ner bland stoft och skarn.


10. Den änglarna tillbeder
och visar evig heder
för var sin höga lott,
den ingen makt kan rubba
är flyttad till en krubba -
så präktigt är hans dyra slott.


11. Av Isais rot är stammen,
där vi nu allesamman
får bli en fruktbar gren.
Han där vill införliva
den honom sej vill giva,
ja, pånyttföda var och en.


12. Så låt oss aldrig mera
blott gods och guld värdera,
men ständigt fira jul
och sjunga om monarken
som föddes där på marken
för oss bland åsnor i ett skjul.


13. Vår Gud har mänska blivit
för oss att mista livet,
det är vårt Symbolum.
Han är vår morgonstjärna
och Skriftens själva kärna,
ja, liv i Evangelium.


14. Den ene sjunge psalmer, 
den andre bäre palmer
och love himlens prins,
sen svare allesamman
med Hosianna, Amen,
tills jord och himmel sammanbinds!


Text: Anders Carl Rutström, bearb. A.H. 2011

11 december 2011

Han är vid liv1. Vi stängde alla dörrar
och fönsterluckor med,
låg vakna hela natten,
ryckte till vid varje steg,
i sorg och hopplös saknad,
med kvävda ångestrop,
i skräck för att soldater
skulle ta oss allihop.

2. Och just vid soluppgången
jag hörde någonting.
Nån bultade på porten
och ville komma in.
Jag skyndade till fönstret
och väntade mej se
en trupp med svärd och facklor
som skulle ta oss med.

3. Men det var bara Maria,
så jag gick och öppnade.
Johannes stod bredvid mej
när hon sa vad hon fått se.
Hon sa att han var flyttad
och lagd - ja, Gud vet var,
att stenen hade vältrats bort
och ingen kropp fanns kvar.

4. Vi sprang mot örtagården
i var sin högsta takt.
Johannes kom först till graven,
det var som Maria sagt.
Den svepning som låg stelnad
var ett tomt men orört skal.
Hur fick dom då ut kroppen,
dom som var här och stal?

5. Nåt konstigt hade hänt här,
jag visste inte vad.
"Ett under!" sa Johannes,
men jag var inte glad.
Fantasi och spekulationer,
för mej var det inte nog,
för jag såg hur han blev korsfäst
och sedan hur han dog.

6. Tillbaka i vårt hus igen
kröp skuld och ångest fram.
Allt stort och fint jag lovat
blev bara mera skam.
För när det kom till kritan
förneka´ jag och svor,
så även om han levde nu
blev misstron alltför stor.

7. Men plötsligt fylldes luften
av en doft av välkänd sort.
Ett ljus som spred sej överallt
drev alla skuggor bort.
Jesus stod framför mej
med varm och öppen famn!
Och jag sjönk ner på mina knän
och ropade hans namn.

8. Han reste mej på fötter,
då mötte jag hans blick.
Hans kärlek mot mej lyste,
hans liv och ljus jag fick.
Ja, efter skuld, förvirring,
nu lättnaden tog vid
och varje rädsla som jag haft
förbyttes nu i frid.

//: HAN ÄR VID LIV,
HAN ÄR VID LIV,
HAN ÄR VID LIV,
JAG ÄR FÖRLÅTEN!
HIMLENS PORTAR ÖPPNA STÅR ://

22 november 2011

Han är kungars Kung (He is King of kings)

Han är kungars Kung,
han är herrars Herre,
Jesus Kristus, först och sist,
ingen styr som han.

1. Han har sin tron i himmelen,
ingen styr som han.
Han helgon gör av syndaren,
ingen styr som han.
Han är kungars Kung...

2. Han rest sitt tält i Kanaans land,
ingen styr som han.
Han sprängde romarrikets band,
ingen styr som han.
Han är kungars Kung...

3. Han starkare än döden är,
ingen styr som han.
I evighet han spiran bär,
ingen styr som han.
Han är kungars Kung...

19 november 2011

Han är här (He is Lord)1. Han är här,
han är här,
han har uppstått från de döda,
han är här.
Varje knä ska böjas,
varje tunga bekänna
att Jesus Herre är.

2. Han är med,
han är med,
när vi går och när vi kommer
är han med.
Han vill ta oss alla
i sin tjänst för ett rike
av frihet, frid och fred.

3. Han är kvar,
han är kvar
med sitt ord och med sin Ande
är han kvar.
Han som lovat vara med
till tidernas ände,
är hos oss alla dar.

He is Lord,
he is Lord,
he is risen from the dead
and he is Lord.
Every knee shall bow,
every tongue confess
that Jesus Christ is Lord.

09 oktober 2011

Vår Skapare, all världens Gud1. Vår Skapare, all världens Gud,
oss bjöd på jorden råda.
Med löftets ord och lagens bud
han velat oss benåda,
att vi må på hans vägar gå,
hans vilja se, hans råd förstå,
hans verk med glädje skåda.

2. Oss fröjdar blommans sköna skrud,
oss gläder fågelns tunga,
när de sitt lov till Herren Gud
i färg och ton vill sjunga.
Men när i vånda djurens hop
från jorden höjer klagorop,
då sörjer gamla, unga.

3. Ja, de som ej i hjärtlöshet
vill Faderns godhet glömma,
som Frälsarens barmhärtighet
vill i sitt inre gömma,
kan inte oberörda se
de många varelsernas ve,
men måste för dem ömma.

4. När skall som Herrens lustgård stå
den fagra vida jorden?
Ja, när skall dödens makt förgå,
när uppfylls löftesorden
om seger över synden hård,
som nekar Herrens verk dess vård
från södern och till norden?

5. Tack Fader vår, som står oss bi
med Sonen vid din sida,
att människan till sist blir fri,
att skapelsen får bida
den dag, då Anden helt en gång
skall lösa varelsernas tvång
och ingen mer skall lida!


Text: Johan Alfred Eklund, bearb. A.H. 2011
Musik: Finsk koral alt. Jan-Olof Kulander 1993 ("När dagen fylls av fågelsång")

19 augusti 2011

Tillsammans1. Tillsammans
vi är hos Jesus
tillsammans
vi lär av Jesus
tillsammans
vi bär med Jesus
ett kors mitt i vår tid.

2. Tillsammans
hans död vi prisar
tillsammans
hans bröd vi spisar
tillsammans
vår nöd vi visar
och han ger oss sin frid.

3. Tillsammans
vi fått så mycket
tillsammans
vi gått ett stycke
tillsammans
vi nåtts av drycken
med nåd mitt i vår strid.

4. Tillsammans
når vi till andra
tillsammans
går till varandra
tillsammans
står still - och vandrar
tills evigheten tar vid.

Text: A.H. 19/8 2011 efter sydafrikansk sång "Together", ngt rev. 3/9

26 juli 2011

Du som mättade femtusen män

Du som mättade femtusen män,
du som dog och som uppstod igen,
tack för maten på bordet
och det levande ordet,
det är du som är densamme än.
Amen.

09 maj 2011

Tack för maten vi nu ska få ätaTack för maten vi nu ska få äta,
om välsignelse, Gud, vi ber.
Tack för maten vi nu ska få äta,
och för allt det goda du oss ger!
Tack för solen,
tack för livet,
tack för hoppet, tron och kärleken!
Tack för sången,
tack för glädjen,
tack för maten, Gud! Amen!

01 maj 2011

Maria, jungfrun, födde här Guds Son

1. //: Maria, jungfrun, födde här Guds Son ://
och hon och Josef tog emot Guds Son
och de gav honom namnet Jesus.
//: Han kom från Guds himmel,
Guds härliga kungarike ://
//: Ja, du må tro det ://
han kom från Guds himmel,
Guds härliga kungarike.

2. //: De vise männen såg när han var född ://
och for med glädje dit där han var född,
han som frälsar och heter Jesus.
Han kom från Guds himmel...

3. //: De såg en stjärna över Betlehem ://
och följde efter den till Betlehem,
fram till barnet som heter Jesus.
Han kom från Guds himmel...

Julsång från Västindien, övers. A.H. 1 maj 2011

26 april 2011

Min själ, var nu glad!1. Min själ, var nu glad!
Du en Frälsare har!
Tom är graven och korset
som han för dej bar.
Sjung om honom som i döden
var din trognaste vän,
sjung hans seger och förkunna:
Han lever igen!

2. Min själ, var nu glad!
Nu är solljus och vår,
och av höstmörker finns det
ej ringaste spår.
Sjung om honom...

3. Min själ, var nu glad,
ty din sak är nu god,
sedan Jesus till lösen
för dej gav sitt blod.
Sjung om honom...

4. Min själ, var nu glad!
Du har liv, du har nog,
ty för syndare han,
den rättfärdige, dog.
Sjung om honom...

5. Min själ, var nu glad!
Ty Guds offrade Lamm
ur sin grav till evinnerligt
liv har gått fram.
Sjung om honom...

6. Min själ, var nu glad!
Ty en konung du har,
som på himmelens tron
själv tar dej i försvar.
Sjung om honom...

7. Min själ, var nu glad!
Ty han kommer igen,
han som gav för dej livet,
din Gud och din vän.
Sjung om honom, som i döden
var din trognaste vän,
sjung hans seger och förkunna:
Han kommer igen!

05 mars 2011

Dig, vår Fader, vi åkallar1. Dig, vår Fader, vi åkallar;
visa att vår bön är hörd!
Vi vill bedja: Sänd oss alla,
sänd oss, Herre, i din skörd!

2. Lär oss dock att stilla bida,
tills du visar väg och stund.
Du som känner fälten vida
känner våra hjärtans grund.

3. Men när du ser tiden inne,
i ditt namn då låt oss gå.
I din kraft vi övervinner,
genom dig vi allt förmår.

4. Segerfurste, du skall lära
oss att segra i all strid,
för ditt rike, till din ära.
Dig ske pris i evig tid!


Text: Hedvig Posse 1887 (26 år), ngt bearb.
Musik: Engelsk ("O Guds kärlek, dina höjder")

03 mars 2011

Låt ingenting få störa dejLåt ingenting få störa dej
men vila i Guds goda famn,
för Gud har lovat höra dej,
den bön du ber i Jesu namn.

Text och musik: Bertil Murray 2009 (59 år), jfr Joh. 14:13-14
"Samlingssång", publ. med tillstånd

Du ska älska Herren, din Gud//: Du ska älska Herren, din Gud,
av hela ditt hjärta
och av hela din själ
och av hela ditt förstånd.
Du ska älska din nästa som dej själv ://


Text: Matteus 22:37-39
Musik: Bertil Murray 1980 (30 år)
[publ. med tillstånd]

17 februari 2011

God helg åt er (Gut shabes aich)//: God helg åt er,
god helg åt er,
god helg åt allihop
jag önskar er ://
//: God helg,
god helg,
god helg i Herrens fred ://
God helg åt er,
god helg åt er,
god helg åt allihop
jag önskar er.


Text och musik: Gammal sång på jiddisch "Gut shabes aich"

14 februari 2011

Som en hjort//: Som en hjort
skyndar fort
och söker efter vatten,
och söker efter vatten ://
längtar jag,
trängtar jag
//: till Herren min Gud ://
längtar jag,
trängtar jag
till Herren min Gud,
jag längtar efter Gud.


Text: Koras söner (Psalt. 42:2)
Musik: Från Israel

13 februari 2011

Så vill vi nu säga varandra farväl1. Så vill vi nu säga varandra farväl
och önska Guds frid till varandra,

Guds frid både morgon och kväll åt var själ
som ber för sej själv och för andra
att Kristus blir kvar

hos oss när vi far,
och när vi från världen ska vandra.

2. O hjälp oss, Gud Fader,
och hjälp oss, Guds Son,
så lyckligt vi målet kan hinna!
Guds Ande, vår tröstare ovanifrån,
låt kärlekens eld i oss brinna!
Att kämpa oss lär
i prövningen här,
så vi livets krona kan vinna!


Text: Martha Clausen f. Rasmussen på Langeland 1843 (28 år) - död 1846 i Wisconsin

Melodi: Johan Christian Gebauer 1852 (44 år) 

05 februari 2011

Jakobs söner (Ruben, Simon, Levi, Juda)Ruben, Simon, Levi, Juda,
Dan, Naftali, Gad,
Asher, Isaskar, Sebulon,
Josef och Benjamin.

03 februari 2011

Gud har skapat stjärnornaGud har skapat stjärnorna,
han har skapat land och hav,
han har skapat berg och dal,
han har skapat mej.
Men det finns något som är ännu större,
det att Jesus gav sitt liv
för mej och hela världen
på Golgata.

Vår Gud är så stor

//: Vår Gud är så stor,
så stark och så mäktig,
det finns inget han inte förmår ://

1. Hans händer har gjort
vart berg och var dal,
vart hav och varendaste stjärna.
Vår Gud är så stor...

2. Han kom som ett barn,
han bodde bland oss,
han dog för oss alla, men lever!
Vår Gud är så stor...

3. Han sänder sin Ande,
gör allting nytt,
oss fyller med tro, hopp och kärlek.
Vår Gud är så stor...

01 februari 2011

Jag ser dig hög i gycklarskruden1. Jag ser dig hög i gycklarskruden
med törnekronan om ditt hår,
för romarn den förryckte juden,
för juden hjälten av i går,
för den som mött din blick och tror
en Frälsare, en vän, en bror.

2. Så blev ditt rö ett furstetecken,
för alltid över världen sträckt,
och purpurn med ditt blod i vecken
i tiders tid en kungadräkt.
Hur bleknar alla kronors glans,
min konung, mot din törnekrans!


Text: Jeanna Oterdahl
Musik: Hamburg 1690
[Texten publicerad med tillstånd av Vännernas samfund, som har copyright fram till 2035]

31 januari 2011

Upp, alla ting som Gud har gjort1. Upp, alla ting som Gud har gjort,
hans härlighet att prisa!
Det minsta av hans verk är stort
och kan hans allmakt visa.

2. Om alla kungar gick på rad
i all sin makt och vilja,
det kunde dock det minsta blad
ej sätta på en lilja.

3. De minsta gräs i dal och skog
och högt på bergets hjässa,
var skulle jag få visdom nog
att rätt beskriva dessa?

4. Vad ska jag säga när jag går
på sommarns blomsterängar
och fågelsången örat når
som lek på harposträngar?

5. Vad ska jag säga när jag ser
så många munnar gapa
när jag i vattnet kikar ner?
O tänk vad Gud kan skapa!

6. Vad ska jag säga när jag opp
mot solens rike kisar?
Den vida rymden, ljusets lopp
Guds stora kraft bevisar.

7. Vad ska jag säga när jag ser
hur skönt mej Gud har danat?
Fastän jag är en nypa ler
har jag hans storhet anat.

8. Vad ska jag säga? Gud är här,
fast inte orden räcker.
O Gud, så stor din visdom är,
din godhet lovsång väcker!

9. Upp, alla som på jorden bor,
slå era stämmor samman:
Halleluja, vår Gud är stor!
Och himlen svarar: Amen!

30 januari 2011

Nog är det väl ändå en märkvärdig strid1. Nog är det väl ändå en märkvärdig strid
jag kämpar som kristen i stormarnas tid!
Då går det så ofta rätt underligt till
och mycket kan ske som jag alls inte vill.

2. När vårljusa känslor blir svarta som natt
och rådlös jag frågar mej hur det är fatt,
det tycks som om hoppet och tron tagit slut
och kärleken for visst sin kos långt förut.

3. När väckelsen stelnar och mänskorna far
och få som vill höra Guds ord stannar kvar,
när syskonen somnar och fienden ler,
hur kan jag då ensam stå vakande mer?

4. När Jesus sej döljer och bönen är stängd
och harpan i missmod på grenen är hängd,
när livet är bara ett stormande hav
och båten så liten - vad ska då bli av?

5. Då hör jag i stormen min Frälsares ord!
Jag trodde han sov, men han är då ombord!
Jag trodde vi skulle i sjön få vår grav,
men aldrig ska Jesus och jag gå i kvav.


Text: Mathias Orheim, övers. A.H. 1991
Musik: Svensknorsk folkmelodi

28 januari 2011

Du gav oss, Herre ditt överflöd

1. Du gav oss, Herre, ditt överflöd,
ett älskat hem och ett dagligt bröd,
frid, hälsa, glädje och helga orden.
Nu vill vi be för all sorg på jorden:

2. för de olyckliga utan tal,
för dem som kvider i hungerns kval,
för dem som fryser i vinternatten,
för dem som sjunker i havets vatten,

3. för dem som smäktar i ökensand,
för dem som flyr ifrån eld och brand,
för dem som vandrar med tiggarstavar,
för dem som gråter på käras gravar,

4. för alla sjuka i sömnlös kväll,
för alla fångar i järn och cell,
för de landsflyktiga, de fördrivna,
de faderlösa, de övergivna,

5. för dem som dränker sin själ i rus,
för dem som bränner sin nästas hus,
för dem som säljer för guld sin ära,
för dem som sorglöst kan mened svära,

6. för dem som yvs i en smyckad sal,
i uselt högmod, i avunds kval,
för dem som fritt kan de små förtrycka,
för dem som spelar om mänskolycka,

7. för dem som dig, Herre Jesus Krist,
har aldrig känt eller tidigt mist,
för alla sorgsna, för alla arma,
Gud, över dem dig i nåd förbarma!

Text: Zacharias Topelius, ngt bearb.
Musik: Nanny Rinman ("Jag ville vara så ren, så ren").

23 januari 2011

Jesus, du vår salighet


1. Jesus, du vår salighet,
Herre Jesus!
Största rikedom jag vet,
Herre Jesus!
Grunden för min trosvisshet,
Herre Jesus,
Jesus, Herre Jesus!

2. Tack att jag på dej får tro,
du som löst mej!
Bara du ger själen ro,
du som löst mej!
Evigt jag hos dej får bo,
du som löst mej,
Jesus, du som löst mej!

3. Låt mej stärkt av livets bröd
framåt ila!
Låt i öknens själanöd
källor strila!
Var i både liv och död
själens vila,
Jesus, själens vila!

Text: Johann Flittner, övers. A.H. 2011
Musik: Johann Sebastian Bach

16 januari 2011

Jag får ta av mej bördan

1. Jag får ta av mej bördan
//: på andra sidan ån ://
på andra sidan ån.
Jag får ta av mej bördan
//: på andra sidan ån ://
//: Jag behöver inte strida då,
jag behöver inte strida då,
jag behöver inte strida då ://

2. Jag får gå utan svärd och sköld
//: på andra sidan ån ://
på andra sidan ån.
Jag får gå utan svärd och sköld
//: på andra sidan ån ://
Jag behöver inte strida då...

3. Jag får se Fridens Furste
//: på andra sidan ån ://
på andra sidan ån.
Jag får se Fridens Furste
//: på andra sidan ån ://
Jag behöver inte strida då...

Ge mej det urgamla ordet (Give me that old time religion)

Ge mej det urgamla ordet,
ge mej det urgamla ordet,
ge mej det urgamla ordet,
för det duger bra åt mej.

1. Det dög bra åt Mirjam och Moses,
det dög bra åt Mirjam och Moses,
det dög bra åt Mirjam och Moses,
och det duger bra åt mej.
Ge mej det urgamla ordet...

2. Det befriar från slaveriet,
det befriar från slaveriet,
det befriar från slaveriet
och det duger bra åt mej.
Ge mej det urgamla ordet...

3. Det dög bra åt Matteus och Markus,
det dög bra åt Matteus och Markus,
det dög bra åt Matteus och Markus
och det duger bra åt mej.
Ge mej det urgamla ordet...

4. Det ger syndare frid och frihet,
det ger syndare frid och frihet,
det ger syndare frid och frihet
och det duger bra åt mej.
Ge mej det urgamla ordet...

Text och musik: Negro Spiritual, fritt övers. A.H. 2011