27 september 2008

Schönster Herr Jesu

Visst är följande "tyska folksång" (Schönster Herr Jesu) värd en plats i våra sångböcker? Jag kommer själv att tänka på den norska sången "Jesus det eneste".

1. Skönaste Jesus,
hela jordens Herre,
både Guds och Marias son!
Dej vill jag älska,
dej vill jag ära,
dej kommer all min glädje från.

2. Skönt lyser fälten,
skönare står skogen
i den härliga vårens tid.
Skönare lyser
du för mitt hjärta,
när du ger själen tröst och frid.

3. Skön strålar månen,

skönare dock solen
och alla stjärnors vida rymd.
Skönare strålar
du i Guds himmel,
av ingen synd och smärta skymd.

4. Skönt blommar örten,
skönare den mänska
som i daggfrisk ungdom står.
De måste ändå
läggas i mullen,
men du förblir i evig vår.

5. Himmelens skönhet
likaväl som jordens
innefattas helt i dej.
Ingen ska vara
mej mera dyrbar
och ingen mera kär för mej.

Text: Okänd ("Schönster Herr Jesu"), övers. A.H. 2008 Musik: Tysk folksång ("Härlig är jorden")