30 april 2010

Vilken frihet (Oh, freedom)1. Vilken frihet! Vilken frihet,
vilken frihet att bli fri!
Förrän jag på nytt blir slav
ska jag läggas i min grav
och gå hem till min Gud och vara fri!


2. Inga tårar,
inga tårar,
inga tårar för mej, ni!
Förrän jag på nytt...

3. Ni ska sjunga,
ni ska sjunga,
ni ska sjunga för mej, ni!
Förrän jag på nytt...

4. Ni ska ropa,
ni ska ropa,
ni ska ropa för mej, ni!
Förrän jag på nytt...

5. Ni ska bedja,
ni ska bedja,
ni ska bedja för mej, ni!
Förrän jag på nytt...


Text och musik: Negro Spiritual, övers. A.H. 2010

Vilken härlig dagVilken härlig dag!
Tack gode Gud för vädret.
Vilken härlig dag!
Jag lever den för dej.
Vilken härlig dag!
Och allt blir bara bättre
ju mera jag ser
av allt som du ger
till mej.

20 april 2010

Fader vår som är i himlen

Fader vår som är i himlen,
helgat varde ditt namn.
Låt Riket komma, din vilja ske,
helgat varde ditt namn,
här på jorden så som i himlen,
helgat varde ditt namn,
ge oss idag vårt bröd för dagen,
helgat varde ditt namn,
och förlåt oss alla våra skulder,
helgat varde ditt namn,
liksom vi förlåter dem som är oss skyldiga,
helgat varde ditt namn,
och lämna oss inte att frestas av satan,
helgat varde ditt namn,
men fräls oss från honom och allt det onda,
helgat varde ditt namn,
för ditt är riket
och makten och äran,
helgat varde ditt namn,
idag och för alltid,
i evigheters evighet,
helgat varde ditt namn.
//: Amen, amen, så ska det vara,
helgat varde ditt namn ://

13 april 2010

Min Gud, vilken morgon (When the stars begin to fall)Min Gud, vilken morgon,
min Gud, vilken morgon,
min Gud, vilken morgon,
när den stora dagen gryr!

1. Vi hör basunens ljud,
som väcker varje land och folk
till att se din högra hand,
när den stora dagen gryr!
Min Gud, vilken morgon...

2. Vi hör hur många ber
att berg och sky ska gömma dem
för din starka högra hand,
när den stora dagen gryr!
Min Gud, vilken morgon...

3. Vi hör de dinas sång,
som ljuder evigt hög och klar,
ljuder vid din högra hand,
när den stora dagen gryr!
Min Gud, vilken morgon...

Jag fick en dräkt1. Jag fick en dräkt,
du fick en dräkt,
alla Guds barn har fått en dräkt.
När jag når Guds himmel
ska jag bära min dräkt,
jag ska ropa över hela himlen!
Himlen, himlen!
Alla de som talar om himlen går inte dit.
Himlen, himlen!
Jag ska ropa över hela himlen!

2. Jag fick en sång,
du fick en sång,
alla Guds barn har fått en sång.
När jag når Guds himmel
ska jag sjunga min sång,
jag ska sjunga över hela himlen!
Himlen, himlen!
Alla de som talar om himlen går inte dit.
Himlen, himlen!
Jag ska sjunga över hela himlen!

Varje gång Guds Ande rör mej (Every time I feel the Spirit)Varje gång Guds Ande rör mej,
rör mitt hjärta, vill jag be.
Varje gång Guds Ande rör mej,
rör mitt hjärta, vill jag be.

1. Herrens röst från berget ljöd,
sa: Det gäller liv och död.
Varje gång Guds Ande rör mej...

2. På hans löfte är det lönt,
han som skapat allt så skönt!
Varje gång Guds Ande rör mej...

3. Dödens flod, som syns så väl,
kyler kroppen, ej min själ.
Varje gång Guds Ande rör mej...

Varje prövning (All my trials)

1. Var lugn, min vän, allt kött är hö,
du vet vi föddes för att dö.
Varje prövning, Gud,
snart är över.
Försent, go´vänner,
försent, men vad gör det?
Varje prövning, Gud,
snart är över.

2. Jag har en bok här på mitt bord,
där frihet gror ur varje ord:
varje prövning, Gud,
snart är över.
Försent, go´vänner...

3. Om pengar vore livets frö,
så skulle inga rika dö.
Varje prövning, Gud,
snart är över.
Försent, go´vänner...

4. Det finns ett träd i paradis,
ett Livets träd på alla vis.
Varje prövning, Gud,
snart är över.
Försent, go´vänner...