26 april 2011

Min själ, var nu glad!1. Min själ, var nu glad!
Du en Frälsare har!
Tom är graven och korset
som han för dej bar.
Sjung om honom som i döden
var din trognaste vän,
sjung hans seger och förkunna:
Han lever igen!

2. Min själ, var nu glad!
Nu är solljus och vår,
och av höstmörker finns det
ej ringaste spår.
Sjung om honom...

3. Min själ, var nu glad,
ty din sak är nu god,
sedan Jesus till lösen
för dej gav sitt blod.
Sjung om honom...

4. Min själ, var nu glad!
Du har liv, du har nog,
ty för syndare han,
den rättfärdige, dog.
Sjung om honom...

5. Min själ, var nu glad!
Ty Guds offrade Lamm
ur sin grav till evinnerligt
liv har gått fram.
Sjung om honom...

6. Min själ, var nu glad!
Ty en konung du har,
som på himmelens tron
själv tar dej i försvar.
Sjung om honom...

7. Min själ, var nu glad!
Ty han kommer igen,
han som gav för dej livet,
din Gud och din vän.
Sjung om honom, som i döden
var din trognaste vän,
sjung hans seger och förkunna:
Han kommer igen!