04 juni 2013

Ring samman till himmelen//: Ring samman till himmelen ://
ring samman till himmelen,
ja, kalla till himlen idag.

//: Gå vägen fram dit Jesus har gått ://
Gå vägen fram dit Jesus har gått
och kalla till himlen idag.
//: Ja, kalla till himlen idag ://
Jag tackar Gud och jag tackar dej
som kallar till himlen idag.

//: Ring samman till himmelen ://
ring samman till himmelen,
ja, kalla till himlen idag.