19 februari 2010

Var du där (Were you there)1. Var du med, när vår Frälsare blev dömd?
Var du med, när vår Frälsare blev dömd?
Å å å å!
Ibland så får det mej att skälva,
skälva,
skälva.
Var du med, när vår Frälsare blev dömd?

2. Var du med, när han fästes vid ett kors?
Var du med, när han fästes vid ett kors?
Å å å å!
Ibland så får det mej att skälva,
skälva,
skälva.
Var du med när han fästes vid ett kors?

3. Var du med, när ett spjut stack upp hans kropp?
Var du med, när ett spjut stack upp hans kropp?
Å å å å!
Ibland så får det mej att skälva,
skälva,
skälva.
Var du med när ett spjut stack upp hans kropp?

4. Var du med, när han lades i en grav?
Var du med, när han lades i en grav?
Å å å å!
Ibland så får det mej att skälva,
skälva,
skälva.
Var du med, när han lades i en grav?

5. Var du med, sedan stenen vältrats bort?
Var du med, sedan stenen vältrats bort?
Å å å å!
Ibland så får det mej att skälva,
skälva,
skälva.
Var du med, sedan stenen vältrats bort?

Text: Negro Spiritual, övers. A.H. 2010

Inga kommentarer: