06 juni 2012

I Betlehem i Juda1. I Betlehem i Juda
ett barn är fött i dag.
Det vill mitt liv jag bjuda,
det barnet älskar jag,
eja, eja,
det barnet älskar jag.


2. Du barn, tag mot mitt hjärta,
min hela kärlek tag!
Din smärta blir min smärta,
din glädje mitt behag,
eja, eja,
din glädje mitt behag.


3. Din kärlek vill förena
sej med mitt blod och kött.
Kom, du som vill mej rena,
Guds Son, som jungfrun fött,
eja, eja,
Guds Son, som jungfrun fött!


4. Låt ingenting mej skilja
från dej, o Jesus kär!
Det blir min sista vilja
att evigt din jag är,
eja, eja,
att evigt din jag är.


Text: Friedrich Spee 1635 (44 år), Skyddsengeln 1887, bearb.

Inga kommentarer: